Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеНомер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-0/ПС-2 
2020-10-08  
 
   
prEN 12063
Изпълнение на специални геотехнически работи. Шпунтови стени
Execution of special geotechnical work - Sheet pile walls, combined pile walls, high modulus walls
ТК-8 
2020-05-07  
 
   
prEN 12067-2
Устройства за управление на отношението газ/въздух за газови горелки и газови уреди. Част 2: Електронен тип
Gas/air ratio controls for gas burners and gas burning appliances - Part 2: Electronic types
ТК-70 
2020-05-20  
 
   
EN 12080:2017/prA1
Железопътна техника. Букси. Търкалящи лагери
Railway applications - Axleboxes - Rolling bearings
ТК-1 
2020-10-23  
2020-12-24  
prEN 12094-8
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 8: Изисквания и методи за изпитване на съединители
Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 8: Requirements and test methods for connectors
ТК-41 
2020-07-05  
 
   
prEN 12098-1 rev
Енергийни характеристики на сгради. Регулиране на системи за отопление. Част 1: Устройства за регулиране на системите за отопление за гореща вода. Модули М3-5, 6, 7, 8
Energy Performance of Buildings - Controls for heating systems - Part 1: Control equipment for hot water heating systems - Modules M3-5, 6, 7, 8
ТК-41 
2020-07-05  
 
   
prEN 12098-3 rev
Енергийни характеристики на сгради. Регулиране на системи за отопление. Част 3: Устройства за регулиране на електрически системи за отопление. Модули М3-5, 6, 7, 8
Energy Performance of Buildings - Controls for heating systems - Part 3: Control equipment for electrical heating systems - Modules M3-5,6,7,8
ТК-41 
2020-07-20  
 
   
prEN 12098-5 rev
Енергийни характеристики на сгради. Регулиране на системи за отопление. Част 5: Програми за включване и изключване на системите за отопление. Модули М3-5, 6, 7, 8
Energy Performance of Buildings - Controls for heating systems - Part 5: Start-stop schedulers for heating systems - Modules M3-5,6,7,8
ТК-1 
2020-10-08  
 
   
FprEN 12101-1
Системи за управление на дим и топлина. Част 1: Спецификация за димни прегради
Smoke and heat control systems - Part 1: Specification for smoke barriers
ТК-1 
2020-09-24  
 
   
prEN 12101-13
Системи за управление на дим и топлина. Част 13: Методи за проектиране на системи за диференциално налягане (PDS) и изчисляване, изпитване за приемане, поддръжка и рутинно изпитване на инсталации
Smoke and heat control systems - Part 13: Pressure differential systems (PDS) - Design and calculation methods, installation, acceptance testing, routine testing and maintenance
ТК-1 
2020-09-24  
 
   
prEN 12101-6
Системи за управление на дим и топлина. Част 6: Спецификация на системи за диференциално налягане. Комплекти
Smoke and heat control systems - Part 6: Specification for pressure differential systems - Kits
ТК-41 
2019-07-23  
 
   
prEN 12102-1 rev
Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности, термопомпи, промишлени охладители и изсушители с електрически задвижвани компресори. Определяне на нивото на звуковата мощност. Част 1: Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности, термопомпи за отопление и охлаждане на помещения, изсушители и промишлени охладители
Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps, process chillers and dehumidifiers with electrically driven compressors - Determination of the sound power level - Part 1: Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps for space heating and cooling, dehumidifiers and process chillers
ТК-76 
2020-10-01  
2020-10-30  
FprEN 12115
Каучукови и термопластични маркучи и комплектувани маркучи за течни или газообразни химикали. Изисквания
Rubber and thermoplastics hoses and hose assemblies for liquid or gaseous chemicals - Specification
ТК-15 
2020-08-13  
 
   
prEN 12120
Химикали, използвани при пречистване на води за питейни нужди. Натриев хидроген сулфит
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium hydrogen sulfite
ТК-15 
2020-08-13  
 
   
prEN 12121
Химикали, използвани при пречистване на води за питейни нужди. Натриев дисулфит
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium disulfite
ТК-15 
2020-08-20  
 
   
prEN 12123
Химикали, използвани за пречистване на води за питейни нужди. Амониев сулфат
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Ammonium sulfate
ТК-15 
2020-08-20  
 
   
prEN 12124
Химикали, използвани за пречистване на води за питейни нужди. Натриев сулфит
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium sulfite
ТК-15 
2020-08-20  
 
   
prEN 12125
Химикали, използвани за пречистване на води за питейни нужди. Натриев тиосулфат
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium thiosulfate
ТК-15 
2020-08-20  
 
   
prEN 12126
Химикали, използвани за пречистване на води за питейни нужди. Втечнен амоняк
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Liquefied ammonia
ТК-7 
2018-12-27  
 
   
FprEN 12150-2
Стъкло за строителството. Термично закалено натриево-калциево силикатно безопасно стъкло. Част 2: Стандарт за продукт
Glass in building - Thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part 2: Product standard
ТК-66 
2020-10-01  
2020-12-10  
prEN 12158-1
Строителни подемници за товари. Част 1: Подемници с достъпни платформи
Builders'' hoists for goods - Part 1: Hoists with accessible platforms
ТК-66 
2020-09-10  
2020-11-19  
prEN 12159
Строителни подемници за хора и материали с вертикално направлявани кабини
Builders hoists for persons and materials with vertically guided cages
ТК-15 
2020-08-20  
 
   
prEN 12174
Химикали, използвани за пречистване на води за питейни нужди. Натриев хексафлуоросиликат
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium hexafluorosilicate
ТК-15 
2020-09-17  
 
   
prEN 12175
Химикали, използвани за пречистване на вода за питейни нужди. Хексафлуорсилициева киселина
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Hexafluorosilicic acid
ТК-67 
2020-10-13  
 
   
prEN 12177 rev
Течни нефтопродукти. Бензин, несъдържащ олово. Определяне съдържанието на бензен чрез газова хроматография
Liquid petroleum products - Unleaded petrol - Determination of benzene content by gas chromatography
ТК-87 
2020-08-11  
2020-10-15  
   
prEN 12183
Ръчно задвижвани колички за хора с увреждания. Изисквания и методи за изпитване
Manual wheelchairs - Requirements and test methods
ТК-87 
2020-09-16  
2020-11-19  
prEN 12184
Електрически задвижвани колички за хора с увреждания, моторолери и техните зарядни устройства. Изисквания и методи за изпитване
Electrically powered wheelchairs, scooters and their chargers - Requirements and test methods
ТК-39 
2020-09-01  
 
   
EN 12206-1:2020
Бои и лакове. Покрития върху алуминий и алуминиеви сплави за архитектурни цели. Част 1: Покрития от прахообразни лаковобояджийски материали
Paints and varnishes - Coating of aluminium and aluminium alloys for architectural purposes - Part 1: Coatings prepared from thermosetting coating powder
ТК-96 
2019-12-12  
 
   
prEN 12209
Строителен обков. Брави и ключалки с механично задвижване. Изисквания и методи за изпитване
Building hardware - Mechanically operated locks and locking plates - Characteristics and test methods
ТК-44 
2020-10-20  
 
   
EN 12225:2020
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Метод за определяне на микробиологичната устойчивост при изпитване чрез влагане в почва
Geosynthetics - Method for determining the microbiological resistance by a soil burial test
ТК-8 
2020-09-24  
2020-11-26  
prEN 12245
Транспортируеми бутилки за газ. Напълно облицовани композитни бутилки
Transportable gas cylinders - Fully wrapped composite cylinders

5622 намерени, страница 4 от 188 Печат на резултата от търсенето          1 2 3 4 5 6 7