Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеНомер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-15 
2020-06-18  
 
   
prEN 1018
Химични продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди. Калциев карбонат
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Calcium carbonate
ТК-17 
2020-10-02  
 
   
prEN 10202 rev
Студеновалцувани продукти с покритие. Електролитно покалаена ламарина и стомана с електролитно покритие от хром/хромен оксид
Cold reduced tinmill products - Electrolytic tinplate and electrolytic chromium/chromium oxide coated steel
ТК-17 
2016-04-28  
 
   
prEN 10210-1 rev
Горещообработени конструкционни стоманени кухи профили. Част 1: Технически условия на доставка
Hot finished steel structural hollow sections - Part 1: Technical delivery conditions
ТК-17 
2020-08-10  
 
   
EN 10210-3:2020
Горещообработени конструкционни кухи профили от стомана. Част 3: Технически условия на доставка за целите на машиностроенето
Hot finished steel structural hollow sections - Part 3: Technical delivery conditions for high strength and weather resistant steels
ТК-17 
2019-08-22  
 
   
EN 10216-2:2013/FprA1
Безшевни стоманени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 2: Тръби от нелегирана и легирана стомана с определени свойства при повишена температура
Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 2: Non-alloy and alloy steel tubes with specified elevated temperature properties
ТК-17 
2019-02-14  
 
   
prEN 10216-5
Безшевни стоманени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 5: Тръби от корозионноустойчива стомана
Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 5: Stainless steel tubes
ТК-17 
2019-05-16  
 
   
prEN 10217-7
Заварени стоманени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 7: Тръби от неръждаема стомана
Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 7: Stainless steel tubes
ТК-17 
2016-04-28  
 
   
prEN 10219-1 rev
Студенообработени заварени конструкционни кухи профили от стомана.Част 1: Технически условия на доставка
Cold formed welded steel structural hollow sections - Part 1: Technical delivery conditions
ТК-17 
2020-08-10  
 
   
EN 10219-3:2020
Студенообработени заварени конструкционни кухи профили от стомана. Част 3: Технически условия на доставка за целите на машиностроенето
Cold formed welded steel structural hollow sections - Part 3: Technical delivery conditions for high strength and weather resistant steels
ТК-17 
2019-10-31  
 
   
EN 10222-2:2017/prA1
Изковки от стомана, предназначени за работа под налягане. Част 2: Феритни и мартензитни стомани с определени свойства при повишена температура
Steel forgings for pressure purposes - Part 2: Ferritic and martensitic steels with specified elevated temperatures properties
ТК-17 
2019-11-22  
 
   
EN 10222-4:2017/prA1
Изковки от стомана, предназначени за работа под налягане. Част 4: Заваряеми дребнозърнести стомани с висока граница на провлачане
Steel forgings for pressure purposes - Part 4: Weldable fine grain steels with high proof strength
ЕРГ 9 
2018-02-02  
 
   
EN 10247:2017+AC
Микрографско изследване на съдържанието на неметални включвания в стомани чрез стандартни изображения
Micrographic examination of the non-metallic inclusion content of steels using standard pictures
ТК-17 
2020-09-16  
 
   
prEN 10250-1
Стоманени изковки, ковани в открити щампи за общи машиностроителни цели. Част 1: Общи изисквания
Open die steel forgings for general engineering purposes - Part 1: General requirements
ТК-17 
2020-09-03  
 
   
prEN 10250-2
Изковки от стомана, получени с отворена матрица, за обща употреба в машиностроенето. Част 2: Нелегирани качествени и специални стомани
Open die steel forgings for general engineering purposes - Part 2: Non-alloy quality and special steels
ТК-17 
2020-09-03  
 
   
prEN 10250-3
Изковки от стомана, получени с отворена матрица, за обща употреба в машиностроенето. Част 3: Легирани специални стомани
Open die steel forgings for general engineering purposes - Part 3: Alloy special steels
ТК-17 
2018-12-06  
 
   
prEN 10250-4:2018
Изковки от стомана, получени с отворена матрица, за обща употреба в машиностроенето. Част 4: Неръждаеми стомани
Open die steel forgings for general engineering purposes - Part 4: Stainless steels
ТК-17 
2019-06-20  
 
   
FprEN 10253-2
Тръбни фитинги за челно заваряване. Част 2: Нелегирани и феритни легирани стомани с изисквания за специфичен контрол
Butt-welding pipe fittings - Part 2: Non alloy and ferritic alloy steels with specific inspection requirements
ТК-17 
2019-06-20  
 
   
FprEN 10253-4
Тръбни фитинги за челно заваряване. Част 4: Деформируеми аустенитни и аустенитно-феритни (дуплекс)неръждаеми стомани с изисквания за специфичен контрол
Butt-welding pipe fittings - Part 4: Wrought austenitic and austenitic-ferritic (duplex) stainless steels with specific inspection requirements
ТК-17 
2017-03-09  
 
   
FprEN 10255:2017
Тръби от нелегирана стомана, подходящи за свързване чрез заваряване, чрез резба и по други начини. Изисквания и методи за изпитване
Non-Alloy steel tubes suitable for welding, threading and other joining methods - Requirements and test methods
ТК-17 
2020-09-30  
2020-11-06  
FprEN 10264-2
Стоманен тел и продукти от тел. Стоманен тел за въжета. Част 2: Студеноизтеглен тел от нелегирана стомана за въжета за обща употреба
Steel wire and wire products - Steel wire for ropes - Part 2: Cold drawn non alloy steel wire for ropes for general applications
ТК-17 
2017-05-04  
 
   
prEN 10340-1
Стоманени отливки за конструкционни цели. Част 1: Общи положения
Steel castings for structural uses - Part 1: General
ТК-17 
2019-08-08  
 
   
prEN 10340-2
Стоманени отливки за конструкционни цели. Част 2: Технически условия на доставка
Steel castings for structural uses - Part 2: Technical delivery conditions
ТК-0/ПС-7 
2020-07-10  
 
   
FprEN 1034-1
Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при проектиране и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 1: Общи изисквания
Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 1: Common requirements
ТК-17 
2016-01-06  
 
   
prEN 10344
Фитинги от ковък чугун с краища за свързване чрез пресоване за стоманени тръби
Malleable cast iron fittings with compression ends for steel pipes
ТК-0/ПС-7 
2020-04-23  
 
   
prEN 1034-4
Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при проектиране и разработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 4: Пулпери и устройства за зареждането им
Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 4: Pulpers and their loading facilities
ТК-17 
2012-11-13  
 
   
FprEN 10352
Фитинги за водопровод от корозионноустойчива стомана. Фитинги с пресовани краища за метални тръби
Stainless steel plumbing fittings - Fittings with press ends for metallic tubes
ТК-17 
2014-07-28  
 
   
FprEN 10358
Фитинги от нелегирана стомана за водопровод. Фитинги с краища за запресоване за тръби от нелегирана стомана
Unalloyed steel plumbing fittings - Fittings with press ends for unalloyed steel tubes
ТК-17 
2019-08-29  
 
   
prEN 10369-1
Предварително напрегнати стомани. Защитени и облицовани усукани снопчета (дилки) за предварително напрягане. Част 1: Общи изисквания
Prestressing steels - Protected and sheathed strands for prestressing - Part 1: General requirements
ТК-17 
2019-08-29  
 
   
prEN 10369-2
Предварително напрегнати стомани. Защитени и облицовани усукани снопчета (дилки) за предварително напрягане. Част 2:Преплъзващи се усукани снопчета (дилки)
Prestressing steels - Protected and sheathed strands for prestressing - Part 2: Sliding strands
ТК-17 
2019-08-29  
 
   
prEN 10369-3
Предварително напрегнати стомани. Защитени и облицовани усукани снопчета (дилки) за предварително напрягане. Част 3: Прилепнали дилки
Prestressing steels - Protected and sheathed strands for prestressing - Part 3: Adherent strands

5622 намерени, страница 2 от 188 Печат на резултата от търсенето          1 2 3 4 5 6 7