Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиНомер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-7 
2018-12-13  
 
   
FprEN 13024-2
Стъкло за строителството. Термично закалено боросиликатно безопасно стъкло. Част 2: Стандарт за продукт
Glass in building - Thermally toughened borosilicate safety glass - Part 2: Product standard
ТК-54 
2020-05-26  
 
   
prEN 13032-3
Светлина и осветление. Измерване и представяне на фотометрични данни на лампи и осветители. Част 3: Представяне на данни за аварийно и евакуационно осветление на работни места
Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 3: Presentation of data for emergency lighting of workplaces
ТК-54 
2018-09-20  
 
   
EN 13032-4:2015/prA1
Светлина и осветление. Измерване и представяне на фотометрични данни на лампи и осветители. Част 4: Светодиодни лампи, модули и осветители
Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 4: LED lamps, modules and luminaires
ТК-100 
2020-06-03  
2020-08-06  
prEN 13035-1
Машини и съоръжения за производство, обработка и преработка на плоско стъкло. Изисквания за безопасност. Част 1: Оборудване за съхранение, манипулиране и транспортиране вътре в завода
Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass - Safety requirements - Part 1: Storage, handling and transportation equipment inside the factory
ТК-100 
2020-06-03  
2020-08-06  
prEN 13035-2
Машини и съоръжения за производство, обработване и преработване на плоско стъкло. Изисквания за безопасност. Част 2: Оборудване за съхранение, манипулиране и транспортиране извън завода
Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass - Safety requirements - Part 2: Storage, handling and transportation equipment outside the factory
ТК-5 
2018-08-16  
 
   
FprEN 13043
Скални материали за асфалтови смеси и за повърхностни обработки на пътища, самолетни писти и други площи с натоварване от трафик
Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas
ТК-5 
2020-06-15  
 
   
prEN 13055 rev
Леки добавъчни материали
Lightweight aggregates
ТК-81 
2020-06-25  
 
   
FprEN 13067
Персонал за заваряване на пластмаси. Изпит за квалификация на заварчици. Термопластични заварени съединения
Platics welding personnel - Qualfication of welders - Thermoplastics welded assemblies
ТК-83 
2019-11-18  
 
   
prEN 13077 rev
Устройства за защита на питейната вода от замърсяване от обратен поток. Свободно изтичане с нециркулиращо преминаване (без ограничение). Група А. Вид В
Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Air gap with non-circular overflow (unrestricted) - Family A - Type B
ТК-88 
2020-07-07  
 
   
EN 13089:2011+A1:2015/prA2
Mountaineering equipment - Ice-tools - Safety requirements and test methods
ТК-73 
2020-06-01  
 
   
EN 13094:2020
Цистерни за превоз на опасни товари. Метални цистерни за разтоварване под тежестта на товара. Проектиране и производство
Tanks for the transport of dangerous goods - Metallic gravity-discharge tanks - Design and construction
ТК-70 
2020-04-16  
 
   
EN 13103-1:2017/prA1:2020
Железопътна техника. Колооси и талиги. Част 1: Указания за проектиране на оси с външни шийки
Railway applications - Wheelsets and bogies - Part 1: Design method for axles with external journals
ТК-68 
2019-12-17  
 
   
EN 13108-1:2016/prA1
Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 1: Асфалтобетон
Bituminous mixtures - Material specifications - Part 1: Asphalt Concrete
ТК-68 
2019-12-17  
 
   
EN 13108-2:2016/prA1
Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 2: Асфалтобетон за много тънки пластове (BBTM)
Bituminous mixtures - Material specifications - Part 2: Asphalt Concrete for Very Thin Layers (BBTM)
ТК-68 
2019-12-17  
 
   
EN 13108-3:2016/prA1
Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 3: Асфалтова смес с пластифициран битум
Bituminous mixtures - Material specifications - Part 3: Soft Asphalt
ТК-68 
2019-12-17  
 
   
EN 13108-4:2016/prA1
Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 4: "Hot rolled" асфалт
Bituminous mixtures - Material specifications - Part 4: Hot Rolled Asphalt
ТК-68 
2019-12-17  
 
   
EN 13108-5:2016/prA1
Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 5: Сплит мастик асфалт
Bituminous mixtures - Material specifications - Part 5: Stone Mastic Asphalt
ТК-68 
2019-12-17  
 
   
EN 13108-6:2016/prA1
Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 6: Лят асфалт
Bituminous mixtures - Material specifications - Part 6: Mastic Asphalt
ТК-68 
2019-12-17  
 
   
EN 13108-7:2016/prA1
Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 7: Дрениращ асфалт
Bituminous mixtures - Material specifications - Part 7: Porous Asphalt
ТК-68 
2019-12-17  
 
   
EN 13108-9:2016/prA1
Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 9: Асфалт за ултратънки настилки (AUTL)
Bituminous mixtures - Material specifications - Part 9: Asphalt for Ultra-Thin Layer (AUTL)
ТК-0/ПС-10 
2019-06-20  
 
   
EN 131-1:2015/FprA1:2019
Стълби. Част 1: Термини, видове, функционални размери
Ladders - Part 1: Terms, types, functional sizes
ТК-96 
2020-06-18  
 
   
EN 13115:2020
Прозорци. Класификация на механичните характеристики. Вертикално натоварване, усукване и сили за задвижване
Windows - Classification of mechanical properties - Racking, torsion and operating forces
ТК-81 
2020-05-07  
 
   
FprEN 13121-1
Резервоари и съдове от усилени със стъклени влакна пластмаси (GRP) за надземно използване. Част 1: Суровини. Условия за спецификация и приемане
GRP tanks and vessels for use above ground - Part 1: Raw materials - Specification conditions and acceptance criteria
ТК-96 
2019-12-16  
 
   
prEN 13126-1 rev
Building hardware - Hardware for windows and door height windows - Requirements and test methods - Part 1: Requirements common to all types of hardware
ТК-96 
2020-01-10  
 
   
prEN 13126-13 rev
Строителен обков. Обков за прозорци и балконски врати. Изисквания и методи за изпитване. Част 13: Баланс на крилото
Building hardware - Hardware for windows and door height windows - Requirements and test methods - Part 13: Sash balances
ТК-96 
2019-12-16  
 
   
prEN 13126-14 rev
Строителен обков. Обков за прозорци и балконски врати. Изисквания и методи за изпитване. Част 14: Крепежни елементи
Building hardware - Hardware for windows and door height windows - Requirements and test methods – Part 14: Sash fasteners
ТК-96 
2020-04-16  
 
   
prEN 13126-2
Строителен обков. Обков за прозорци и балконски врати. Спецификация и методи за изпитване. Част 2: Дръжки и затварящи приспособления за прозорци
Building hardware - Hardware for windows and door height windows - Requirements and test methods - Part 2: Window fastener handles
ТК-96 
2020-06-15  
 
   
prEN 13126-4
Строителен обков. Обков за прозорци и балконски врати. Изисквания и методи за изпитване. Част 4:Заключващо резе
Building hardware - Hardware for windows and door height windows - Requirements and test methods - Part 4: Espagnolettes
ТК-96 
2020-04-16  
 
   
prEN 13126-7
Строителен обков. Обков за прозорци и балконски врати. Изисквания и методи за изпитване. Част 7: Заключалки
Building hardware - Hardware for windows and door height windows - Requirements and test methods - Part 7: Finger catches
ТК-30 
2020-04-07  
 
   
prEN 13134 rev
Спояване с твърд припой. Изпитване за одобряване на процедура
Brazing - Procedure approval

5409 намерени, страница 10 от 181 Печат на резултата от търсенето          6 7 8 9 10 11 12 13