Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеНомер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-100 
2020-08-20  
 
   
prEN 13035-2
Машини и съоръжения за производство, обработване и преработване на плоско стъкло. Изисквания за безопасност. Част 2: Оборудване за съхранение, манипулиране и транспортиране извън завода
Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass - Safety requirements - Part 2: Storage, handling and transportation equipment outside the factory
ТК-5 
2020-07-15  
 
   
prEN 13055 rev
Леки добавъчни материали
Lightweight aggregates
ТК-81 
2020-11-12  
2020-11-30  
   
EN 13067:2020
Персонал за заваряване на пластмаси. Изпит за квалификация на заварчици. Термопластични заварени съединения
Plastics welding personnel - Qualification of welders - Thermoplastics welded assemblies
ТК-83 
2019-11-18  
 
   
prEN 13077 rev
Устройства за защита на питейната вода от замърсяване от обратен поток. Свободно изтичане с нециркулиращо преминаване (без ограничение). Група А. Вид В
Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Air gap with non-circular overflow (unrestricted) - Family A - Type B
ТК-88 
2020-07-07  
 
   
EN 13089:2011+A1:2015/prA2
Планинско оборудване. Ледени инструменти. Изисквания за безопасност и методи за изпитване
Mountaineering equipment - Ice-tools - Safety requirements and test methods
ТК-70 
2020-04-16  
 
   
EN 13103-1:2017/prA1:2020
Железопътна техника. Колооси и талиги. Част 1: Указания за проектиране на оси с външни шийки
Railway applications - Wheelsets and bogies - Part 1: Design method for axles with external journals
ТК-68 
2020-10-19  
 
   
EN 13108-7:2016/prA1
Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 7: Дрениращ асфалт
Bituminous mixtures - Material specifications - Part 7: Porous Asphalt
ТК-8 
2020-07-19  
 
   
prEN 13110 rev
Съоръжения и принадлежности за LPG. Транспортируеми заварени алуминиеви бутилки за втечнен въглеводороден газ (LPG) за многократно пълнене. Проектиране и производство
LPG equipment and accessories - Transportable refillable welded aluminium cylinders for liquefied petroleum gas (LPG) - Design and construction
ТК-96 
2020-07-19  
 
   
EN 13115:2020
Прозорци. Класификация на механичните характеристики. Вертикално натоварване, усукване и сили за задвижване
Windows - Classification of mechanical properties - Racking, torsion and operating forces
ТК-81 
2020-05-07  
 
   
FprEN 13121-1
Резервоари и съдове от усилени със стъклени влакна пластмаси (GRP) за надземно използване. Част 1: Суровини. Условия за спецификация и приемане
GRP tanks and vessels for use above ground - Part 1: Raw materials - Specification conditions and acceptance criteria
ТК-81 
2020-09-24  
 
   
prEN 13121-3 rev
Резервоари и съдове от усилени със стъклени влакна пластмаси (GRP) за надземно използване. Част 3: Конструиране и изработка
GRP tanks and vessels for use above ground - Part 3: Design and workmanship
ТК-96 
2020-10-02  
2020-12-10  
prEN 13126-1
Строителен обков. Обков за прозорци и балконски врати. Изисквания и методи за изпитване. Част 1: Общи изисквания за всички видове обков
Building hardware - Hardware for windows and door height windows - Requirements and test methods - Part 1: Requirements common to all types of hardware
ТК-96 
2020-10-02  
2020-12-10  
prEN 13126-13
Строителен обков. Обков за прозорци и балконски врати. Изисквания и методи за изпитване. Част 13: Баланс на крилото
Building hardware - Hardware for windows and door height windows - Requirements and test methods - Part 13: Sash balances
ТК-96 
2020-10-02  
2020-12-10  
prEN 13126-14
Строителен обков. Обков за прозорци и балконски врати. Изисквания и методи за изпитване. Част 14: Крепежни елементи
Building hardware - Hardware for windows and door height windows - Requirements and test methods - Part 14: Sash fasteners
ТК-96 
2020-11-17  
2020-12-23  
FprEN 13126-2
Строителен обков. Обков за прозорци и балконски врати. Спецификация и методи за изпитване. Част 2: Дръжки и затварящи приспособления за прозорци
Building hardware - Hardware for windows and door height windows - Requirements and test methods - Part 2: Window fastener handles
ТК-96 
2020-11-17  
 
   
prEN 13126-4
Строителен обков. Обков за прозорци и балконски врати. Изисквания и методи за изпитване. Част 4:Заключващо резе
Building hardware - Hardware for windows and door height windows - Requirements and test methods - Part 4: Espagnolettes
ТК-96 
2020-11-17  
2020-12-23  
FprEN 13126-7
Строителен обков. Обков за прозорци и балконски врати. Изисквания и методи за изпитване. Част 7: Заключалки
Building hardware - Hardware for windows and door height windows - Requirements and test methods - Part 7: Finger catches
ТК-30 
2020-04-07  
 
   
prEN 13134 rev
Спояване с твърд припой. Изпитване за одобряване на процедура
Brazing - Procedure approval
ТК-50 
2020-08-13  
 
   
prEN 13138-1
Помощни средства за обучение по плуване. Част 1: Изисквания за безопасност и методи за изпитване на помощни средства за обучение по плуване, закрепени към тялото
Buoyant aids for swimming instruction - Part 1: Safety requirements and test methods for buoyant aids to be worn
ТК-50 
2020-08-13  
 
   
prEN 13138-2
Помощни средства за обучение по плуване. Част 2: Изисквания за безопасност и методи за изпитване на помощни средства за обучение по плуване, които се държат
Buoyant aids for swimming instruction - Part 2: Safety requirements and test methods for buoyant aids to be held
ТК-50 
2020-08-13  
 
   
prEN 13138-3
Помощни средства за обучение по плуване. Част 3: Изисквания за безопасност и методи за изпитване на помощни средства за обучение по плуване, в които децата се поставят седнали
Buoyant aids for swimming instruction - Part 3: Safety requirements and test methods for swim seats into which a user is positioned
ТК-50 
2020-10-29  
 
   
prEN 13138-4
Помощни средства за обучение по плуване. Част 4: Изпълнение, изисквания и процедури за изпитване на средства за плуване клас С
Buoyant aids for swimming instruction - Part 4: In water performance, requirements and test procedures for Class B swimming devices
ТК-41 
2020-11-03  
2020-12-24  
FprEN 13141-4
Вентилация на сгради. Изпитване на характеристиката на съставните елементи/продуктите за вентилация на жилища. Част 4: Аеродинамична, електрическа и акустична характеристика на агрегати за правотокова вентилация
Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 4: Aerodynamic, electrical power and acoustic performance of unidirectional ventilation units
ТК-41 
2020-06-08  
 
   
EN 13141-5:2020
Вентилация на сгради. Изпитване на характеристиките на съставните части/продуктите за вентилация на жилища. Част 5: Смукатели, смукатели с помощни устройства и устройства за отвеждане през покрива
Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 5: Cowls, assisted cowls and roof outlet terminal devices
ТК-41 
2020-10-29  
2020-12-10  
FprEN 13141-7
Вентилация на сгради. Изпитване на характеристиката на съставните елементи/продуктите за вентилация на жилища. Част 7: Изпитване на характеристиките на агрегати с въздухопроводи за механична подаваща и смукателна вентилация (включително регенерацията на топлината)
Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 7: Performance testing of ducted mechanical supply and exhaust ventilation units (including heat recovery)
ТК-41 
2020-11-12  
 
   
prEN 13141-8
Вентилация на сгради. Изпитване на характеристиката на съставните части/продуктите за вентилация на жилищни сгради. Част 8: Изпитване на характеристиките на агрегати за механична подаваща и смукателна вентилация без въздухопроводи (включително регенерация на топлина)
Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 8: Performance testing of non-ducted mechanical supply and exhaust ventilation units (including heat recovery)
ТК-41 
2020-11-03  
2020-12-10  
FprEN 13142
Вентилация на сгради. Съставни елементи/продукти за вентилация на жилища. Изисквани и експлоатационни характеристики по избор
Ventilation for buildings - Components/products for residential ventilation - Required and optional performance characteristics
ТК-31 
2020-01-17  
 
   
EN 13155:2020
Кранове. Безопасност. Сменяеми товарозахващащи приспособления
Crane - Safety - Non-fixed load lifting attachments
ТК-61 
2019-08-21  
 
   
EN 13162:2012+A1:2015/FprA2
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от минерална вата (MW), произведени в заводски условия. Изисквания
Thermal insulation products for buildings - Factory made mineral wool (MW) products - Specification
ТК-61 
2018-11-29  
 
   
EN 13163:2012+A2:2016/prA3
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от експандиран полистирен (ЕPS), произведени в заводски условия. Изисквания
Thermal insulation products for buildings - Factory made expanded polystyrene (EPS) products - Specification

5510 намерени, страница 10 от 184 Печат на резултата от търсенето          6 7 8 9 10 11 12 13