Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиНомер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-41 
2020-09-29  
 
   
FprEN 12952-10
Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 10: Изисквания за предпазни устройства срещу свръх налягане
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 10: Requirements for safety devices against excessive pressure
ТК-41 
2020-09-29  
 
   
FprEN 12952-16
Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 16: Изисквания за решетката и флуидизираното легло на горивната система на котли на твърдо гориво
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 16: Requirements for grate and fluidized-bed firing systems for solid fuels for the boiler
ТК-41 
2020-09-29  
 
   
FprEN 12952-2
Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 2: Материали за части за котли и принадлежности, работещи под налягане
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 2: Materials for pressure parts of boilers and accessories
ТК-41 
2020-04-28  
 
   
prEN 12952-3 rev
Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 3: Проектиране и изчисляване на частите под налягане на котела
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 3: Design and calculation for pressure parts of the boiler
ТК-41 
2020-09-29  
 
   
FprEN 12952-5
Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 5: Изработване и конструкция на части от котела, които са под налягане
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 5: Workmanship and construction of pressure parts of the boiler
ТК-41 
2020-09-29  
 
   
FprEN 12952-6
Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 6: Проверка на конструкцията; документацията и маркировката на части от котела, работещи под налягане
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 6: Inspection during construction, documentation and marking of pressure parts of the boiler
ТК-41 
2020-09-29  
 
   
FprEN 12952-8
Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 8: Изисквания за горивните системи на котела за течни и газообразни горива
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 8: Requirements for firing systems for liquid and gaseous fuels for the boiler
ТК-41 
2020-09-29  
 
   
FprEN 12952-9
Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 9: Изисквания към горивните системи на котли с впръскване на натрошени твърди горива
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 9: Requirements for firing systems for pulverized solid fuels for the boiler
ТК-41 
2019-07-11  
 
   
FprEN 12975
Слънчеви колектори. Общи изисквания
Solar collectors - General requirements
ТК-41 
2019-01-14  
 
   
FprEN 12976-1:2018
Топлинни слънчеви системи и съставни части. Фабрично сглобени системи. Част 1: Общи изисквания
Thermal solar systems and components - Factory made systems - Part 1: General requirements
ТК-96 
2020-10-27  
 
   
prEN 12978 rev
Врати за промишлени, търговски сгради, за гаражи и пешеходни врати. Предпазни устройства за механизирани врати. Изисквания и методи за изпитване
Industrial, commercial and garage doors and gates and pedestrian doorsets — Protective devices for power operated doors and gates — Requirements and test methods
ТК-96 
2020-06-18  
 
   
prEN 12978
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Устройства за безопасност на механизирани врати. Изисквания и методи за изпитване
Industrial, commercial and garage doors and gates - Safety devices for power operated doors and gates - Requirements and test methods
ТК-8 
2020-09-24  
 
   
prEN 12979
Автомобилни уредби за втечнен въглеводороден газ (LPG). Изисквания за инсталиране
LPG equipment and accessories - Automotive LPG-systems - Installation requirements
ТК-0/ПС-22 
2020-05-07  
 
   
prEN 12983-1
Съдове за готвене. Домакински съдове за готвене, предназначени за употреба върху плочи на готварски печки с твърдо гориво, с електричество или върху подложки за подгряване на храна. Част 1: Общи изисквания
Cookware - Domestic cookware for use on top of a stove, cooker or hob - Part 1: General requirements
ТК-7 
2020-05-07  
 
   
prEN 12983-2
Съдове за готвене. Домакински съдове за готвене, предназначени за употреба върху плочи на готварски печки с твърдо гориво, с електричество или върху подложки за подгряване на храна. Част 2: Общи изисквания за керамични съдове за готвене
Cookware - Domestic cookware for use on top of a stove cooker or hob - Part 2: General requirements for ceramic cookware
ТК-31 
2020-08-10  
 
   
EN 12999:2020
Кранове. Бордови кранове
Cranes - Loader cranes
ТК-31 
2016-05-12  
 
   
EN 12999+A2
Кранове. Бордови кранове
Cranes - Loader cranes
ТК-31 
2020-09-17  
 
   
prEN 13000
Кранове. Самоходни кранове
Cranes - Mobile cranes
ТК-31 
2020-11-03  
2020-12-10  
FprEN 13001-2
Безопасност на кранове. Общо проектиране. Част 2: Натоварвания
Crane safety - General design - Part 2: Load actions
ТК-31 
2018-12-06  
 
   
EN 13001-3-2:2014/FprA1
Кранове. Общо проектиране. Част 3-2: Гранични състояния и доказване на годността на стоманени въжета в полиспасти
Cranes - General design - Part 3-2: Limit states and proof of competence of wire ropes in reeving systems
ТК-31 
2019-03-21  
 
   
EN 13001-3-5:2016/FprA1
Кранове. Общо проектиране. Част 3-5: Гранични състояния и доказване на годността на ковани и лети куки
Cranes - General design - Part 3-5: Limit states and proof of competence of forged and cast hooks
ТК-31 
2019-03-26  
 
   
EN 13001-3-5:2016+A1
Кранове. Общо проектиране. Част 3-5: Гранични състояния и доказване на годността на ковани куки
Cranes - General design - Part 3-5: Limit states and proof of competence of forged and cast hooks
ТК-31 
2020-11-03  
 
   
EN 13001-3-6:2018/FprA1
Кранове. Общо проектиране. Част 3-6: Гранични състояния и доказване на годността на съставните части. Хидравлични цилиндри
Cranes - General design - Part 3-6: Limit states and proof of competence of machinery - Hydraulic cylinders
ТК-31 
2019-06-06  
 
   
prEN 13001-3-7
Кранове. Общо проектиране. Част 3-7: Гранични състояния и доказване на годността на съставните части. Зъбни предавки и скоростни кутии
Cranes - General design - Part 3-7: Limit states and proof of competence of machinery - Gears and gear boxes
ТК-104 
2020-03-31  
 
   
FprEN 13012
Бензиностанции. Конструкция и технически характеристики на автоматични пистолети за използване в бензинови колонки
Petrol filling stations - Construction and performance of automatic nozzles for use on fuel dispensers
ТК-7 
2019-01-06  
 
   
FprEN 13024-1:2019
Стъкло за строителството. Термично закалено боросиликатно безопасно стъкло. Част 1: Определение и описание
Glass in building - Thermally toughened borosilicate safety glass - Part 1: Definition and description
ТК-7 
2018-12-13  
 
   
FprEN 13024-2
Стъкло за строителството. Термично закалено боросиликатно безопасно стъкло. Част 2: Стандарт за продукт
Glass in building - Thermally toughened borosilicate safety glass - Part 2: Product standard
ТК-54 
2020-10-08  
 
   
prEN 13032-3
Светлина и осветление. Измерване и представяне на фотометрични данни на лампи и осветители. Част 3: Представяне на данни за аварийно и евакуационно осветление на работни места
Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 3: Presentation of data for emergency lighting of workplaces
ТК-54 
2018-09-20  
 
   
EN 13032-4:2015/prA1
Светлина и осветление. Измерване и представяне на фотометрични данни на лампи и осветители. Част 4: Светодиодни лампи, модули и осветители
Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 4: LED lamps, modules and luminaires
ТК-100 
2020-08-20  
 
   
prEN 13035-1
Машини и съоръжения за производство, обработка и преработка на плоско стъкло. Изисквания за безопасност. Част 1: Оборудване за съхранение, манипулиране и транспортиране вътре в завода
Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass - Safety requirements - Part 1: Storage, handling and transportation equipment inside the factory

5496 намерени, страница 9 от 184 Печат на резултата от търсенето          5 6 7 8 9 10 11 12