Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеНомер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-83 
2020-06-15  
 
   
EN 12897:2016+A1:2020
Водоснабдяване. Изисквания за индиректно нагрявани невентилирани резервоари (затворени) за вода
Water supply - Specification for indirectly heated unvented (closed) storage water heaters
ТК-66 
2019-10-10  
 
   
EN 12929-1:2015/prA1
Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Общи изисквания. Част 1: Изисквания за всички видове въжени линии
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - General requirements - Part 1 Requirements for all installations
ТК-50 
2018-12-28  
 
   
FprEN 12941
Средства за защита на дихателните органи. Апарати, филтриращи с нагнетяващ вентилатор, включващи шлем или качулка. Изисквания, изпитвания, маркировка
Respiratory protective devices - Powered filtering devices incorporating a loose fitting respiratory interface - Requirements, testing, marking
ТК-50 
2018-08-29  
 
   
FprEN 12942
Средства за защита на дихателните органи. Апарати, филтриращи с нагнетяващ вентилатор, включващи цели маски, полумаски или четвърт маски. Изисквания, изпитвания, маркировка
Respiratory protective devices - Powered filtering devices incorporating full face masks, half masks or quarter masks - Requirements, testing, marking
ТК-41 
2020-05-14  
 
   
prEN 12952-10
Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 10: Изисквания за предпазни устройства срещу свръх налягане
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 10: Requirements for safety devices against excessive pressure
ТК-41 
2020-05-14  
 
   
prEN 12952-16
Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 16: Изисквания за решетката и флуидизираното легло на горивната система на котли на твърдо гориво
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 16: Requirements for grate and fluidized-bed firing systems for solid fuels for the boiler
ТК-41 
2020-05-14  
 
   
prEN 12952-2
Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 2: Материали за части за котли и принадлежности, работещи под налягане
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 2: Materials for pressure parts of boilers and accessories
ТК-41 
2020-04-28  
 
   
prEN 12952-3 rev
Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 3: Проектиране и изчисляване на частите под налягане на котела
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 3: Design and calculation for pressure parts of the boiler
ТК-41 
2020-05-14  
 
   
prEN 12952-5
Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 5: Изработване и конструкция на части от котела, които са под налягане
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 5: Workmanship and construction of pressure parts of the boiler
ТК-41 
2020-05-14  
 
   
prEN 12952-6
Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 6: Проверка на конструкцията; документацията и маркировката на части от котела, работещи под налягане
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 6: Inspection during construction; documentation and marking of pressure parts of the boiler
ТК-41 
2020-05-14  
 
   
prEN 12952-8
Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 8: Изисквания за горивните системи на котела за течни и газообразни горива
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 8: Requirements for firing systems for liquid and gaseous fuels for the boiler
ТК-41 
2020-05-14  
 
   
prEN 12952-9
Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 9: Изисквания към горивните системи на котли с впръскване на натрошени твърди горива
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 9: Requirements for firing systems for pulverized solid fuels for the boiler
ТК-41 
2020-06-30  
 
   
EN 12953-5:2020
Кожухотръбни котли. Част 5: Надзор по време на изработване на конструкцията, документиране и маркиране на части на котел под налягане
Shell boilers - Part 5: Inspection during construction, documentation and marking of pressure parts of the boiler
ТК-41 
2019-07-11  
 
   
FprEN 12975
Слънчеви колектори. Общи изисквания
Solar collectors - General requirements
ТК-41 
2019-01-14  
 
   
FprEN 12976-1:2018
Топлинни слънчеви системи и съставни части. Фабрично сглобени системи. Част 1: Общи изисквания
Thermal solar systems and components - Factory made systems - Part 1: General requirements
ТК-96 
2020-06-18  
 
   
prEN 12978
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Устройства за безопасност на механизирани врати. Изисквания и методи за изпитване
Industrial, commercial and garage doors and gates - Safety devices for power operated doors and gates - Requirements and test methods
ТК-8 
2019-03-20  
 
   
prEN 12979 rev
Автомобилни уредби за втечнен въглеводороден газ (LPG). Изисквания за инсталиране
LPG equipment and accessories - Automotive LPG-systems - Installation requirements
ТК-0/ПС-22 
2020-05-07  
 
   
prEN 12983-1
Съдове за готвене. Домакински съдове за готвене, предназначени за употреба върху плочи на готварски печки с твърдо гориво, с електричество или върху подложки за подгряване на храна. Част 1: Общи изисквания
Cookware - Domestic cookware for use on top of a stove, cooker or hob - Part 1: General requirements
ТК-7 
2020-05-07  
 
   
prEN 12983-2
Съдове за готвене. Домакински съдове за готвене, предназначени за употреба върху плочи на готварски печки с твърдо гориво, с електричество или върху подложки за подгряване на храна. Част 2: Общи изисквания за керамични съдове за готвене
Cookware - Domestic cookware for use on top of a stove cooker or hob - Part 2: General requirements for ceramic cookware
ТК-31 
2020-05-14  
2020-06-25  
   
FprEN 12999
Кранове. Бордови кранове
Cranes - Loader cranes
ТК-31 
2016-05-12  
 
   
EN 12999+A2
Кранове. Бордови кранове
Cranes - Loader cranes
ТК-31 
2020-06-18  
2020-09-03  
prEN 13000
Кранове. Самоходни кранове
Cranes - Mobile cranes
ТК-31 
2020-06-18  
 
   
FprEN 13001-2
Безопасност на кранове. Общо проектиране. Част 2: Натоварвания
Crane safety - General design - Part 2: Load actions
ТК-31 
2018-12-06  
 
   
EN 13001-3-2:2014/FprA1
Кранове. Общо проектиране. Част 3-2: Гранични състояния и доказване на годността на стоманени въжета в полиспасти
Cranes - General design - Part 3-2: Limit states and proof of competence of wire ropes in reeving systems
ТК-31 
2019-03-21  
 
   
EN 13001-3-5:2016/FprA1
Кранове. Общо проектиране. Част 3-5: Гранични състояния и доказване на годността на ковани и лети куки
Cranes - General design - Part 3-5: Limit states and proof of competence of forged and cast hooks
ТК-31 
2019-03-26  
 
   
EN 13001-3-5:2016+A1
Кранове. Общо проектиране. Част 3-5: Гранични състояния и доказване на годността на ковани куки
Cranes - General design - Part 3-5: Limit states and proof of competence of forged and cast hooks
ТК-31 
2020-04-24  
2020-07-02  
   
EN 13001-3-6:2018/prA1
Кранове. Общо проектиране. Част 3-6: Гранични състояния и доказване на годността на съставните части. Хидравлични цилиндри
Cranes - General design - Part 3-6: Limit states and proof of competence of machinery - Hydraulic cylinders
ТК-31 
2019-06-06  
 
   
prEN 13001-3-7
Кранове. Общо проектиране. Част 3-7: Гранични състояния и доказване на годността на съставните части. Зъбни предавки и скоростни кутии
Cranes - General design - Part 3-7: Limit states and proof of competence of machinery - Gears and gear boxes
ТК-104 
2020-03-31  
 
   
FprEN 13012
Бензиностанции. Конструкция и технически характеристики на автоматични пистолети за използване в бензинови колонки
Petrol filling stations - Construction and performance of automatic nozzles for use on fuel dispensers
ТК-7 
2019-01-06  
 
   
FprEN 13024-1:2019
Стъкло за строителството. Термично закалено боросиликатно безопасно стъкло. Част 1: Определение и описание
Glass in building - Thermally toughened borosilicate safety glass - Part 1: Definition and description

5428 намерени, страница 9 от 181 Печат на резултата от търсенето          5 6 7 8 9 10 11 12