Logo Български институт за стандартизация
България, София 1797,
ж.к. "Изгрев" ул. "Лъчезар Станчев" № 13,
тел.: +359 2 8174 525
Date: 2020-11-29 - Time: 15:32


Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-20 
2020-10-22  
 
   
FprEN 1254-4
Мед и медни сплави. Фитинги за тръбопроводи. Част 4: Фитинги с резба
Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 4: Threaded fittings
ТК-20 
2020-10-22  
 
   
FprEN 1254-5
Мед и медни сплави. Фитинги за тръбопроводи. Част 5: Фитинги с къси краища за капилярно спояване с твърд припой към медни тръби
Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 5: Capillary fittings with short ends for brazing to copper tubes
ТК-20 
2020-10-22  
 
   
EN 1254-6:2021
Мед и медни сплави. Фитинги за тръбопроводи. Част 6: Фитинги за свързване чрез напъхване
Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 6: Push-fit fittings for use with metallic tubes, plastics and multilayer pipes
ТК-20 
2020-10-22  
 
   
FprEN 1254-7
Мед и медни сплави. Фитинги за тръбопроводи. Част 7: Фитинги за запресоване за метални тръби
Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 7: Press fittings for use with metallic tubes
ТК-20 
2020-10-22  
 
   
FprEN 1254-8
Мед и медни сплави. Фитинги за тръбопроводи. Част 8: Фитинги с краища за запресоване за използване с пластмасови и многослйни тръби
Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 8: Press fittings for use with plastics and multilayer pipes
ТК-104 
2020-09-14  
 
   
EN 12569:2020
Промишлена арматура. Арматура за процеси в химическа и нефтохимическата промишленост. Изисквания и изпитвания
Industrial valves - Valves for chemical and petrochemical process industry - Requirements and tests
ТК-63 
2020-10-06  
 
   
prEN 12579 rev
Подобрители на почвата и растежна среда. Вземане на проби
Soil improvers and growing media - Sampling
ТК-63 
2020-11-17  
 
   
prEN 12580 rev
Подобрители на почвата и растежна среда. Определяне на количество
Soil improvers and growing media - Determination of a quantity
ТК-60 
2020-11-05  
 
   
prEN 12583
Газова инфраструктура. Компресорни станции. Функционални изисквания
Gas Infrastructure - Compressor stations - Functional requirements
ТК-98 
2020-03-25  
 
   
prEN 12586 rev
Предмети за отглеждане на малки деца. Закопчалки за биберон. Изисквания за безопасност и методи за изпитване
Child care articles - Soother holder - Safety requirements and test methods
ТК-96 
2020-10-08  
 
   
EN 12604:2017/FprA1
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Механични аспекти. Изисквания и методи за изпитване
Industrial, commercial and garage doors and gates - Mechanical aspects - Requirements and test methods
ТК-96 
2020-11-24  
 
   
EN 12604:2017+A1:2020
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Механични аспекти. Изисквания и методи за изпитване
Industrial, commercial and garage doors and gates - Mechanical aspects - Requirements and test methods
ТК-100 
2020-01-13  
 
   
FprEN 12609
Машина за бъркане на бетон. Изисквания за безопасност
Truck mixers - Safety requirements
ТК-81 
2020-11-12  
 
   
FprEN 12613
Пластмасови сигнални приспособления за подземни кабели и тръбопроводи с визуални характеристики
Plastics warning devices for underground cables and pipelines with visual characteristics
ТК-0/ПС-12 
2020-09-03  
 
   
prEN 12621
Машини за подаване и циркулация на течни материали за покритие. Изисквания за безопасност
Machinery for supply and circulation of liquid coating materials - Safety requirements
ТК-96 
2019-10-09  
 
   
FprEN 12635:2017
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Информация за употреба
Industrial, commercial and garage doors and gates - Information for use
ТК-41 
2020-10-29  
 
   
prEN 1264-1
Водни системи за отопление и охлаждане, вградени в повърхнина. Част 1: Определения и означения
Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 1: Definitions and symbols
ТК-41 
2020-10-29  
 
   
prEN 1264-2
Водни системи за отопление и охлаждане, вградени в повърхнина. Част 2: Подово отопление. Одобрени методи за изпитване за определяне на топлинната мощност чрез изчисляване и методи за изпитване
Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 2: Floor heating: Prove methods for the determination of the thermal output using calculation and test methods
ТК-41 
2020-10-29  
 
   
prEN 1264-3
Водни системи за отопление и охлаждане, вградени в повърхнина. Част 3: Оразмеряване
Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 3: Dimensioning
ТК-41 
2020-10-29  
 
   
prEN 1264-4
Водни системи за отопление и охлаждане, вградени в повърхнина. Част 4: Монтиране
Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 4: Installation
ТК-41 
2020-10-29  
 
   
prEN 1264-5
Водни системи за отопление и охлаждане, вградени в повърхнина. Част 5: Отоплителни и охлаждащи повърхнини, вградени в подове, тавани и стени. Определяне на топлинната мощност
Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 5: Heating and cooling surfaces embedded in floors, ceilings and walls - Determination of the thermal output
ТК-70 
2019-12-04  
 
   
EN 12663-1:2010+A1:2014/prA2
Железопътна техника. Изисквания към конструкцията на кошовете на железопътното превозно средство. Част 1: Локомотиви и пътнически подвижен състав (алтернативен метод за товарни вагони)
Railway applications - Structural requirements of railway vehicle bodies - Part 1: Locomotives and passenger rolling stock (and alternative method for freight wagons)
ТК-70 
2019-12-04  
 
   
EN 12663-2:2010/prA1
Железопътна техника. Изисквания към конструкцията на кошовете на железопътното превозно средство. Част 2: Товарни вагони
Railway applications - Structural requirements of railway vehicle bodies - Part 2: Freight wagons
ТК-68 
2020-09-25  
 
   
prEN 12697-15
Битумни смеси. Методи за изпитване. Част 15: Определяне на сегрегационната чувствителност
Bituminous mixtures - Test methods - Part 15: Determination of the segregation sensitivity
ТК-68 
2018-02-05  
 
   
EN 12697-2:2015/prA1
Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 2: Определяне на разпределението на размера на частиците
Bituminous mixtures - Test methods - Part 2: Determination of particle size distribution
ТК-68 
2020-05-07  
 
   
EN 12697-25:2016/prA1
Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 25: Изпитване на циклично уплътняване
Bituminous mixtures - Test methods - Part 25: Cyclic compression test
ТК-68 
2020-09-22  
 
   
prEN 12697-36
Битумни смеси. Методи за изпитване. Част 36: Определяне на дебелината на битумната настилка
Bituminous mixtures - Test methods - Part 36: Determination of the thickness of bituminous pavement
ТК-68 
2020-10-07  
 
   
prEN 12697-37
Битумни смеси. Методи за изпитване. Част 37: Изпитване с горещ пясък за адхезивността на свързващото вещество при предварително покрити отломки за горещо валцуван асфалт (HRA)
Bituminous mixtures - Test methods - Part 37: Hot sand test for the adhesivity of binder on pre-coated chippings for Hot-Rolled-Asphalt (HRA)
ТК-68 
2020-10-01  
 
   
prEN 12697-38
Битумни смеси. Методи за изпитване. Част 38: Общо оборудване и калибриране
Bituminous mixtures - Test methods - Part 38: Common equipment and calibration
ТК-68 
2020-09-29  
 
   
prEN 12697-41
Битумни смеси. Методи за изпитване. Част 41: Устойчивост на размразяващи течности
Bituminous mixtures - Test methods - Part 41: Resistance to de-icing fluids

5493 намерени, страница 7 от 184

Copyright © www.bds-bg.org All Rights Reserved