Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиНомер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-81 
2020-03-27  
2020-05-05  
   
EN 12608-1:2016/FprA1
Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за производство на прозорци и врати. Класификация, изисквания и методи за изпитване. Част 1: Профили от PVC-U със светла повърхност без покритие
Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors - Classification, requirements and test methods - Part 1: Non-coated PVC-U profiles with light coloured surfaces
ТК-100 
2020-01-13  
 
   
FprEN 12609
Машина за бъркане на бетон. Изисквания за безопасност
Truck mixers - Safety requirements
ТК-81 
2020-03-31  
2020-05-28  
   
prEN 12613
Пластмасови сигнални приспособления за подземни кабели и тръбопроводи с визуални характеристики
Plastics warning devices for underground cables and pipelines with visual characteristics
ТК-5 
2018-08-16  
 
   
FprEN 12620
Добавъчни материали за бетон
Aggregates for concrete
ТК-0/ПС-12 
2020-04-10  
 
   
prEN 12621
Машини за подаване и циркулация на течни материали за покритие. Изисквания за безопасност
Machinery for supply and circulation of liquid coating materials - Safety requirements
ТК-96 
2019-10-09  
 
   
FprEN 12635:2017
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Информация за употреба
Industrial, commercial and garage doors and gates - Information for use
ТК-41 
2020-04-09  
 
   
prEN 1264-1
Водни системи за отопление и охлаждане, вградени в повърхнина. Част 1: Определения и означения
Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 1: Definitions and symbols
ТК-41 
2020-04-09  
 
   
prEN 1264-2
Водни системи за отопление и охлаждане, вградени в повърхнина. Част 2: Подово отопление. Одобрени методи за изпитване за определяне на топлинната мощност чрез изчисляване и методи за изпитване
Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 2: Floor heating: Prove methods for the determination of the thermal output using calculation and test methods
ТК-41 
2020-04-09  
 
   
prEN 1264-3
Водни системи за отопление и охлаждане, вградени в повърхнина. Част 3: Оразмеряване
Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 3: Dimensioning
ТК-41 
2020-04-09  
 
   
prEN 1264-4
Водни системи за отопление и охлаждане, вградени в повърхнина. Част 4: Монтиране
Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 4: Installation
ТК-41 
2020-04-09  
 
   
prEN 1264-5
Водни системи за отопление и охлаждане, вградени в повърхнина. Част 5: Отоплителни и охлаждащи повърхнини, вградени в подове, тавани и стени. Определяне на топлинната мощност
Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 5: Heating and cooling surfaces embedded in floors, ceilings and walls - Determination of the thermal output
ТК-70 
2019-12-04  
 
   
EN 12663-1:2010+A1:2014/prA2
Железопътна техника. Изисквания към конструкцията на кошовете на железопътното превозно средство. Част 1: Локомотиви и пътнически подвижен състав (алтернативен метод за товарни вагони)
Railway applications - Structural requirements of railway vehicle bodies - Part 1: Locomotives and passenger rolling stock (and alternative method for freight wagons)
ТК-70 
2019-12-04  
 
   
EN 12663-2:2010/prA1
Железопътна техника. Изисквания към конструкцията на кошовете на железопътното превозно средство. Част 2: Товарни вагони
Railway applications - Structural requirements of railway vehicle bodies - Part 2: Freight wagons
ТК-43 
2016-11-24  
 
   
prEN 12693
Хладилни системи и термопомпи. Изисквания за безопасност и опазване на околната среда. Обемни компресори за хладилни агенти
Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Positive displacement refrigerant compressors
ТК-68 
2019-11-18  
 
   
EN 12697-1:2020
Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 1: Съдържание на разтворимо свързващо вещество
Bituminous mixtures - Test methods - Part 1: Soluble binder content
ТК-68 
2020-02-26  
 
   
EN 12697-11:2020
Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 11: Определяне на сцеплението между скалния материал и битума
Bituminous mixtures - Test methods - Part 11: Determination of the affinity between aggregate and bitumen
ТК-68 
2020-02-26  
 
   
EN 12697-14:2020
Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 14: Съдържание на вода
Bituminous mixtures - Test methods - Part 14: Water content
ТК-68 
2020-02-26  
 
   
EN 12697-19:2020
Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 19: Пропускливост на пробно тяло
Bituminous mixtures - Test methods - Part 19: Permeability of specimen
ТК-68 
2018-02-05  
 
   
EN 12697-2:2015/prA1
Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 2: Определяне на разпределението на размера на частиците
Bituminous mixtures - Test methods - Part 2: Determination of particle size distribution
ТК-68 
2020-02-26  
 
   
EN 12697-20:2020
Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 20: Счупване при използване на кубче или пробно тяло на Marshall
Bituminous mixtures - Test methods - Part 20: Indentation using cube or Marshall specimens
ТК-68 
2020-02-26  
 
   
EN 12697-21:2020
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 21: Отпечатък при използване на плоски пробни тела
Bituminous mixtures - Test methods - Part 21: Indentation using plate specimens
ТК-68 
2020-02-26  
 
   
EN 12697-22:2020
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 22: Изпитване за образуване на коловози
Bituminous mixtures - Test methods - Part 22: Wheel tracking
ТК-68 
2020-05-07  
 
   
EN 12697-25:2016/prA1
Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 25: Изпитване на циклично уплътняване
Bituminous mixtures - Test methods - Part 25: Cyclic compression test
ТК-68 
2020-02-26  
 
   
EN 12697-28:2020
Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 28: Подготовка на проби за определяне съдържанието на свързващо вещество, съдържанието на вода и зърнометричния състав
Bituminous mixtures - Test methods - Part 28: Preparation of samples for determining binder content, water content and grading
ТК-68 
2019-11-18  
 
   
EN 12697-29:2020
Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 29: Определяне на размерите на асфалтово пробно тяло
Bituminous mixtures - Test methods - Part 29: Determination of the dimensions of a bituminous specimen
ТК-68 
2020-02-26  
 
   
EN 12697-34:2020
Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 34: Изпитване по Marshall
Bituminous mixtures - Test methods - Part 34: Marshall test
ТК-68 
2020-02-26  
 
   
EN 12697-39:2020
Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 39: Определяне на съдържанието на свързващото вещество чрез изгаряне
Bituminous mixtures - Test methods - Part 39: Binder content by ignition
ТК-68 
2020-02-26  
 
   
EN 12697-40:2020
Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 40: Определяне на дрениращата способност на място
Bituminous mixtures - Test methods - Part 40: In situ drainability
ТК-68 
2019-11-14  
 
   
prEN 12697-42
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 42: Количество на чуждите частици в асфалт за рециклиране
Bituminous mixtures - Test methods - Part 42: Amount of foreign matter in reclaimed asphalt
ТК-68 
2020-02-26  
 
   
EN 12697-45:2020
Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 45: Изпитване на стареене на водонаситени пробни тела от асфалт (SATS-изпитване)
Bituminous mixtures - Test methods - Part 45: Saturation Ageing Tensile Stiffness (SATS) conditioning test

5609 намерени, страница 7 от 187 Печат на резултата от търсенето          3 4 5 6 7 8 9 10