Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПНомер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-44 
2020-04-14  
 
   
prEN 12447
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Проследяващ метод за изпитване за определяне на устойчивостта на хидролиза във вода
Geotextiles and geotextile-related products - Screening test method for determining the resistance to hydrolysis in water
ТК-96 
2019-09-05  
 
   
EN 12453:2017/prA1
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Безопасност при употреба на механизирани врати. Изисквания и методи за изпитване
Industrial, commercial and garage doors and gates - Safety in use of power operated doors - Requirements and test methods
ЕРГ 3 
2019-06-08  
 
   
FprEN 12463
Машини за обработване на хранителни продукти. Пълначни машини и сменяемо оборудване. Изисквания за безопасност и за хигиена
Food processing machinery - Filling machines and interchangeable equipment - Safety and hygiene requirements
ТК-54 
2019-10-10  
 
   
prEN 12464-1
Светлина и осветление. Осветление на работни места. Част 1: Работни места на закрито
Light and lighting - Lighting of work places - Part 1: Indoor work places
ТК-0/ПС-5 
2020-04-29  
 
   
EN 12472:2020
Метод за симулиране на ускорено изтриване и корозия за откриване отделянето на никел от продукти с покритие
Method for the simulation of accelerated wear and corrosion for the detection of nickel release from coated items
ТК-88 
2020-05-14  
2020-06-15  
EN 12491:2015/FprA1
Екипировка за парапланеризъм. Спасителни парашути. Изисквания за безопасност и методи за изпитване
Paragliding equipment - Emergency parachutes - Safety requirements and test methods
ТК-8 
2020-05-26  
 
   
prEN 12493
Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ (LPG). Заварени стоманени съдове под налягане за автомобилни цистерни за LPG. Проектиране и производство
LPG equipment and accessories - Welded steel pressure vessels for LPG road tankers - Design and manufacture
ТК-8 
2020-06-03  
2020-08-06  
prEN 125
Устройства за контрол на пламъка на газови уреди. Термоелектрически устройства за контрол на пламъка
Flame supervision devices for gas burning appliances - Thermoelectric flame supervision devices
ТК-5 
2019-12-05  
 
   
prEN 12504-2
Изпитване на бетон в конструкции. Част 2: Изпитване без разрушаване. Определяне на големината на отскока
Testing concrete in structures - Part 2: Non-destructive testing - Determination of rebound number
ТК-5 
2019-12-05  
 
   
prEN 12504-4
Изпитване на бетон в конструкции. Част 4: Определяне на скоростта на разпространение на ултразвуков импулс
Testing concrete in structures - Part 4: Determination of ultrasonic pulse
ТК-8 
2020-05-14  
 
   
FprEN 12514
Елементи за системи за захранване на горелки с течни горива
Components for supply systems for consuming units with liquid fuels
ТК-104 
2019-12-26  
 
   
EN 12516-2:2014/prA1:2019
Промишлена тръбна арматура. Проектна якост на корпуса. Част 2: Метод за изчисляване на корпуси на стоманени вентили
Industrial valves - Shell design strength - Part 2: Calculation method for steel valve shells
ТК-83 
2020-05-11  
 
   
prEN 1253-6
Водоприемници за сгради - Част 6: Подови водоприемници с хидравличен затвор с дълбочина по-малко от 50 mm
Gullies for buildings - Part 6: Trapped floor gullies with a depth of water seal less than 50 mm
ТК-83 
2020-05-11  
 
   
prEN 1253-7
Водоприемници за сгради. Част 7: Подови водоприемници с механично затваряне
Gullies for buildings - Part 7: Trapped floor gullies with mechanical closure
ТК-83 
2020-05-11  
 
   
prEN 1253-8
Водоприемници за сгради. Част 8: Подови водоприемници с комбинирано механично затваряне и хидравличен затвор
Gullies for buildings - Part 8: Trapped floor gullies with combined mechanical closure and water seal
ТК-20 
2020-04-07  
 
   
FprEN 1254-1
Мед и медни сплави. Фитинги за тръбопроводи. Част 1: Фитинги с краища за капилярно спояване с мек припой или капилярно спояване с твърд припой към медни тръби
Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 1: Capillary fittings for soldering or brazing to copper tubes
ТК-20 
2020-04-07  
 
   
FprEN 1254-2
Мед и медни сплави. Фитинги за тръбопроводи. Част 2: Компресионни фитинги за използване с медни тръби
Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 2: Compression fittings for use with copper tubes
ТК-8 
2020-05-14  
 
   
FprEN 12542
Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ (LPG). Статични заварени стоманени цилиндрични резервоари, серийно производство, за съхранение на втечнен въглеводороден газ (LPG), които имат обем не по-голям от 13 m³. Проектиране и производство
LPG equipment and accessories - Static welded steel cylindrical pressure vessels, serially produced for the storage of Liquefied Petroleum Gas (LPG) having a volume not greater than 13 m³ - Design and manufacture
ТК-20 
2020-04-07  
 
   
FprEN 1254-20
Мед и медни сплави. Фитинги за тръбопроводи. Част 20: Определения, размери на резбите, методи за изпитване, референтни данни и допълнителна информация
Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 20: Definitions, thread dimensions, test methods, reference data and supporting information
ТК-20 
2020-04-07  
 
   
FprEN 1254-3
Мед и медни сплави. Фитинги за тръбопроводи. Част 3: Компресионни фитинги за използване с пластмасови и многопластови тръби
Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 3: Compression fittings for use with plastics and multilayer pipes
ТК-24 
2019-06-27  
 
   
prEN 12543-2
Изпитване (контрол) без разрушаване. Характеристики на фокусното петно в индустриални рентгенови системи, използвани за изпитване без разрушаване. Част 2: Метод за радиографична снимка през кръгъл колиматор
Non-destructive testing - Characteristics of focal spots in industrial X-ray systems for use in non-destructive testing - Part 2: Pinhole camera radiographic method
ТК-20 
2020-04-07  
 
   
FprEN 1254-4
Мед и медни сплави. Фитинги за тръбопроводи. Част 4: Фитинги с резба
Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 4: Threaded fittings
ТК-20 
2020-04-07  
 
   
FprEN 1254-5
Мед и медни сплави. Фитинги за тръбопроводи. Част 5: Фитинги с къси краища за капилярно спояване с твърд припой към медни тръби
Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 5: Capillary fittings with short ends for brazing to copper tubes
ТК-20 
2020-04-07  
 
   
FprEN 1254-6
Мед и медни сплави. Фитинги за тръбопроводи. Част 6: Фитинги за свързване чрез напъхване
Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 6: Push-fit fittings for use with metallic tubes, plastics and multilayer pipes
ТК-20 
2020-04-07  
 
   
FprEN 1254-7
Мед и медни сплави. Фитинги за тръбопроводи. Част 7: Фитинги за запресоване за метални тръби
Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 7: Press fittings for use with metallic tubes
ТК-20 
2020-04-07  
 
   
FprEN 1254-8
Мед и медни сплави. Фитинги за тръбопроводи. Част 8: Фитинги с краища за запресоване за използване с пластмасови и многослйни тръби
Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 8: Press fittings for use with plastics and multilayer pipes
ТК-104 
2020-04-14  
 
   
FprEN 12569
Промишлена арматура. Арматура за процеси в химическа и нефтохимическата промишленост. Изисквания и изпитвания
Industrial valves - Valves for chemical and petrochemical process industry - Requirements and tests
ТК-60 
2019-05-09  
 
   
prEN 12583 rev
Газова инфраструктура. Компресорни станции. Функционални изисквания
Gas Infrastructure - Compressor stations - Functional requirements
ТК-98 
2020-03-25  
 
   
prEN 12586 rev
Предмети за отглеждане на малки деца. Закопчалки за биберон. Изисквания за безопасност и методи за изпитване
Child care articles - Soother holder - Safety requirements and test methods
ТК-96 
2019-08-29  
 
   
EN 12604:2017/prA1
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Механични аспекти. Изисквания и методи за изпитване
Industrial, commercial and garage doors and gates - Mechanical aspects - Requirements and test methods

5609 намерени, страница 6 от 187 Печат на резултата от търсенето          2 3 4 5 6 7 8 9