Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоНомер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-5 
2019-12-05  
 
   
prEN 12390-13
Изпитване на втвърден бетон. Част 13: Определяне на секантния модул на еластичност при натиск
Testing hardened concrete - Part 13: Determination of secant modulus of elasticity in compression
ТК-5 
2020-09-18  
 
   
FprEN 12390-18
Изпитване на втвърден бетон. Част 18: Определяне на коефициента на миграция на хлориди
Testing hardened concrete - Part 18: Determination of the chloride migration coefficient
ТК-5 
2020-08-11  
 
   
EN 12390-7:2019/AC:2020
Изпитване на втвърден бетон. Част 7: Плътност на втвърден бетон
Testing hardened concrete - Part 7: Density of hardened concrete
ТК-37 
2019-07-11  
 
   
EN 12392:2016/prA1
Алуминий и алуминиеви сплави. Деформирани продукти и лети продукти. Специални изисквания за продукти, предназначени за производство на съоръжения под налягане
Aluminium and aluminium alloys - Wrought products and cast products - Special requirements for products intended for the production of pressure equipment
ТК-60 
2020-02-13  
 
   
FprEN 12405-1
Разходомери за газ. Устройства за преобразуване. Част 1: Преобразуване на обема
Gas meters - Conversion devices - Part 1: Volume conversion
ТК-100 
2020-10-22  
 
   
prEN 12418
Машини за рязане на зидария и скални материали на строителния обект. Безопасност
Masonry and stone cutting-off machines for job site - Safety
ТК-96 
2020-09-11  
 
   
prEN 12427
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Въздухопропускливост. Метод за изпитване
Industrial, commercial and garage doors and gates - Air permeability - Test method
ТК-96 
2020-09-11  
 
   
prEN 12444
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Устойчивост на натоварване от вятър. Изпитване и изчисляване
Industrial, commercial and garage doors and gates - Resistance to wind load - Testing and calculation
ТК-44 
2020-08-25  
 
   
prEN 12447
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Проследяващ метод за изпитване за определяне на устойчивостта на хидролиза във вода
Geotextiles and geotextile-related products - Screening test method for determining the resistance to hydrolysis in water
ТК-96 
2020-10-08  
2020-11-19  
EN 12453:2017/FprA1
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Безопасност при употреба на механизирани врати. Изисквания и методи за изпитване
Industrial, commercial and garage doors and gates - Safety in use of power operated doors - Requirements and test methods
ЕРГ 3 
2020-09-28  
 
   
FprEN 12463
Машини за обработване на хранителни продукти. Пълначни машини и сменяемо оборудване. Изисквания за безопасност и за хигиена
Food processing machinery - Filling machines and interchangeable equipment - Safety and hygiene requirements
ТК-54 
2019-10-10  
 
   
prEN 12464-1
Светлина и осветление. Осветление на работни места. Част 1: Работни места на закрито
Light and lighting - Lighting of work places - Part 1: Indoor work places
ТК-0/ПС-5 
2020-06-16  
 
   
EN 12472:2020
Метод за симулиране на ускорено изтриване и корозия за откриване отделянето на никел от продукти с покритие
Method for the simulation of accelerated wear and corrosion for the detection of nickel release from coated items
ТК-96 
2020-09-11  
 
   
prEN 12489
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Устойчивост на проникване на вода. Метод за изпитване
Industrial, commercial and garage doors and gates - Resistance to water penetration - Test method
ТК-88 
2020-07-15  
 
   
EN 12491:2015/FprA1
Екипировка за парапланеризъм. Спасителни парашути. Изисквания за безопасност и методи за изпитване
Paragliding equipment - Emergency parachutes - Safety requirements and test methods
ТК-88 
2020-08-18  
 
   
EN 12491:2015+A1:2020
Paragliding equipment - Emergency parachutes - Safety requirements and test methods
ТК-8 
2020-10-15  
 
   
FprEN 12493
Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ (LPG). Заварени стоманени съдове под налягане за автомобилни цистерни за LPG. Проектиране и производство
LPG equipment and accessories - Welded steel pressure - Design and manufacture
ТК-8 
2020-08-20  
 
   
prEN 125
Устройства за контрол на пламъка на газови уреди. Термоелектрически устройства за контрол на пламъка
Flame supervision devices for gas burning appliances - Thermoelectric flame supervision devices
ТК-5 
2020-08-11  
 
   
EN 12504-1:2019/AC:2020
Изпитване на бетон в конструкции. Част 1: Ядки. Изрязване, проверка и изпитване на натиск
Testing concrete in structures - Part 1: Cored specimens - Taking, examining and testing in compression
ТК-5 
2019-12-05  
 
   
prEN 12504-2
Изпитване на бетон в конструкции. Част 2: Изпитване без разрушаване. Определяне на големината на отскока
Testing concrete in structures - Part 2: Non-destructive testing - Determination of rebound number
ТК-5 
2019-12-05  
 
   
prEN 12504-4
Изпитване на бетон в конструкции. Част 4: Определяне на скоростта на разпространение на ултразвуков импулс
Testing concrete in structures - Part 4: Determination of ultrasonic pulse
ТК-8 
2020-10-20  
 
   
EN 12514:2020
Елементи на системи за захранване на горелки с течни горива
Components for supply systems for consuming units with liquid fuels
ТК-104 
2019-12-26  
 
   
EN 12516-2:2014/prA1:2019
Промишлена тръбна арматура. Проектна якост на корпуса. Част 2: Метод за изчисляване на корпуси на стоманени вентили
Industrial valves - Shell design strength - Part 2: Calculation method for steel valve shells
ТК-83 
2020-10-01  
 
   
prEN 1253-6
Водоприемници за сгради - Част 6: Подови водоприемници с хидравличен затвор с дълбочина по-малко от 50 mm
Gullies for buildings - Part 6: Trapped floor gullies with a depth of water seal less than 50 mm
ТК-83 
2020-10-01  
 
   
prEN 1253-7
Водоприемници за сгради. Част 7: Подови водоприемници с механично затваряне
Gullies for buildings - Part 7: Trapped floor gullies with mechanical closure
ТК-83 
2020-10-01  
 
   
prEN 1253-8
Водоприемници за сгради. Част 8: Подови водоприемници с комбинирано механично затваряне и хидравличен затвор
Gullies for buildings - Part 8: Trapped floor gullies with combined mechanical closure and water seal
ТК-20 
2020-10-22  
 
   
FprEN 1254-1
Мед и медни сплави. Фитинги за тръбопроводи. Част 1: Фитинги с краища за капилярно спояване с мек припой или капилярно спояване с твърд припой към медни тръби
Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 1: Capillary fittings for soldering or brazing to copper tubes
ТК-20 
2020-10-22  
 
   
FprEN 1254-2
Мед и медни сплави. Фитинги за тръбопроводи. Част 2: Компресионни фитинги за използване с медни тръби
Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 2: Compression fittings for use with copper tubes
ТК-8 
2020-10-20  
 
   
EN 12542:2020
Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ (LPG). Статични заварени стоманени цилиндрични резервоари, серийно производство, за съхранение на втечнен въглеводороден газ (LPG), които имат обем не по-голям от 13 m³. Проектиране и производство
LPG equipment and accessories - Static welded steel cylindrical pressure vessels, serially produced for the storage of Liquefied Petroleum Gas (LPG) having a volume not greater than 13 m³ - Design and manufacture
ТК-20 
2020-10-22  
 
   
FprEN 1254-20
Мед и медни сплави. Фитинги за тръбопроводи. Част 20: Определения, размери на резбите, методи за изпитване, референтни данни и допълнителна информация
Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 20: Definitions, thread dimensions, test methods, reference data and supporting information

5622 намерени, страница 6 от 188 Печат на резултата от търсенето          2 3 4 5 6 7 8 9