Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-8 
2020-06-02  
 
   
prEN 12252 rev
Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ (LPG). Съоръжения за автомобилни цистерни за LPG
LPG equipment and accessories - Equipping of LPG road tankers
ТК-83 
2020-08-04  
 
   
prEN 12255-10 rev
Пречиствателни станции за отпадни води. Част 10: Принципи за безопасност
Wastewater treatment plants - Part 10: Safety principles
ТК-83 
2020-08-04  
 
   
prEN 12255-11 rev
Пречиствателни станции за отпадни води. Част 11: Необходими общи данни
Wastewater treatment plants - Part 11: General data required
ТК-83 
2020-06-08  
 
   
prEN 12255-13 rev
Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 13: Химическо пречистване. Пречистване на отпадъчните води чрез коагулация/флокулация
Wastewater treatment plants - Part 13: Chemical treatment - Treatment of wastewater by precipitation/flocculation
ТК-83 
2020-06-08  
 
   
prEN 12255-14 rev
Пречиствателни станции за отпадни води. Част 14: Дезинфекция
Wastewater treatment plants - Part 14: Disinfection
ТК-83 
2019-08-22  
 
   
prEN 12255-16
Пречиствателни станции за отпадни води. Част 16: Физична (механична) филтрация
Wastewater treatment plants - Part 16: Physical (mechanical) filtration
ТК-83 
2020-08-04  
 
   
prEN 12255-4 rev
Пречиствателни станции за отпадни води. Част 4: Първично утаяване
Wastewater treatment plants - Part 4: Primary settlement
ТК-83 
2020-06-08  
 
   
prEN 12255-6 rev
Пречиствателни станции за отпадни води. Част 6: Процес на активна утайка
Wastewater treatment plants - Part 6: Activated sludge process
ТК-1 
2019-07-19  
 
   
prEN 12259-12
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 12: Помпи
Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 12: Pumps
ТК-60 
2020-07-27  
 
   
prEN 12261 rev
Разходомери за газ. Турбинни разходомери за газ
Gas meters - Turbine gas meters
ТК-68 
2019-06-17  
 
   
prEN 12272-1 rev
Повърхностна обработка. Методи за изпитване. Част 1: Количества и точност на разстилане на свързващи вещества и фракции
Surface dressing - Test methods - Part 1: Rate of spread and accuracy of spread of binder and chippings
ТК-68 
2019-06-17  
 
   
prEN 12272-3 rev
Повърхностна обработка. Метод за изпитване. Част 3: Определяне на сцеплението на свързващото вещество с агрегатите чрез удар с плоча по метода на Vialit
Surface dressing - Test methods - Part 3: Determination of binder aggregate adhesivity by the Vialit plate shock test method
ТК-0/ПС-15 
2020-09-10  
 
   
prEN 12312-1 rev
Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 1: Стълби за пътници
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 1: Passenger stairs
ТК-0/ПС-15 
2020-10-20  
 
   
EN 12312-3:2017+A1:2020
Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 3: Превозни средства с лентов транспортьор
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 3: Conveyor belt vehicles
ТК-0/ПС-15 
2020-10-09  
 
   
prEN 12312-4
Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 4: Мостове за качващи се на борда пътници
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 4: Passenger boarding bridges
ТК-0/ПС-15 
2020-10-22  
2020-12-03  
FprEN 12312-5
Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 5: Съоръжения за зареждане с гориво на летателни средства
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 5: Aircraft fuelling equipment
ТК-0/ПС-15 
2020-09-07  
 
   
EN 12312-7:2020
Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 7: Съоръжения за придвижване на самолети
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 7: Aircraft movement equipment
ТК-96 
2020-10-02  
2020-12-10  
prEN 12320
Строителен обков. Катинари и заключващи приспособления. Изисквания и методи за изпитване
Building hardware - Padlocks and padlock fittings - Requirements and test methods
ТК-61 
2020-05-29  
 
   
prEN 12326-3
Шистови и шистозни видове камъни за прекъснато покриване - Изисквания и методи за изпитване
Schist and schistose stone types for discontinuous roofing - Requirements and test methods
ЕРГ 3 
2019-12-20  
 
   
FprEN 12331
Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за мелене на месо. Изисквания за безопасност и за хигиена
Food processing machinery - Mincing machines - Safety and hygiene requirements
ТК-68 
2019-04-17  
 
   
FprEN 12352
Съоръжения за управление на движението. Светлинни устройства за предупреждение и безопасност
Traffic control equipment - Warning and safety light devices
ТК-0/ПС-11 
2020-09-17  
 
   
FprEN 12353
Химични дезинфектанти и антисептици. Съхраняване на тест-организми, използвани за определяне на бактерицидно (включително Legionella), микобактерицидно, спороцидно, фунгицидно и вирусоцидно (включително бактериофаги) действие
Chemical disinfectants and antiseptics - Preservation of test organisms used for the determination of bactericidal (including Legionella), mycobactericidal, sporicidal, fungicidal and virucidal (including bacteriophages) activity
ЕРГ 3 
2020-01-30  
 
   
prEN 12355
Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за одиране, смъкване на кожата и машини за очистване на кожата. Изисквания за безопасност и за хигиена
Food processing machinery - Derinding-, skinning- and membrane removal machines - Safety and hygiene requirements
ТК-68 
2019-04-04  
 
   
prEN 12368
Съоръжения за управление на движението. Сигнални глави
Traffic control equipment - Signal heads
ТК-33 
2020-10-09  
 
   
prEN 12369-3 rev
Плочи дървесни. Характеристични стойности за пресмятане. Част 3: Плочи от масивна дървесина
Wood-based panels - Characteristic values for structural design - Part 3: Solid-wood panels
ТК-55 
2019-09-26  
 
   
prEN 12372 rev
Методи за изпитване на естествени скални материали - Определяне на якостта на огъване под въздействието на концентриран товар
Natural stone test methods - Determination of flexural strength under concentrated load
ТК-31 
2020-10-18  
 
   
EN 12385-3:2020
Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 3: Информация за използването и поддържането
Steel wire ropes - Safety - Part 3: Information for use and maintenance
ТК-31 
2019-10-17  
 
   
FprEN 12385-5
Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 5: Въжета от усукани снопчета (дилки) за асансьори
Steel wire ropes - Safety - Part 5: Stranded ropes for lifts
ТК-31 
2020-01-14  
 
   
prEN 12385-6 rev
Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 6: Въжета от усукани снопчета (дилки) за минни шахти
Steel wire ropes - Safety - Part 6: Stranded ropes for mine shafts
ТК-5 
2019-12-05  
 
   
prEN 12390-1
Изпитване на втвърден бетон. Част 1: Форма, размери и други изисквания за пробни тела и кофражни форми
Testing hardened concrete - Part 1: Shape, dimensions and other requirements for specimens and moulds

5623 намерени, страница 5 от 188 Печат на резултата от търсенето          1 2 3 4 5 6 7