Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-67 
2020-02-07  
 
   
Нефт и нефтопродукти. Опаковка, маркировка, съхранение и транспорт
Petroleum and petroleum products. Packaging, marking, storage and transport
ТК-4 
2020-10-16  
 
   
Цимент. Определяне минералния състав на клинкера и съдържанието на трикалциев алуминат
Cement. Determination of mineral composition of the clinker and the tricalcium aluminate content
ТК-28 
2017-03-24  
2019-12-30  
   
Метрология. Част 2: Речник на термините по законова метрология
Metrology. Part 2: Vocabulary of terms in legal metrology
ТК-67 
2020-02-07  
 
   
Нефт, нефтопродукти и присадки. Определяне съдържанието на механични примеси чрез филтриране
Crude oil, petroleum products and additives. Determination of mechanical impurity content by filtration
ТК-81 
2020-11-12  
2021-01-12  
Eднократни потребителски опаковки. Кофички, термоформовани от пластмаси, предназначени за контакт с храни. Изисквания
Disposable consumer packages. Pots, thermoformed from plastics, intended for contact with food. Requirements
ТК-67 
2020-02-07  
 
   
Нефтопродукти. Определяне на киселинността и киселинното число
Petroleum products. Determination of acidity and acid number
ТК-32 
2020-11-24  
2020-12-07  
Пиперки печени белени стерилизирани
Sterilized roasted skinned peppers
ТК-17 
2019-11-14  
 
   
Телове, въжета и пръти от високоякостна стомана за предварително напрягане на строителни конструкции
Wire, strand and bar from high-strength steel for prestressing of structures
ТК-71 
2020-10-12  
 
   
FprCEN ISO/TS 11665-12
Измерване на радиоактивност в околната среда. Въздух: радон-222. Част 12: Определяне на коефициента на дифузия в хидроизолационни материали: мембранен метод за измерване на концентрацията на едната страна (ISO/TS 11665-12:2018)
Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon 222 - Part 12: Determination of the diffusion coefficient in waterproof materials: membrane one-side activity concentration measurement method (ISO/TS 11665-12:2018)
ТК-33 
2020-10-16  
 
   
prEN 1001
Трайност на дървесината и продуктите от дървесина. Терминология и определения
Durability of wood and wood-based products - Terminology
ТК-17 
2016-01-07  
 
   
FprEN 10025-1
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 1: Общи технически условия на доставка
Hot rolled products of structural steels - Part 1: General (Characteristics, evaluation of conformity and marking)
ТК-107 
2020-03-14  
 
   
EN 1004-1:2020
Подвижни работни кули и кули за достъп от готови елементи. Материали, размери, изчислителни натоварвания, изисквания безопасност и експлоатационни изисквания
Mobile access and working towers made of prefabricated elements - Part 1: Materials, dimensions, design loads, safety and performance requirements
ТК-107 
2020-09-24  
2020-12-07  
prEN 1004-2
Подвижни работни кули и кули за достъп от готови елементи. Правила и указания за изготвяне на ръководство с инструкции
Mobile access and working towers made of prefabricated elements - Part 2: Rules and guidelines for the preparation of an instruction manual
ТК-17 
2020-10-20  
 
   
prEN 10088-1 rev
Неръждаеми стомани. Част 1: Списък на неръждаемите стомани
Stainless steels - Part 1: List of stainless steels
ТК-17 
2020-10-20  
 
   
prEN 10088-2 rev
Неръждаеми стомани. Част 2: Технически условия на доставка за тънък/дебел лист и лента от корозионноустойчиви стомани с общо предназначение
Stainless steels - Part 2: Technical delivery conditions for sheet/plate and strip of corrosion resisting steels for general purposes
ТК-17 
2020-10-20  
 
   
prEN 10088-3 rev
Неръждаеми стомани. Част 5: Технически условия на доставка за полупродукти, пръти, валцдрат, тел, профили и продукти с почистена повърхност, от корозионноустойчиви стомани, предназначени за общо предназначение
Stainless steels - Part 3: Technical delivery conditions for semi-finished products, bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for general purposes
ТК-100 
2020-04-13  
 
   
EN 1009-1:2020
Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 1: Общи изисквания за машини и преработвателни предприятия
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 1: Common requirements for machinery and processing plants
ТК-100 
2020-04-17  
 
   
EN 1009-1:2020/prA1
Машини за механична обработка на минерали и други подобни твърди вещества. Безопасност. Част 1: Общи изисквания за машини и оборудване за обработка на материали
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 1: Common requirements for machinery and processing plants
ТК-100 
2020-04-13  
 
   
EN 1009-2:2020
Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 2: Специфични изисквания за захранване на машини и устройства за непрекъснат транспорт
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 2: Specific requirements for feeding machinery and continuous handling equipment
ТК-100 
2020-04-16  
 
   
EN 1009-2:2020/prA1
Машини за механична обработка на минерали и други подобни твърди вещества. Безопасност. Част 2: Специфични изисквания за машини за хранене и оборудване за непрекъснато обработване
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 2: Specific requirements for feeding machinery and continuous handling equipment
ТК-100 
2020-04-13  
 
   
EN 1009-3:2020
Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 3: Специфични изисквания за машини за раздробяване и смилане
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 3: Specific requirements for crushing and milling machinery
ТК-100 
2020-04-13  
 
   
EN 1009-4:2020
Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 4: Специфични изисквания за сортировъчни машини
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 4: Specific requirements for screening machinery
ТК-100 
2020-04-13  
 
   
EN 1009-5:2020
Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 5: Специфични изисквания за машини за почистване, рециклиране, сортиране и утаяване
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 5: Specific requirements for cleaning, recycling, sorting and mud treatment machinery
ТК-100 
2019-10-30  
 
   
prEN 1009-6
Машини за механична обработка на минерали и други подобни твърди вещества. Безопасност. Част 6: Специфични изисквания за подвижни и полу-подвижни машини
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 6: Specific requirements for mobile and semi-mobile machinery
ТК-17 
2020-09-07  
 
   
prEN 10107 rev
Лист и лента от анизотропна електротехническа стомана, доставяни след окончателна термообработка
Grain-oriented electrical steel strip and sheet delivered in the fully processed state
ТК-17 
2020-10-22  
 
   
prEN 10132
Студеновалцувани тесни стоманени ленти за термична обработка. Технически условия на доставка
Cold rolled narrow steel strip for heat treatment - Technical delivery conditions
ТК-17 
2009-10-27  
 
   
FprEN 10138-1
Армировъчна стомана за предварително напрягане. Част 1: Общи изисквания
Prestressing steels - Part 1: General requirements
ТК-17 
2009-10-27  
 
   
FprEN 10138-2
Армировъчна стомана за предварително напрягане. Част 2: Тел
Prestressing steels - Part 2: Wire
ТК-17 
2009-10-27  
 
   
FprEN 10138-3
Армировъчна стомана за предварително напрягане. Част 3: Въжета
Prestressing steels - Part 3: Strand
ТК-17 
2009-10-27  
 
   
FprEN 10138-4
Армировъчна стомана за предварително напрягане. Част 4: Пръти
Prestressing steels - Part 4: Bar

5510 намерени, страница 1 от 184 Печат на резултата от търсенето        1 2 3 4 5 6 7