Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоТърсене

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2008-07-25  
54 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Летяща пепел, получена от смесено изгаряне. Доклад за ситуацията в Европа
Английски
Отменен 
2006-08-10  
19 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на вертикална устойчивост на монтирани глинени и бетонови керемиди за вътрешно закрепване на покриви. Метод за изпитване за механични закрепващи средства
Английски
Действащ 
2004-01-30  
63 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Измерване дълбочината на карбонизация на втвърден бетон
Английски
Действащ 
2004-01-22  
50 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Използване на концепцията за фамилии бетони при управлението на производството и съответствието на бетона
Български
Действащ 
2008-11-28  
52 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Използване на концепцията за фамилии бетони при управлението на производството и съответствието на бетона
Английски
Действащ 
2004-01-30  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Методи за изпитване за определяне на отношението вода/цимент на бетонна смес
Английски
Действащ 
2004-11-30  
38 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Ръководство за използване на елементи от бетон с леки добавъчни материали в конструкции
Английски
Действащ 
2004-01-22  
63 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Регионални спецификации и препоръки за избягване на вредни алкало-силициеви реакции в бетона
Български
Действащ 
2003-08-01  
21 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вода за направа на бетон. Изисквания за вземане на проби, изпитване и оценяване на годността на вода, включително на рециклирана вода от производството на бетон като вода за направа на бетон
Английски
Действащ 
2020-01-15  
17 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 11: Определяне на якост на опън при огъване и якост на натиск на втвърден разтвор
Английски
Отменен 
2005-12-29  
61 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Плочи с кухини
Английски
Отменен 
2008-05-22  
65 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Плочи с кухини
Английски
Отменен 
2009-05-29  
72 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Плочи с кухини
Български
Отменен 
2011-11-17  
69 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Плочи с кухини
Английски
Действащ 
2011-12-16  
83 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Плочи с кухини
Български
Действащ 
2014-09-19  
79 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Плочи с кухини
Английски
Действащ 
2002-06-09  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Общи правила за контрол на производството на цимент армиран със стъкловлакна
Английски
Действащ 
2002-06-09  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Методи за изпитване на цимент армиран със стъкловлакна. Част 1: Измерване на консистенцията по метода на слягане
Английски
Действащ 
2002-06-09  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Методи за изпитване на цимент армиран със стъкловлакна. Част 2: Измерване на съдържанието на стъкловлакна в армирания цимент, метод на измиване
Английски
Действащ 
2002-06-09  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Методи за изпитване на цимент армиран със стъкловлакна. Част 3: Измерване на съдържанието на стъкловлакна в армиран шприц цимент
Английски
Действащ 
2002-06-09  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Методи за изпитване на цимент армиран със стъкловлакна. Част 4: Измерване на якост на огъване. Метод на просто огъване
Английски
Действащ 
2002-06-09  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Методи за изпитване на цимент армиран със стъкловлакна. Част 5: Измерване на якост на огъване. Метод на комплексно огъване
Английски
Действащ 
2002-06-09  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Методи за изпитване на цимент армиран със стъкловлакна. Част 6: Определяне поглъщането на вода при потапяне и на плътността в сухо състояние
Английски
Действащ 
2002-06-09  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Методи за изпитване на цимент, армиран със стъкловлакна. Част 7: Измерване на екстремните изменения на размерите, свързани със съдържанието на влага
Английски
Действащ 
2017-05-15  
37 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Лепила за керамични плочки. Част 2: Методи за изпитване
Български
Действащ 
2018-08-14  
34 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Лепила за керамични плочки. Част 2: Методи за изпитване
Английски
Действащ 
2001-08-03  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на отвореното време
Английски
Действащ 
2001-08-03  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на якост на натиск на разтвор за възстановяване
Английски
Действащ 
2002-06-09  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на поведението на връзките между армировка и автоклавен газобетон при изпитване на греди. Част 1: Кратковременно натоварване
Английски
Отменен 
2004-09-24  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на сцеплението между армировката и автоклавен газобетон по "метод на гредата". Част 2: Продължителни изпитвания
Отпечатай страницата
595 намерени, страница 4 от 20
Страници:
   1 2 3 4 5 6 7