Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиТърсене

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2018-11-14  
35 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 9: Инсталиране и използване (IEC 60974-9:2018)
Английски
Действащ 
2019-02-14  
34 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електрическо заваряване. Оценяване на ограниченията, свързани с излагане на човек на електромагнитните полета (0 Hz - 300 GHz). Част 1: Стандарт за група продукти (IEC 62822-1:2016, с промени)
Английски
Действащ 
2018-07-16  
67 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електрическо заваряване. Оценяване на ограниченията, свързани с излагане на човек на електромагнитните полета (0 Hz - 300 GHz). Част 3: Съоръжения за съпротивително заваряване (IEC 62822-3:2017)
Английски
Отменен 
2009-02-27  
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за газово заваряване. Свързващи каучукови и пластмасови маркучи, предназначени за работа с индустриални газове максимално проектно налягане до 450 bar (45 MPa) (ISO 14113:2007)
Английски
Действащ 
2013-11-20  
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за газово заваряване. Каучукови и пластмасови маркучи и комплектувани маркучи, предназначени за работа с индустриални газове и максимално налягане до 450 bar (45 MPa) (ISO 14113:2013)
Английски
Отменен 
2006-09-25  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за газово заваряване. Колекторни системи за ацетилено заваряване, рязане и сродни процеси. Общи изисквания (ISO 14114:1999)
Английски
Отменен 
2014-07-17  
24 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за газово заваряване. Колекторни системи за ацетилен за заваряване, рязане и сродни процеси. Общи изисквания (ISO 14114:2014)
Английски
Действащ 
2018-04-16  
21 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за газово заваряване. Колекторни системи за ацетилен за заваряване, рязане и сродни процеси. Общи изисквания (ISO 14114:2017)
Английски
Действащ 
2008-09-19  
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Заваряване. Приемни изпитвания на машини за електроннолъчево заваряване. Част 1: Принципи и условия за приемане
Английски
Действащ 
2013-06-14  
24 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Хигиена и безопасност при заваряване и сродни процеси. Технически средства за улавяне и отделяне на дим при заваряване. Част 1: Изисквания за изпитване и маркировка на способността за отделяне (ISO 15012-1:2013)
Английски
Действащ 
2011-08-17  
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Хигиена и безопасност при заваряване и сродни процеси. Изисквания, изпитване и маркиране на съоръжения за филтриране на въздуха. Част 2: Определяне на минималния дебит на въздушния поток от засмукващи устройства и дюзи (ISO 15012-2:2008)
Английски
Действащ 
2016-09-19  
23 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Опазване на здравето и безопасност при заваряване и сродни процеси. Технически средства за улавяне и отделяне на дим при заваряване. Част 4: Общи изисквания (ISO 15012-4:2016)
Английски
Действащ 
2018-04-16  
28 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за газово заваряване. Речник (ISO 15296:2017)
Английски
Отменен 
2006-08-10  
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Апарати за газово заваряване. Ацетиленови колекторни системи за заваряване, рязане и сродни процеси. Изисквания за безопасност при устройства за високо налягане (ISO 15615:2002)
Английски
Действащ 
2013-06-14  
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за газово заваряване. Ацетиленови колекторни системи за заваряване, рязане и сродни процеси. Изисквания за безопасност при устройства за високо налягане (ISO 15615:2013)
Английски
Действащ 
2006-08-10  
38 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Приемни изпитвания за CO2 на машини за лазерно високо качествено заваряване и рязане. Част 1: Общи принципи, условия за приемане (ISO 15616-1:2003)
Английски
Действащ 
2006-08-10  
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Приемни изпитвания за CO2 на машини за лазерно високо качествено заваряване и рязане. Част 2: Определяне на статична и динамична точност (ISO 15616-2:2003)
Английски
Действащ 
2006-08-10  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Приемни изпитвания за CO2 на машини за лазерно високо качествено заваряване и рязане. Част 3: Калибриране на уредите за измерване на газовия поток и налягането (ISO 15616-3:2003)
Английски
Отменен 
2006-08-10  
37 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Заваряване. Калибриране, поверяване и одобряване на съоръженията, използвани за заваряване, включително спомагателни дейности (ISO 17662:2005)
Английски
Действащ 
2016-05-17  
38 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Заваряване. Калибриране, проверка и одобряване на съоръженията, използвани за заваряване, включително спомагателни дейности (ISO 17662:2016)
Английски
Действащ 
2006-08-10  
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Приемни изпитвания за Nd:YAG на машини за лазерно заваряване. Машини с оптично-клетъчно предаване. Част 1: Лазерно монтиране (ISO 22827-1:2005)
Английски
Действащ 
2006-08-10  
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Приемни изпитвания за Nd:YAG на машини за лазерно заваряване. Машини с оптично-клетъчно предаване. Част 2: Движещ се механизъм (ISO 22827-2:2005)
Английски
Отменен 
2009-05-29  
35 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електросъпротивително заваряване. Токоизправителни трансформаторни устройства за заваръчни горелки с вградени трансформатори. Токоизправителни трансформаторни устройства, работещи при 1000 Hz (ISO 22829:2007)
Английски
Действащ 
2018-02-14  
24 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електросъпротивително заваряване. Трансформатори. Токоизправителни трансформаторни устройства за заваръчни пистолети с вградени трансформатори, работещи при 1000 Hz (ISO 22829:2017)
Английски
Действащ 
2015-07-16  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за газово заваряване. Регулатори за налягане и регулатори за налягане до 300 bar (30 MPa) с устройства за измерване на флуида за бутилки за газ, които се използват при заваряване, рязане и подобни процеси. Изменение 1 (ISO 2503:2009/Amd 1:2015)
Английски
Действащ 
2010-03-22  
39 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за газово заваряване. Регулатори за налягане и регулатори за налягане до 300 bar (30 MPa) с устройства за измерване на флуида за бутилки за газ, които се използват при заваряване, рязане и подобни процеси (ISO 2503:2009)
Английски
Отменен 
2010-09-16  
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за газово заваряване. Каучукови маркучи за заваряване, рязане и сродни процеси (ISO 3821:2008)
Английски
Действащ 
2019-12-16  
27 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за газово заваряване. Каучукови маркучи за заваряване, рязане и сродни процеси (ISO 3821:2019)
Английски
Отменен 
2010-07-15  
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за газово заваряване. Уреди за измерване на налягане, използвани при заваряване, рязане и други сродни процеси (ISO 5171:2009)
Английски
Действащ 
2019-09-19  
24 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за газово заваряване. Манометри, използвани при заваряване, рязане и сродни процеси (ISO 5171:2019)
Отпечатай страницата
156 намерени, страница 4 от 6
Страници:
   1 2 3 4 5 6