Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеТърсене

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Действащ 
2010-10-19  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Декларация за съответствие от доставчика. Част 1: Общи изисквания (ISO/IEC 17050-1:2004, коригирана версия 2007-06-15)
Български
Действащ 
2006-08-10  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Декларация за съответствие от доставчика. Част 2: Поддържаща документация (ISO/IEC 17050-2:2004)
Английски
Действащ 
2012-11-20  
38 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги (ISO/IEC 17065:2012)
Български
Действащ 
2013-07-15  
36 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги (ISO/IEC 17065:2012)
Български
Действащ 
2013-12-17  
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Основни принципи на сертификацията на продукти и указания за схеми за сертификация на продукти (ISO/IEC 17067:2013)
Английски
Действащ 
2019-04-11  
28 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полипропилен (PP). Част 7: Ръководство за оценяване на съответствието (ISO/TS 15874-7:2018)
Английски
Действащ 
2019-04-11  
29 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Омрежен полиетилен (PE-X). Част 7: Ръководство за оценяване на съответствието (ISO/TS 15875-7:2018)
Английски
Действащ 
2019-06-17  
27 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полибутен (PВ). Част 7: Указания за оценяване на съответствието (ISO/TS 15876-7:2018)
Английски
Действащ 
2008-03-28  
21 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Геотехнически изследвания и изпитвания. Методи за вземане на проби и измервания на подпочвени води. Част 3: Оценяване на съответствието на предприятия и персонал от трета страна (ISO/TS 22475-3:2007)
Английски
Действащ 
2007-02-28  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Ръководство за управление на производството за поставяне на маркировка СЕ (система за оценяване на съответствието 2+) на проектен разтвор за зидария
Английски
Отменен 
2012-05-17  
19 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване (контрол) без разрушаване. Тълкуване на ISO/IEC 17024 за прилагане при сертификация на персонал по изпитване без разрушаване
Английски
Действащ 
2015-10-15  
26 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Ръководство за статистическо оценяване на декларираните стойности. Част 1: Принципи и правила за прилагане
Английски
Действащ 
2015-10-15  
122 
194.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Ръководство за статистическо оценяване на декларираните стойности. Част 2: Технически и статистически данни
Английски
Действащ 
2015-05-18  
58 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за сигурност на надеждни системи за управление на сертификати и времеви печати
Английски
Действащ 
2014-04-15  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Указания за провеждане на кръгови изпитвания
Български
Действащ 
2018-05-17  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Указания за провеждане на кръгови изпитвания
Английски
Действащ 
2009-05-29  
70 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Квалификация на електрически контактори за инсталации
Български
Отменен 
1987  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Система за оценка на качеството и сертификация на взаимодоставяната продукция. Сертификат за съответствие и протокол от изпитването на образци-продукция. Типове форми и правила за тяхното попълване
Български
Отменен 
1987  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Система за оценка на качеството и сертификация на взаимодоставяната продукция. Списък на продукцията, подлежаща на сертификация. Типова форма
Български
Отменен 
1987  
17 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Система за оценка на качеството и сертификация на взаимнодоставената продукция. Основни термини и определения
Български
Отменен 
1987  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Система за оценка на качеството и сертификация на взаимодоставяната продукция
Български
Отменен 
1989  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Купи
Система за оценка на качеството и сертификация на взаимнодоставената продукция. Форма, размери и ред на използване
Отпечатай страницата
82 намерени, страница 3 от 3
Страници:
   1 2 3