Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Отоплителните системи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоБДС EN 1253-1:2015

БДС EN 1253-1:2015
Статус: Действащ
Език: Български
Страници: 34
Публикуван: 2018-08-14
Свързани международни стандарти

EN 1253-1:2015
CEN/TC 165
Цена: 66.10 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Водоприемници за сгради. Част 1: Подови водоприемници с хидравличен затвор с височина на водния затвор най-малко 50 mm

Заглавие на английски

Gullies for buildings - Part 1: Trapped floor gullies with a depth water seal of at least 50 mm

Област на действие на български

Тази част на EN 1253 класифицира подовите водоприемници в сгради, дава указания за местата на монтаж и определя изискванията за конструирането, проектирането, изпълнението и маркировката на заводски произведените водоприемници за сгради, независимо от материала, при използването им в гравитационни канализационни системи, които изискват хидравличен затвор с височина на хидравличния затвор най-малко 50 mm (по-нататък наречени подови водоприемници). Макар че, обикновено се използват за отвеждане на битови и промишлени отпадъчни води, те могат да се използват за отвеждане на други отпадъчни води, при условие че няма опасност от повреди на елементите или опасност за здравето. Този европейски стандарт не се прилага за: - линейни отводнителни канали, които са дадени в EN 1433; - покрития на водоприемници и ревизионни шахти, които са дадени в EN 124; - покривни канали и водоприемници без хидравличен затвор, които са дадени в EN 1253-2;

Област на действие на английски

This European Standard classifies floor gullies for use inside buildings, gives guidance for places of installation and specifies requirements for the construction, design, performance and marking of factory made gullies for buildings, irrespective of the material, for use in drainage systems requiring a trap with a depth of water seal of at least 50 mm (further: floor gullies). Although normally used to convey domestic wastewater, these floor gullies may convey other wastewater, e.g. industrial wastewater, provided there is no risk of damage to components or of injury to health. This European Standard does not apply to: - linear drainage channels as specified in EN 1433, - gully tops and manhole tops which are specified in EN 124, - roof drains and floor gullies without trap as specified in EN 1253 2.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 1253-1:2015 заменя и отменя БДС EN 1253-2:2004 на 2018-08-14
БДС EN 1253-1:2015 заменя и отменя БДС 1194:1976 на 2016-08-16
БДС EN 1253-1:2015 заменя и отменя БДС EN 1253-1:2004 на 2015-06-16

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Отменен 
2004-03-19 
17 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Водоприемници за сгради. Част 1: Изисквания
Български
Отменен 
2004-07-30 
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Водоприемници за сгради. Част 1: Изисквания
Английски
Действащ 
2015-06-16 
33 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Водоприемници за сгради. Част 1: Подови водоприемници с хидравличен затвор с височина на водния затвор най-малко 50 mm
Английски
Отменен 
2004-06-30 
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Водоприемници за сгради. Част 2: Методи за изпитване
Български
Отменен 
2005-07-27 
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Водоприемници за сгради. Част 2: Методи за изпитване
Български
Действащ 
2018-10-17 
38 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Водоприемници за сгради. Част 2: Пoкривни и подови водоприемници без хидравличен затвор
Английски
Действащ 
2015-06-16 
38 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Водоприемници за сгради. Част 2: Пoкривни и подови водоприемници без хидравличен затвор
Български
Отменен 
2004-07-30 
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Водоприемници за сгради. Част 3: Управление на качеството
Английски
Действащ 
2016-11-15 
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Водоприемници за сгради. Част 3: Оценяване на съответствието
Български
Отменен 
2004-07-30 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Водоприемници за сгради. Част 4: Входни покрития
Английски
Действащ 
2016-10-17 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Водоприемници за сгради. Част 4: Капаци за достъп
Английски
Отменен 
2004-03-19 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Водоприемници за сгради. Част 5: Водоприемници с хидравличен затвор от леки течности
Български
Отменен 
2007-02-28 
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Водоприемници за сгради. Част 5: Водоприемници с хидравличен затвор от леки течности
Английски
Действащ 
2017-08-17 
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Водоприемници за сгради. Част 5: Водоприемници с хидравличен затвор от леки течности