Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеБДС EN ISO/IEC 17025:2001

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN ISO/IEC 17025:2001
БДС EN ISO/IEC 17025:2001
Статус: Отменен
Език: Български
Страници: 37
Публикуван: 2001-06-04
Свързани международни стандарти

EN ISO/IEC 17025:2000
CEN/CLC/JTC 1
Цена: 72.60 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:1999) (Второ издание 2002 г.)

Заглавие на английски

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025:1999)

Област на действие на български

Този международен стандарт определя общите изисквания за компетентност при извършване на изпитвания и/или калибрирания, включително взимането на проби. Той се отнася за изпитванията и калибриранията, извършвани със стандартизирани методи, нестандартизирани методи и методи, разработени от лабораториите. Този международен стандарт е приложим за всички организации, които извършват изпитвания и/или калибрирания. Това включва например лабораториите от първа, втора и трета страна, както и лабораториите, в които изпитванията и/или калибриранията са част от контрола или сертификацията на продуктите. Този международен стандарт е приложим за всички лаборатории независимо от числеността на техния персонал или обхвата на тяхната дейност по изпитване и/или калибриране. Когато дадена лаборатория не извършва една или няколко от дейностите, обхванати от този международен стандарт, като вземането на проби и разработването/развитието на нови методи, изискванията на съответните точки не се прилагат. Този международен стандарт се използва от лабораториите за създаването на система по качеството, на административна и техническа система, управляващи тяхната дейност. Той може да бъде използван също и от клиентите на лабораториите, от законодателните органи и органите по акредитация, извършващи дейности по потвърждаване и признаване на компетентността на лабораториите.

Област на действие на английски

Няма въведена информация

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN ISO/IEC 17025:2006+AC:2006 заменя и отменя БДС EN ISO/IEC 17025:2001 на 2006-11-14
БДС EN ISO/IEC 17025:2006 заменя и отменя БДС EN ISO/IEC 17025:2001 на 2006-03-02
БДС EN ISO/IEC 17025:2001 заменя и отменя БДС EN 45001:1993 на 2001-07-07

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Отменен 
2006-11-14 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2005/Cor.1:2006)
Български
Отменен 
2006-03-02 
40 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2005)
Български
Отменен 
2006-11-14 
39 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2005+Cor.1:2006)
Английски
Действащ 
2018-01-15 
41 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2017)
Български
Действащ 
2018-01-29 
39 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2017)
Български
Действащ 
2019-12-16 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2017)