Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Киберсигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиСД CLC/TS 62081:2010

Начало » Стандартизация » Търсене » СД CLC/TS 62081:2010
СД CLC/TS 62081:2010
Статус: Отменен
Език: Английски
Страници: 26
Публикуван: 2010-05-21
Свързани международни стандарти

CLC/TS 62081:2002
CLC/TC 26
Цена: 49.20 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Съоръжения за електродъгово заваряване. Инсталиране и използване

Заглавие на английски

Arc welding equipment - Installation and use

Област на действие на български

Тази Техническа спецификация описва общите условия за инсталирането и използването на съоръжения за електродъгово заваряване, които са в съответствие с EN 60974-1. Дава конкретна информация за обслужващия персонал.

Област на действие на английски

This Technical Specification describes the general conditions for the installation and use of arc welding equipment that comply with EN 60974-1. Gives particular information for operators.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 60974-9:2010 заменя и отменя СД CLC/TS 62081:2010 на 2013-04-17