Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиБДС EN 12845:2004+A2:2009

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN 12845:2004+A2:2009
БДС EN 12845:2004+A2:2009
Статус: Отменен
Език: Английски
Страници: 182
Публикуван: 2009-08-21
Свързани международни стандарти

EN 12845:2004+A2:2009
CEN/TC 191
Цена: 272.20 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Стационарни пожарогасителни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Проектиране, монтиране и поддържане

Заглавие на английски

Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - Design, installation and maintenance

Област на действие на български

Този стандарт определя изисквания и дава препоръки за проектирането, инсталирането и поддържането на стационарни спринклерни инсталации в сгради и промишлени предприятия, както и специфични изисквания за спринклерни инсталации, които са съществена част от мерките за защита на човешкия живот. Този стандарт се отнася само за видовете спринклери, определени в EN 12259-1 (виж приложение L). Изискванията и препоръките на този стандарт са валидни също и за всяко допълнение, разширение, ремонт или друга промяна в една спринклерна инсталация. Те не са валидни за инсталациите с разпръскване на вода или наводняване. Стандартът съдържа класификацията на опасностите, осигуряването на водоснабдяване, използваните съставни части, инсталирането и изпитването на инсталациите, поддържането и разширяването на съществуващите инсталации. Той определя конструктивните елементи на сградите, които са минимално необходими за задоволителната работа на спринклерните инсталации, съответстващи на този стандарт. Този стандарт не се отнася за захранване с вода на други инсталации освен спринклерните. Неговите изисквания могат да бъдат използвани като ръководство за други стационарни пожарогасителни инсталации, но при условие че всички специфични изисквания за другите пожарогасителни инсталации ще бъдат взети под внимание. заличен текст. Изискванията не се отнасят за автоматични спринклерни инсталации на кораби, в самолети, на сухоземни превозни средства и подвижни пожарогасителни съоръжения, както и в подземните инсталации на минната промишленост. Отклонения на спринклерната инсталация от проекта може да бъде допуснато, когато е показало, че осигурява ниво на защита поне еквивалентна на този европейски стандарт например чрез средствата на пълномащабно изпитване на огън когато това е подходящо, и когато проектните критерии са напълно документирани.

Област на действие на английски

This standard specifies requirements and gives recommendations for the design, installation and maintenance of fixed fire sprinkler systems in buildings and industrial plant, and particular requirements for sprinkler systems, which are integral to measures for the protection of life. This standard covers only the types of sprinkler specified in EN 12259-1 (see annex L). The requirements and recommendations of this standard are also applicable to any addition, extension, repair or other modification to a sprinkler system. They are not applicable to water spray or deluge systems. It covers the classification of hazards, provision of water supplies, components to be used, installation and testing of the system, maintenance, and the extension of existing systems, and identifies construction details of buildings which are the minimum necessary for satisfactory performance of sprinkler systems complying with this standard. This standard does not cover water supplies to systems other than sprinklers. Its requirements can be used as guidance for other fixed fire fighting extinguishing systems, however, provided that any specific requirements for other fire fighting extinguishing supplies are taken into account. The requirements are not valid for automatic sprinkler systems on ships, in aircraft, on vehicles and mobile fire appliances or for below ground systems in the mining industry. Sprinkler system design deviations may be allowed when such deviations have been shown to provide a level of protection at least equivalent to this European Standard, for example by means of full scale fire testing where appropriate, and where the design criteria have been fully documented.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 12845:2015 заменя и отменя БДС EN 12845:2004+A2:2009 на 2015-12-15
БДС EN 12845:2004+A2:2009 заменя и отменя БДС EN 12845:2006 на 2009-09-30

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Отменен 
2004-06-30 
177 
233.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни противопожарни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Проектиране монтиране и поддържане
Български
Отменен 
2012-03-16 
167 
233.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Проектиране, монтиране и поддържане
Английски
Отменен 
2006-04-21 
177 
233.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни противопожарни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Проектиране, монтиране и поддържане
Български
Отменен 
2007-02-28 
160 
233.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни противопожарни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Проектиране, монтиране и поддържане
Български
Отменен 
2017-09-20 
213 
311.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Проектиране, монтиране и поддържане
Английски
Отменен 
2015-12-15 
208 
272.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Проектиране, монтиране и поддържане
Английски
Отменен 
2016-02-15 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Стационарни пожарогасителни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Проектиране, монтиране и поддържане
Български
Отменен 
2017-09-20 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Стационарни пожарогасителни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Проектиране, монтиране и поддържане
Английски
Действащ 
2020-05-18 
217 
311.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Проектиране, монтиране и поддържане