Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПСД CEN/TS 12390-11:2010

Начало » Стандартизация » Търсене » СД CEN/TS 12390-11:2010
СД CEN/TS 12390-11:2010
Статус: Отменен
Език: Английски
Страници: 25
Публикуван: 2010-03-22
Свързани международни стандарти

CEN/TS 12390-11:2010
CEN/TC 104
Цена: 49.20 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Изпитване на втвърден бетон. Част 11: Определяне на устойчивост на хлориди на бетон, еднопосочна дифузия

Заглавие на английски

Testing hardened concrete - Part 11: Determination of the chloride resistance of concrete, unidirectional diffusion

Област на действие на български

Тази техническа спецификация е метод за определяне на параметрите на еднопосочно проникване на хлориди в нестабилно състояние в кондиционирано пробно тяло от втвърден бетон. Методът позволява определянето на проникването на хлориди на определена възраст на пробното тяло, напр. за класификация на качеството на бетона чрез сравнителни изпитвания. Тъй като устойчивостта на хлориди зависи от възрастта, включително ефектите от продължителна хидратация, класификацията може също да се променя с възрастта

Област на действие на английски

This Technical Specification is a method for determining the unidirectional non-steady state chloride penetration parameters of conditioned specimens of hardened concrete. The test method enables the determination of the chloride penetration at a specified age, e.g. for ranking of concrete quality by comparative testing. Since resistance to chloride penetration depends on the ageing, including the effects of continual hydration, then the ranking may also change with age.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 12390-11:2015 заменя и отменя СД CEN/TS 12390-11:2010 на 2015-09-16

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Отменен 
2007-11-30 
23 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 10: Определяне на относителна устойчивост на карбонизация на бетон
Български
Отменен 
2013-09-16 
23 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 10: Определяне на относителна устойчивост на карбонизация на бетон
Български
Отменен 
2013-09-16 
26 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 11: Определяне на устойчивост на хлориди на бетон, еднопосочна дифузия
Английски
Отменен 
2007-02-28 
26 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 9: Устойчивост на замръзване-размръзване-отлюспване
Български
Отменен 
2013-09-16 
28 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 9: Устойчивост на замръзване-размръзване-отлюспване
Английски
Действащ 
2017-01-18 
34 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 9: Устойчивост на замръзване-размръзване в присъствие на размразяващи соли. Отлюспване