Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”



БДС EN 60079-10-1:2009

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN 60079-10-1:2009
БДС EN 60079-10-1:2009
Статус: Отменен
Език: Английски
Страници: 98
Публикуван: 2009-07-10
Свързани международни стандарти

EN 60079-10-1:2009
CLC/TC 31
Цена: 149.00 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Експлозивни атмосфери. Част 10-1: Класификация на райони. Експлозивни газови атмосфери (IEC 60079-10-1:2008)

Заглавие на английски

Explosive atmospheres - Part 10-1: Classification of areas - Explosive gas atmospheres

Област на действие на български

Тази част от поредицата от части на IEC 60079 разглежда класификацията на зони, където могат да се появят запалими газове или пари или да възникнат неизяснени опасности и след това те могат да бъдат използвани като база, за да се поддържа правилния подбор и правилната електрическа уредба на съоръжението за използване в една опасна зона. Стандартът е предвиден да се прилага, където може да има опасност от възпламеняване, дължаща се на наличие на запалим газ или пари, смесени с въздух при нормални атмосферни условия, но не се прилага при: а) мини, допускащи газ гризу; b) технологии и производство на експлозиви; c) зони, където може да възникне опасност, дължаща се на наличието на горими газове или тъкани (препоръчва се IEC 61241-10/ IEC 60079-10-2); d) катастрофални повреди, които са извън концепцията за ненормално третиране на този стандарт; e) стаи, използвани за медицински цели; f) домашни помещения.

Област на действие на английски

IEC 60079-10-1:2008 is concerned with the classification of areas where flammable gas or vapour or mist hazards may arise and may then be used as a basis to support the proper selection and installation of equipment for use in a hazardous area. It is intended to be applied where there may be an ignition hazard due to the presence of flammable gas or vapour, mixed with air under normal atmospheric conditions, but it does not apply to a) mines susceptible to firedamp; b) the processing and manufacture of explosives; c) areas where a hazard may arise due to the presence of combustible dusts or fibres; d) catastrophic failures which are beyond the concept of abnormality; e) rommos used for medial purposes; f) domestic premises. This first edition of IEC 60079-10-1 cancels and replaces the fourth edition of IEC 60079-10, published in 2002, and constitutes a technical revision. The significant technical changes with respect to the previous edition are: - introduction of Annex D which deals with explosion hazard from flammable mists generated by the release under pressure of high flash point liquids; - introduction of Clause A.3 (release rate) which gives thermodynamic equations for release rate with a number of examples for estimating release rate of fluids and gases.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 60079-10-1:2016 заменя и отменя БДС EN 60079-10-1:2009 на 2018-11-14
БДС EN 60079-10-1:2009 заменя и отменя БДС EN 60079-10:2004 на 2012-04-19

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Отменен 
2006-08-10 
86 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 0: Общи изисквания (IEC 60079-0:2004)
Английски
Отменен 
2006-09-25 
86 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 0: Общи изисквания (IEC 60079-0:2004, с промени)
Български
Отменен 
2009-02-27 
88 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 0: Общи изисквания (IEC 60079-0:2004, с промени)
Английски
Отменен 
2009-10-30 
107 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 0: Съоръжения. Общи изисквания (IEC 60079-0:2007)
Английски
Действащ 
2012-11-20 
111 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 0: Съоръжения. Общи изисквания (IEC 60079-0:2011, с промени)
Български
Действащ 
2015-01-21 
122 
194.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 0: Съоръжения. Общи изисквания (IEC 60079-0:2011, с промени)
Английски
Действащ 
2013-12-17 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 0: Съоръжения. Общи изисквания
Английски
Отменен 
2006-08-10 
76 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 1: Взривонепроницаеми обвивки, вид "d" (IEC 60079-1:2003)
Английски
Отменен 
2007-11-30 
81 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 1: Защита на съоръжения чрез взривонепроницаеми обвивки, вид "d" (IEC 60079-1:2007)
Български
Отменен 
2009-02-27 
87 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 1: Защита на съоръжения чрез взривонепроницаеми обвивки, вид "d" (IEC 60079-1:2007)
Английски
Действащ 
2014-11-17 
103 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 1: Защита на съоръжения чрез взривонепроницаеми обвивки вид "d" (IEC 60079-1:2014)
Български
Действащ 
2018-07-16 
107 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 1: Защита на съоръжения чрез взривонепроницаеми обвивки вид "d" (IEC 60079-1:2014)
Английски
Действащ 
2018-11-14 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Експлозивни атмосфери. Част 1: Защита на съоръжения чрез взривонепроницаеми обвивки вид "d" (IEC 60079-1:2014/Cor.1:2018)
Английски
Отменен 
2004-01-30 
58 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 10: Класификация на опасни зони (IEC 60079-10:1995)
Английски
Отменен 
2004-07-30 
63 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 10: Класификация на опасни зони (IEC 60079-10:2002)
Български
Отменен 
2013-07-15 
73 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 10-1: Класификация на райони. Експлозивни газови атмосфери (IEC 60079-10-1:2008)
Английски
Действащ 
2016-04-18 
113 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 10-1: Класификация на райони. Експлозивни газови атмосфери (IEC 60079-10-1:2015)
Английски
Отменен 
2009-10-30 
36 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 10-2: Класификация на райони. Горими прахови атмосфери (IEC 60079-10-2:2009)
Български
Отменен 
2014-06-17 
36 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 10-2: Класификация на райони. Горими прахови атмосфери (IEC 60079-10-2:2009)
Английски
Действащ 
2015-05-18 
32 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 10-2: Класификация на райони. Горими прахови атмосфери (IEC 60079-10-2:2015)
Английски
Отменен 
2007-05-30 
124 
194.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 11: Защита на съоръжения чрез собствена безопасност, вид "i" (IEC 60079-11:2006)
Български
Отменен 
2007-12-28 
128 
194.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 11: Защита на съоръжения чрез собствена безопасност, вид "i" (IEC 60079-11:2006)
Английски
Действащ 
2012-03-16 
150 
194.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 11: Защита на съоръжения чрез собствена безопасност, вид "i" (IEC 60079-11:2011)
Български
Действащ 
2015-12-15 
158 
233.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 11: Защита на съоръжения чрез собствена безопасност, вид "i" (IEC 60079-11:2011)
Английски
Действащ 
2011-01-21 
42 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 13: Съоръжения, защитени чрез помещения под налягане, вид "p" (IEC 60079-13:2010)
Английски
Действащ 
2018-03-15 
41 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 13: Защита на съоръжения чрез помещения под налягане "p" и помещения с изкуствена вентилация "v" (IEC 60079-13:2017)
Английски
Отменен 
2004-01-30 
43 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 14: Електрически уредби в опасни зони (различни от мини) (IEC 60079-14:1996)
Английски
Отменен 
2004-07-30 
66 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 14: Електрически уредби в опасни зони (различни от тези за мини) (IEC 60079-14:2002)
Английски
Отменен 
2008-12-30 
102 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 14: Проектиране, избор и изграждане на електрически уредби (IEC 60079-14:2007)
Български
Отменен 
2013-07-15 
111 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 14: Проектиране, избор и изграждане на електрически уредби (IEC 60079-14:2007)
Английски
Действащ 
2014-05-19 
147 
194.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 14: Проектиране, избор и изграждане на електрически уредби (IEC 60079-14:2013)
Английски
Действащ 
2016-05-17 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Експлозивни атмосфери. Част 14: Проектиране, избор и изграждане на електрически уредби (IEC 60079-14:2013/Cor.1:2016)
Английски
Отменен 
2004-07-30 
81 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 15: Вид на защита "n" (IEC 60079-15:2001, с промени)
Английски
Отменен 
2006-08-10 
89 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 15: Конструкция, изпитване и маркировка на електрическа апаратура с вид на защита "n" (IEC 60079-15:2005)
Български
Отменен 
2009-02-27 
88 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 15: Конструкция, изпитване и маркировка на електрическа апаратура с вид на защита "n" (IEC 60079-15:2005)
Английски
Действащ 
2010-09-16 
82 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 15: Защита на съоръжения с вид на защита "n" (IEC 60079-15:2010)
Български
Действащ 
2016-03-17 
86 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 15: Защита на съоръжения с вид на защита "n" (IEC 60079-15:2010)
Английски
Отменен 
2004-01-30 
30 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 17: Преглед и поддържане на електрически уредби в опасни зони (различни от мини) (IEC 60079-17:1996)
Английски
Отменен 
2004-07-30 
28 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 17: Преглед и поддържане на електрически уредби в опасни зони (различни от тези на мини) (IEC 60079-17:2002)
Английски
Отменен 
2008-05-22 
42 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 17: Преглед и поддържане на електрически уредби (IEC 60079-17:2007)
Английски
Действащ 
2014-04-15 
42 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 17: Преглед и поддържане на електрически уредби
Английски
Отменен 
2006-08-10 
39 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 18: Конструкция, изпитване и маркировка на електрическа апаратура с вид на защита капсуловане,"m" (IEC 60079-18:2004)
Английски
Отменен 
2010-05-21 
40 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 18: Защита на съоръжения чрез капсуловане, вид "m" (IEC 60079-18:2009 + поправка, юни 2009)
Български
Отменен 
2010-12-17 
42 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 18: Защита на съоръжения чрез капсуловане, вид "m" (IEC 60079-18:2009 + поправка, юни 2009)
Английски
Действащ 
2015-06-16 
41 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 18: Защита на съоръжения чрез капсуловане, вид "m" (IEC 60079-18:2014)
Български
Действащ 
2018-05-17 
42 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 18: Защита на съоръжения чрез капсуловане, вид "m" (IEC 60079-18:2014)
Английски
Действащ 
2018-02-14 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 18: Защита на съоръжения чрез капсуловане, вид "m" (IEC 60079-18:2014/A1:2017)
Английски
Действащ 
2018-11-14 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Експлозивни атмосфери. Част 18: Защита на съоръжения чрез капсуловане, вид "m" (IEC 60079-18:2014/Cor.1:2018)
Английски
Отменен 
2007-11-30 
60 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 19: Ремонт, основен преглед и регенериране на съоръжения (IEC 60079-19:2006)
Английски
Действащ 
2011-03-19 
71 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 19: Основен преглед, ремонт и регенериране на съоръжения (IEC 60079-19:2010)
Английски
Действащ 
2015-07-16 
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 19: Основен преглед, ремонт и регенериране на съоръжения (IEC 60079-19:2010/A1:2015)
Английски
Отменен 
2006-08-10 
54 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 2: Обвивки под налягане, вид "p" (IEC 60079-2:2001)
Английски
Отменен 
2008-04-30 
63 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 2: Защита на съоръжения чрез обвивки под налягане, вид "p" (IEC 60079-2:2007)
Български
Отменен 
2011-08-17 
61 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 2: Защита на съоръжения чрез обвивки под налягане, вид "p" (IEC 60079-2:2007)
Английски
Действащ 
2015-09-16 
10 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Експлозивни атмосфери. Част 2: Защита на съоръжения чрез обвивки под налягане, вид "p" (IEC 60079-2:2014/COR. 1:2015)
Английски
Действащ 
2015-02-17 
77 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 2: Защита на съоръжения чрез обвивки под налягане, вид "p" (IEC 60079-2:2014)
Български
Действащ 
2018-01-15 
73 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 2: Защита на съоръжения чрез обвивки под налягане, вид "p" (IEC 60079-2:2014)
Английски
Действащ 
2010-05-21 
83 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 20-1: Свойства на материала. Класификация на газове и пари, методи на изпитване и данни
Английски
Отменен 
2006-08-10 
70 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 25: Системи със собствена безопасност (IEC 60079-25:2003)
Английски
Действащ 
2011-02-17 
80 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 25: Електрически системи със собствена безопасност (IEC 60079-25:2010)
Български
Действащ 
2016-10-17 
79 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 25: Електрически системи със собствена безопасност (IEC 60079-25:2010)
Английски
Действащ 
2013-11-20 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Експлозивни атмосфери. Част 25: Електрически системи със собствена безопасност
Английски
Отменен 
2006-08-10 
24 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 26: Конструкция, изпитване и маркировка на електрическа апаратура от Група II, Категория 1 G (IEC 60079-26:2004, с промени)
Английски
Отменен 
2007-05-30 
28 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 26: Съоръжения с ниво на защита на съоръженията (EPL) Ga (IEC 60079-26:2006)
Български
Отменен 
2009-04-22 
26 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 26: Съоръжения с ниво на защита на съоръженията (EPL) Ga (IEC 60079-26:2006)
Английски
Действащ 
2015-03-19 
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 26: Съоръжения с ниво на защита на съоръженията (EPL) Ga (IEC 60079-26:2014)
Български
Действащ 
2016-07-18 
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 26: Съоръжения с ниво на защита на съоръженията (EPL) Ga (IEC 60079-26:2014)
Английски
Отменен 
2006-08-10 
21 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 27: Концепции за системи със собствена безопасност за магистрални шини (FISCO) и концепции за невъзпламеними системи за магистрални шини (FNICO) (IEC 60079-27:2005)
Английски
Действащ 
2008-07-25 
19 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 27: Концепции за системи със собствена безопасност за магистрални шини (FISCO) (IEC 60079-27:2008)
Английски
Отменен 
2007-05-30 
42 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 28: Защита на съоръжения и предавателни системи, които използват оптично лъчение (IEC 60079-28:2006)
Английски
Действащ 
2015-11-16 
44 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 28: Защита на съоръжения и на предавателни системи, използващи оптично лъчение (IEC 60079-28:2015)
Български
Действащ 
2020-04-21 
42 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 28: Защита на съоръжения и на предавателни системи, използващи оптично лъчение (IEC 60079-28:2015)
Английски
Отменен 
2008-06-26 
60 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 29-1: Детектори на газ. Изисквания към работните характеристики на детектори на запалими газове (IEC 60079-29-1:2007, с промени)
Английски
Действащ 
2017-05-15 
57 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 29-1: Детектори на газ. Изисквания към работните характеристики на детектори за запалими газове (IEC 60079-29-1:2016, с промени)
Английски
Отменен 
2008-06-26 
107 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 29-2: Детектори на газ. Избор, инсталиране, използване и поддържане на детектори на запалими газове и кислород (IEC 60079-29-2:2007)
Английски
Действащ 
2015-07-16 
119 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 29-2: Детектори на газ. Избор, инсталиране, използване и поддръжка на детектори за запалими газове и кислород (IEC 60079-29-2:2015)
Английски
Действащ 
2014-08-19 
52 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 29-3: Детектори на газ. Указания за функционална безопасност на фиксирани системи за откриване на газ (IEC 60079-29-3:2014)
Английски
Действащ 
2010-05-21 
43 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 29-4: Детектори на газ. Изисквания към работните характеристики на детектори с отворен път за горими газове (IEC 60079-29-4:2009)
Английски
Отменен 
2007-07-27 
33 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 30-1: Проследяване на нагряването на електрическото съпротивление. Общи изисквания и изисквания към изпитването (IEC 60079-30-1:2007)
Английски
Действащ 
2017-11-15 
81 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 30-1: Електросъпротивително нагряване на трасета (тръбопроводи). Общи изисквания и изисквания за изпитване (IEC/IEEE 60079-30-1:2015, с промени)
Английски
Отменен 
2007-07-27 
58 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 30-2: Проследяване на нагряването на електрическото съпротивление. Ръководство за прилагане при проектиране, инсталиране и поддържане (IEC 60079-30-2:2007)
Английски
Действащ 
2017-12-14 
77 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 30-2: Електросъпротивително нагряване на трасета (тръбопроводи). Ръководство за прилагане при проектиране, инсталиране и поддържане (IEC/IEEE 60079-30-2:2015, с промени)
Английски
Отменен 
2010-05-21 
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 31: Защита на съоръжения от възпламеняване на прах чрез обвивка, вид "t" (IEC 60079-31:2008 + поправка, март 2009)
Английски
Действащ 
2014-09-19 
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 31: Защита на съоръжения от възпламеняване на прах чрез обвивка, вид "t" (IEC 60079-31:2013)
Английски
Действащ 
2015-06-16 
44 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 32-2: Опасности от статично електричество. Изпитвания (IEC 60079-32-2:2015)
Английски
Действащ 
2011-10-17 
28 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 35-1: Осветители за глава за използване в мини при наличие на газ гризу. Общи изисквания. Конструкция и изпитване в зависимост от риска при експлозия (IEC 60079-35-1:2011)
Английски
Действащ 
2012-11-20 
17 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 35-2: Осветители за глава за използване в мини при наличие на газ гризу. Работни характеристики и други въпроси, свързани с безопасност (IEC 60079-35-2:2011)
Английски
Отменен 
2008-04-30 
28 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 5: Защита на съоръжения напълнени с кварцов пясък, вид "q" (IEC 60079-5:2007)
Английски
Действащ 
2015-06-16 
27 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 5: Защита на съоръжения, напълнени с кварцов пясък, вид "q" (IEC 60079-5:2015)
Английски
Отменен 
2007-11-30 
23 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 6: Защита на съоръжения чрез потапяне в масло, вид "o" (IEC 60079-6:2007)
Английски
Действащ 
2016-05-17 
30 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 6: Защита на съоръжения чрез потапяне в течност, вид "о" (IEC 60079-6:2015)
Български
Действащ 
2019-09-19 
27 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 6: Защита на съоръжения чрез потапяне в течност, вид "о" (IEC 60079-6:2015)
Английски
Отменен 
2004-07-30 
72 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 7: Повишена безопасност, вид "е" (IEC 60079-7:2001)
Английски
Отменен 
2007-05-30 
88 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 7: Защита на съоръжения чрез повишена безопасност, вид "е" (IEC 60079-7:2006)
Български
Отменен 
2007-12-28 
91 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 7: Защита на съоръжения чрез повишена безопасност, вид "е" (IEC 60079-7:2006)
Английски
Действащ 
2016-05-17 
128 
194.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 7: Защита на съоръжения чрез повишена безопасност вид "е" (IEC 60079-7:2015)
Български
Действащ 
2019-04-11 
134 
194.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 7: Защита на съоръжения чрез повишена безопасност вид "е" (IEC 60079-7:2015)