Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПБДС EN 12671:2009

БДС EN 12671:2009
Статус: Отменен
Език: Английски
Страници: 24
Публикуван: 2009-10-30
Свързани международни стандарти

EN 12671:2009
CEN/TC 164
Цена: 49.20 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Химични продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди. Хлорен диоксид, произвеждан на място

Заглавие на английски

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Chlorine dioxide generated in situ

Област на действие на български

Този документ е приложим за хлорен диоксид, произведен на място за пречистване на вода, предназначена за консумация от човека. Той описва характеристиките на хлорния диоксид и определя състава и съответните методи за изпитване на хлорния диоксид. Той дава информация за неговото използване при пречистване на вода. Също така, той определя правилата, свързани с безопасността при работа и използване на хлорния диоксид, произведен на място (виж приложение В)

Област на действие на английски

This document is applicable to chlorine dioxide generated on site for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics for chlorine dioxide and specifies the composition and the corresponding test methods for chlorine dioxide. It gives information on its use in water treatment. It also determines the rules relating to safe handling and use of chlorine dioxide generated on site (see Annex B).

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 12671:2016 заменя и отменя БДС EN 12671:2009 на 2016-07-18
БДС EN 12671:2009 заменя и отменя БДС EN 12671:2002 на 2009-10-30

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Отменен 
2002-09-01 
24 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди. Хлорен диоксид
Английски
Действащ 
2016-07-18 
27 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химикали, използвани за пречистване на води, предназначени за човешко потребление. Хлорен диоксид, произвеждан на място