Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеСД CEN/TS 12390-10:2007

Начало » Стандартизация » Търсене » СД CEN/TS 12390-10:2007
СД CEN/TS 12390-10:2007
Статус: Отменен
Език: Английски
Страници: 23
Публикуван: 2007-11-30
Свързани международни стандарти

CEN/TS 12390-10:2007
CEN/TC 104
Цена: 42.80 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Изпитване на втвърден бетон. Част 10: Определяне на относителна устойчивост на карбонизация на бетон

Заглавие на английски

Testing hardened concrete - Part 10: Determination of the relative carbonation resistance of concrete

Област на действие на български

Това е метод за оценяване на устойчивостта на карбонизация на бетонни смеси в сравнение с бетонна смес с известна устойчивост на карбонизация. Това не е метод за определяне на дълбочината на карбонизация на съществуващи бетонни конструкции. Изпитването се извършва при контролирани условия на въздействие, като се използват естествени нива на въглероден диоксид, или при естествени условия с предпазване от директен валеж. Ако дълбочината на карбонизация на непозната смес е равна или по-малка от познатата смес, се приема че рискът от корозия на армировката в новата смес е равен на риска в позната смес (при едно и също бетонно покритие). Сравнителен може да бъде всеки бетон с известни характеристики в предвиденото за полагане място (въздействия на околната среда).

Област на действие на английски

This is a method for evaluating the carbonation resistance of concrete mixes by comparison with a concrete mix with known carbonation resistance. It is not a method for the determination of carbonation depths in existing concrete structures. The test is carried out under controlled exposure conditions using natural levels of carbon dioxide or under natural conditions protected from direct rainfall. If the carbonation depth of the unknown mix is equal or less than the known mix, it is be assumed that the risk of reinforcement corrosion for the new mix is equivalent to the known mix (with the same cover required for the known mix). The “reference” concrete may be any concrete with known performance in the intended place of use (environment).

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 12390-10:2019 заменя и отменя СД CEN/TS 12390-10:2007 на 2019-05-16

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Отменен 
2013-09-16 
23 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 10: Определяне на относителна устойчивост на карбонизация на бетон
Английски
Отменен 
2010-03-22 
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 11: Определяне на устойчивост на хлориди на бетон, еднопосочна дифузия
Български
Отменен 
2013-09-16 
26 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 11: Определяне на устойчивост на хлориди на бетон, еднопосочна дифузия
Английски
Отменен 
2007-02-28 
26 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 9: Устойчивост на замръзване-размръзване-отлюспване
Български
Отменен 
2013-09-16 
28 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 9: Устойчивост на замръзване-размръзване-отлюспване
Английски
Действащ 
2017-01-18 
34 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 9: Устойчивост на замръзване-размръзване в присъствие на размразяващи соли. Отлюспване