Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.БДС EN 3-9:2007

БДС EN 3-9:2007
Статус: Действащ
Език: Английски
Страници: 15
Публикуван: 2007-07-27
Свързани международни стандарти

EN 3-9:2006
CEN/TC 70

EN 3-9:2006/AC:2007
CEN/TC 70
Цена: 31.10 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Пожарогасители носими. Част 9: Допълнителни изисквания към EN 3-7 за устойчивост на налягане на пожарогасители с CO2

Заглавие на английски

Portable fire extinguishers - Part 9: Additional requirements to EN 3-7 for pressure resistance of CO2 extinguishers

Област на действие на български

Този европейски стандарт определя правилата за проектиране, монтиране, контрол и изпитване на носими пожарогасители с CO2, доколкото има отношение към опасността от налягането. ЗАБЕЛЕЖКА: Приложение А дава класификацията на различните части, формиращи комплектования носим пожарогасител.

Област на действие на английски

Няма въведена информация

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 3-9:2007 заменя и отменя БДС EN 3-3:2000 на 2007-07-27

Забележка

Изданието на български език включва поправка AC:2007

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Отменен 
2000-06-19 
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пожарогасители носими. Част 1: Описание, продължителност на действие, изпитване на пожари от клас A и B
Английски
Действащ 
2010-01-30 
42 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Носими пожарогасители. Част 10: Предписания за оценяване на съответствието на носими пожарогасители с EN 3-7
Български
Действащ 
2012-12-18 
39 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Носими пожарогасители. Част 10: Предписания за оценяване на съответствието на носими пожарогасители с EN 3-7
Английски
Отменен 
2000-06-19 
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пожарогасители носими. Част 2: Херметичност, диелектрично изпитване, изпитване на уплътняване на праха. Специални предписания
Английски
Отменен 
2000-06-19 
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пожарогасители носими. Част 3: Конструкция, устойчивост на налягане, механични изпитвания
Български
Отменен 
2003-11-20 
19 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пожарогасители носими. Част 3: Конструкция, устойчивост на налягане, механични изпитвания
Английски
Отменен 
2000-06-19 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пожарогасители носими. Част 4: Зареждане, минимална пожарогасителна способност
Английски
Отменен 
2000-06-19 
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пожарогасители носими. Част 5: Изисквания и допълнителни изпитвания
Английски
Отменен 
2001-11-03 
24 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Пожарогасители носими. Част 5: Изисквания и допълнителни изпитвания
Английски
Отменен 
2000-06-19 
35 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пожарогасители носими. Част 6: Предписания за оценка на съответствието на носими пожарогасители съгласно EN 3, части от 1 до 5
Български
Отменен 
2003-11-20 
36 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пожарогасители носими. Част 6: Предписания за оценка на съответствието на носими пожарогасители съгласно EN 3, части от 1 до 5
Български
Действащ 
2007-11-30 
54 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Носими пожарогасители. Част 7: Характеристики, технически изисквания и методи за изпитване
Български
Отменен 
2006-05-30 
45 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пожарогасители носими. Част 7: Характеристики, технически изисквания и методи за изпитване
Английски
Действащ 
2007-07-27 
31 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пожарогасители носими. Част 8: Допълнителни изисквания към EN 3-7 за конструкцията, устойчивостта на налягане и механични изпитвания за пожарогасители с максимално допустимо налягане не по-високо от 30 bar
Български
Действащ 
2008-11-28 
31 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пожарогасители носими. Част 8: Допълнителни изисквания към EN 3-7 за конструкцията, устойчивостта на налягане и механични изпитвания за пожарогасители с максимално допустимо налягане не по-високо от 30 bar
Български
Действащ 
2008-11-28 
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пожарогасители носими. Част 9: Допълнителни изисквания към EN 3-7 за устойчивост на налягане на пожарогасители с CO2