Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиБДС EN 3-8:2007

БДС EN 3-8:2007
Статус: Действащ
Език: Английски
Страници: 31
Публикуван: 2007-07-27
Свързани международни стандарти

EN 3-8:2006
CEN/TC 70
Цена: 59.60 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Пожарогасители носими. Част 8: Допълнителни изисквания към EN 3-7 за конструкцията, устойчивостта на налягане и механични изпитвания за пожарогасители с максимално допустимо налягане не по-високо от 30 bar

Заглавие на английски

Portable fire extinguishers - Part 8: Additional requirements to EN 3-7 for the construction, resistance to pressure and mechanical tests for extinguishers with a maximum allowable pressure equal to or lower than 30 bar

Област на действие на български

Този европейски стандарт определя правилата за проектиране, изпитване типа, производство и приемателен контрол на пожарогасители с метален корпус, доколкото има отношение към опасността от налягането. Тази част се прилага за носими пожарогасители, при които максимално допустимото налягане PS е по-ниско или равно на 30 bar и съдържат не експлозивни, невъзпламеними, не токсични и оксидиращи флуиди. Този европейски стандарт се прилага също за метални патрони с изтласкващ газ, с обем по-малък от 0,12 l (виж приложение Е) и дава указания за добра инженерна практика, за метални патрони с изтласкващ газ, с обем равен на или по-голям от 0,12 l и по-малък от 0,5 l, виж приложение F. Този европейски стандарт не се прилага за пожарогасители с въглероден диоксид. ЗАБЕЛЕЖКА: Приложение А дава класификацията на различните части, формиращи носимия пожарогасител.

Област на действие на английски

This European Standard specifies the rules of design, type testing, fabrication and inspection control of portable fire extinguishers manufactured with metallic bodies as far as pressure risk is concerned. This part applies to portable fire extinguishers of which the maximum allowable pressure PS is lower than or equal to 30 bar and containing non-explosive, non-flammable, non-toxic and non-oxidising fluids. This European Standard also applies to the metallic gas cartridge of a volume less than 0,12 l (see Annex E) and gives guidance for sound engineering practice for metallic gas cartridges equal to or greater than 0,12 l and less than 0,5 l, see Annex F. This European Standard does not apply to carbon dioxide fire extinguishers. NOTE Annex A gives the classification of the different parts forming the portable fire extinguisher.

Технически комитет

ICS

Директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 3-8:2007 заменя и отменя БДС EN 3-3:2000 на 2007-07-27

Забележка

Изданието на български език включва поправка AC:2007

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Отменен 
2000-06-19 
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пожарогасители носими. Част 1: Описание, продължителност на действие, изпитване на пожари от клас A и B
Английски
Действащ 
2010-01-30 
42 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Носими пожарогасители. Част 10: Предписания за оценяване на съответствието на носими пожарогасители с EN 3-7
Български
Действащ 
2012-12-18 
39 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Носими пожарогасители. Част 10: Предписания за оценяване на съответствието на носими пожарогасители с EN 3-7
Английски
Отменен 
2000-06-19 
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пожарогасители носими. Част 2: Херметичност, диелектрично изпитване, изпитване на уплътняване на праха. Специални предписания
Английски
Отменен 
2000-06-19 
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пожарогасители носими. Част 3: Конструкция, устойчивост на налягане, механични изпитвания
Български
Отменен 
2003-11-20 
19 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пожарогасители носими. Част 3: Конструкция, устойчивост на налягане, механични изпитвания
Английски
Отменен 
2000-06-19 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пожарогасители носими. Част 4: Зареждане, минимална пожарогасителна способност
Английски
Отменен 
2000-06-19 
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пожарогасители носими. Част 5: Изисквания и допълнителни изпитвания
Английски
Отменен 
2001-11-03 
24 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Пожарогасители носими. Част 5: Изисквания и допълнителни изпитвания
Английски
Отменен 
2000-06-19 
35 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пожарогасители носими. Част 6: Предписания за оценка на съответствието на носими пожарогасители съгласно EN 3, части от 1 до 5
Български
Отменен 
2003-11-20 
36 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пожарогасители носими. Част 6: Предписания за оценка на съответствието на носими пожарогасители съгласно EN 3, части от 1 до 5
Български
Действащ 
2007-11-30 
54 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Носими пожарогасители. Част 7: Характеристики, технически изисквания и методи за изпитване
Български
Отменен 
2006-05-30 
45 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пожарогасители носими. Част 7: Характеристики, технически изисквания и методи за изпитване
Български
Действащ 
2008-11-28 
31 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пожарогасители носими. Част 8: Допълнителни изисквания към EN 3-7 за конструкцията, устойчивостта на налягане и механични изпитвания за пожарогасители с максимално допустимо налягане не по-високо от 30 bar
Английски
Действащ 
2007-07-27 
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пожарогасители носими. Част 9: Допълнителни изисквания към EN 3-7 за устойчивост на налягане на пожарогасители с CO2
Български
Действащ 
2008-11-28 
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пожарогасители носими. Част 9: Допълнителни изисквания към EN 3-7 за устойчивост на налягане на пожарогасители с CO2