Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”БДС EN 3-7:2006

БДС EN 3-7:2006
Статус: Отменен
Език: Български
Страници: 45
Публикуван: 2006-05-30
Свързани международни стандарти

EN 3-7:2004
CEN/TC 70
Цена: 81.60 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Пожарогасители носими. Част 7: Характеристики, технически изисквания и методи за изпитване

Заглавие на английски

Portable fire extinguishers - Part 7: Characteristics, performance requirements and test methods

Област на действие на български

Този стандарт определя характеристиките, технически изисквания за работа и методи за изпитване за носими пожарогасители. Указанието за пригодността на пожарогасителя за използване при пожари на газове (пожари клас С) е по преценка на производителя, но то е приложимо само за пожарогасители с прах, които имат получена категория клас В или клас А и В. Пригодността на пожарогасителите за използване при пожари от клас D (пожари водещи да пламване на метали) е извън обхвата на този стандарт по отношение на изпитване на гасителна ефективност. Обаче, пожарогасители обявени за подходящи за клас D във всички други отношения са обхванати от изискванията за пожарогасители с прах на този стандарт.

Област на действие на английски

This standard specifies characteristics, performance requirements and test methods for portable fire extinguishers. Extinguishers for use on calls D fires (fires involving flammable metals) are outside the scope of this standard. Note: the extinction of a metal fire presents a situation so specific (in terms of the metal itself, its form, the configuration of the fire, etc) that it is not possible to define a representative standard fire for the purpose of testing. The efficiency of extinguishers on class D fires need to be established on a case by case basis.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 3-7:2004+A1:2007 заменя и отменя БДС EN 3-7:2006 на 2010-01-30
БДС EN 3-7:2006 заменя и отменя БДС EN 3-1:2000 на 2006-05-30
БДС EN 3-7:2006 заменя и отменя БДС EN 3-2:2000 на 2006-05-30
БДС EN 3-7:2006 заменя и отменя БДС EN 3-4:2000 на 2006-05-30
БДС EN 3-7:2006 заменя и отменя БДС EN 3-5:2000 на 2006-05-30
БДС EN 3-7:2006 заменя и отменя БДС EN 3-5:2000/AC:2001 на 2006-05-30

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Отменен 
2000-06-19 
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пожарогасители носими. Част 1: Описание, продължителност на действие, изпитване на пожари от клас A и B
Английски
Действащ 
2010-01-30 
42 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Носими пожарогасители. Част 10: Предписания за оценяване на съответствието на носими пожарогасители с EN 3-7
Български
Действащ 
2012-12-18 
39 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Носими пожарогасители. Част 10: Предписания за оценяване на съответствието на носими пожарогасители с EN 3-7
Английски
Отменен 
2000-06-19 
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пожарогасители носими. Част 2: Херметичност, диелектрично изпитване, изпитване на уплътняване на праха. Специални предписания
Английски
Отменен 
2000-06-19 
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пожарогасители носими. Част 3: Конструкция, устойчивост на налягане, механични изпитвания
Български
Отменен 
2003-11-20 
19 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пожарогасители носими. Част 3: Конструкция, устойчивост на налягане, механични изпитвания
Английски
Отменен 
2000-06-19 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пожарогасители носими. Част 4: Зареждане, минимална пожарогасителна способност
Английски
Отменен 
2000-06-19 
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пожарогасители носими. Част 5: Изисквания и допълнителни изпитвания
Английски
Отменен 
2001-11-03 
24 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Пожарогасители носими. Част 5: Изисквания и допълнителни изпитвания
Английски
Отменен 
2000-06-19 
35 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пожарогасители носими. Част 6: Предписания за оценка на съответствието на носими пожарогасители съгласно EN 3, части от 1 до 5
Български
Отменен 
2003-11-20 
36 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пожарогасители носими. Част 6: Предписания за оценка на съответствието на носими пожарогасители съгласно EN 3, части от 1 до 5
Български
Действащ 
2007-11-30 
54 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Носими пожарогасители. Част 7: Характеристики, технически изисквания и методи за изпитване
Английски
Действащ 
2007-07-27 
31 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пожарогасители носими. Част 8: Допълнителни изисквания към EN 3-7 за конструкцията, устойчивостта на налягане и механични изпитвания за пожарогасители с максимално допустимо налягане не по-високо от 30 bar
Български
Действащ 
2008-11-28 
31 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пожарогасители носими. Част 8: Допълнителни изисквания към EN 3-7 за конструкцията, устойчивостта на налягане и механични изпитвания за пожарогасители с максимално допустимо налягане не по-високо от 30 bar
Английски
Действащ 
2007-07-27 
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пожарогасители носими. Част 9: Допълнителни изисквания към EN 3-7 за устойчивост на налягане на пожарогасители с CO2
Български
Действащ 
2008-11-28 
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пожарогасители носими. Част 9: Допълнителни изисквания към EN 3-7 за устойчивост на налягане на пожарогасители с CO2