Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиБДС ENV 1993-1-4:2000

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС ENV 1993-1-4:2000
БДС ENV 1993-1-4:2000
Статус: Отменен
Език: Английски
Страници: 56
Публикуван: 2000-10-04
Свързани международни стандарти

ENV 1993-1-4:1996
CEN/TC 250
Цена: 105.00 лв.

Купи
Стандартът е наличен само на хартия.Стандартът е наличен само на хартия.

Заглавие на български

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-4: Общи правила. Допълнителни правила за неръждаеми стомани

Заглавие на английски

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-4: General rules - Supplementary rules for stainless steels

Област на действие на български

(1)Р Част 1.1 от ENV 1993 включва допълнителни постановки за проектирането на сгради и строителни работи, разширяващи приложението на ENV 1993-1-1 и ENV 1993-1-3 за неръждаеми аустенитови стомани. (2)Р Съответстващите постановки от ENV 1993-1-1 и ENV 1993-1-3 също са валидни, освен ако в тази Част 1.4 не са уточнени по друг начин. ЗАБЕЛЕЖКА 1.: Информация за неръждаемите стомани и тяхната дълготрайност са дадени в Приложение А и В. ЗАБЕЛЕЖКА 2: Указания за особени начини на производство с използване на неръждаеми стомани са дадени в Приложение С. Очаква се в бъдеще EN 1090 да съдържа сведения за производство на неръждаеми стомани, което ще замести указанията, дадени в Приложение С. ЗАБЕЛЕЖКА 3: Указания за допълнителна обработка, включително топлинна обработка са дадени в EN 10088 (3) Постановките за проектиране на неръждаеми феритни стомани все още не са включени в Част 1.4. ЗАБЕЛЕЖКА: Междувременно в Приложение D са дадени указания за методите за проектиране на неръждаеми феритни стомани.

Област на действие на английски

Няма въведена информация

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 1993-1-4:2007 заменя и отменя БДС ENV 1993-1-4:2000 на 2009-05-29

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Отменен 
2000-10-04 
459 
489.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради (стандартът се предлага само на CD-ROM)
Български
Отменен 
2002-08-04 
450 
486.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради (стандартът се предлага само на CD-ROM)
Български
Отменен 
2002-08-04 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради (стандартът се предлага само на CD-ROM)
Български
Отменен 
2002-08-04 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради (стандартът се предлага само на CD-ROM)
Български
Отменен 
2002-08-04 
71 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-2: Общи правила. Изчисляване на устойчивост на конструкции срещу пожар
Български
Отменен 
2001-12-29 
144 
194.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-3: Основни правила. Допълнителни правила за студеноформувани тънкостенни линейни и равнинни елементи
Български
Отменен 
2002-02-28 
62 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-4: Общи правила. Допълнителни правила за неръждаеми стомани
Български
Отменен 
2002-02-02 
39 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-5: Общи правила. Допълнителни правила за равнинни пълностенни конструкции без напречно натоварване
Български
Отменен 
2002-02-28 
94 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-6: Общи правила. Допълнителни правила за черупкови конструкции
Български
Отменен 
2002-04-05 
45 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-7: Общи правила. Допълнителни правила за равнинни и пълностенни конструктивни елементи с натоварване извън равнината им
Български
Отменен 
2001-12-29 
170 
233.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 2: Стоманени мостове (стандартът се предлага само на CD-ROM)
Български
Отменен 
2004-03-30 
104 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 3-1: Кули, мачти и комини. Кули и мачти
Български
Отменен 
2004-03-30 
46 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 3-2: Кули, мачти и комини. Комини
Български
Отменен 
2003-05-30 
105 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-1: Силози, резервоари и тръбопроводи. Силози
Български
Отменен 
2003-03-05 
52 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-2: Силози, резервоари и тръбопроводи. Резервоари
Български
Отменен 
2002-04-05 
33 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-3: Силози, резервоари и тръбопроводи. Тръбопроводи
Български
Отменен 
2004-03-19 
138 
194.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 5: Пилоти и шпунтови стени
Български
Отменен 
2003-02-02 
63 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 6: Подкранови конструкции