Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеБДС ENV 1996-2:2003

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС ENV 1996-2:2003
БДС ENV 1996-2:2003
Статус: Отменен
Език: Български
Страници: 52
Публикуван: 2003-03-05
Свързани международни стандарти

ENV 1996-2:1998
CEN/TC 250
Цена: 105.00 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 2: Проектиране, избор на материали и изпълнение на зидария

Заглавие на английски

Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 2: Design, selection of materials and execution of masonry

Област на действие на български

Областта на приложение на Еврокод 6 за зидани конструкции, както е дадена в 1.1.1 на ENV 1996-1-1, се прилага също към тази Част 2. Тази Част 2 осигурява необходимите принципи и правила за приложение за зидарии, които да бъдат проектирани и конструирани задоволително, за да се съгласуват с предпоставките за проектиране в другите части на Еврокод 6. Освен за точките, които са дадени в 1.1(3)P, тя разглежда и обикновените аспекти за проектиране и конструиране на зидарии, включително: - изборът на материали; - методите на комбиниране на материали за зидарии и на други вградени материали, необходими да осигуряват функционални експлоатационни качества; - фактори, засягащи изпълнението и трайността на зидарията; - съпротивление срещу проникване на влага в сградите; - съхранение, подготовка и използване на материали на място; - изграждането на стени и връзката на стени към стени и към други елементи на конструкцията; - защитни процедури по време на строителство.

Област на действие на английски

The scope of Eurocode 6 for Masonry Structures as given in 1.1.1 of ENV 1996-1-1 applies also to this Part 2. This Part 2 provides the necessary Principles and Application Rules for masonry to be designed and constructed satisfactorily in order to comply with the design assumptions of the other Parts of Eurocode 6. Except for the items as given in 1.1(3)P, it deals with ordinary aspects of masonry design and construction including: - the selection of materials; - methods of combining masonry materials and of incorporating other materials required to give functional performance;...

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 1996-2:2006 заменя и отменя БДС ENV 1996-2:2003 на 2009-05-29

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Отменен 
2002-10-09 
129 
194.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-1: Основни правила за сгради. Правила за армирана и неармирана зидария
Български
Отменен 
2003-03-05 
28 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар
Български
Отменен 
2004-03-19 
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-3: Общи правила за сгради. Допълнителни правила за напречно натоварване
Български
Отменен 
2003-03-05 
36 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 3: Опростени методи за изчисление и опростени правила за зидани конструкции