Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.БДС EN 149:2002

БДС EN 149:2002
Статус: Отменен
Език: Български
Страници: 38
Публикуван: 2002-12-12
Свързани международни стандарти

EN 149:2001
CEN/TC 79
Цена: 72.60 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Средства за защита на дихателните органи. Филтриращи полумаски за защита от частици. Изисквания, изпитвания, маркировка

Заглавие на английски

Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking

Област на действие на български

Този европейски стандарт определя минималните изисквания към филтриращи полумаски, използвани като средства за защита на дихателните органи от частици, с изключение на средствата за евакуация. За оценка на съответствието с изискванията са включени лабораторни и експлоатационни изпитвания на свойствата.

Област на действие на английски

This European Standard specifies minimum requirements for filtering half masks as respiratory protective devices to protect against particles except for escape purposes. Laboratory and practical performance tests are included for the assessment of compliance with the requirements.

Технически комитет

ICS

Директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 149:2001+A1:2009 заменя и отменя БДС EN 149:2002 на 2010-06-17

Забележка

+AC:2002 Дата на прекратяване презумпцията за съответствие 06.05.2010

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2009-08-21 
43 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Средства за защита на дихателните органи. Филтриращи полумаски за защита от частици. Изисквания, изпитвания, маркировка
Български
Действащ 
2011-12-16 
41 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Средства за защита на дихателните органи. Филтриращи полумаски за защита от частици. Изисквания, изпитвания, маркировка
Български
Отменен 
2002-12-12 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Средства за защита на дихателните органи. Филтриращи полумаски за защита от частици. Изисквания, изпитвания, маркировка