Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.БДС EN 938:2002

БДС EN 938:2002
Статус: Отменен
Език: Английски
Страници: 36
Публикуван: 2002-09-01
Свързани международни стандарти

EN 938:1999
CEN/TC 164
Цена: 72.60 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Химични продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди. Натриев хлорид

Заглавие на английски

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium chlorite

Област на действие на български

Този европейски стандарт е приложим за натриев хлорит, който се използва за пречистване на вода, предназначена за консумация от човека. Той описва характеристиките на натриевия хлорит, посочва изискванията и съответните методи за изпитване на натриев хлорит. Дава информация за употребата му при пречистване на вода.

Област на действие на английски

This European standard is applicable to sodium chlorite used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of sodium chlorite and specifies the requirements and the corresponding test methods for sodium chlorite. It gives information on its use in water treatment.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 938:2009 заменя и отменя БДС EN 938:2002 на 2009-10-30

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Отменен 
2009-10-30 
34 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди. Натриев хлорит
Английски
Действащ 
2016-07-18 
34 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химикали, използвани за пречистване на води, предназначени за човешко потребление. Натриев хлорит