Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеБДС EN 12671:2002

БДС EN 12671:2002
Статус: Отменен
Език: Английски
Страници: 24
Публикуван: 2002-09-01
Свързани международни стандарти

EN 12671:2000
CEN/TC 164
Цена: 49.20 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Химични продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди. Хлорен диоксид

Заглавие на английски

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Chlorine dioxide

Област на действие на български

Този европейски стандарт описва характеристиките и посочва изискванията, които са приложими за хлорен диоксид, произведен на място, за пречистване на вода, предназначена за консумация от човека и съответните методи за изпитване на хлорен диоксид. Той дава информация за неговото използване при пречистване на вода.

Област на действие на английски

This European Standard describes the characteristics and specifies the requirements is applicable of chlorine dioxide generated on site for treatment of water intended for human consumption and the corresponding test methods for chlorine dioxide. It gives information on its use in water treatment.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 12671:2009 заменя и отменя БДС EN 12671:2002 на 2009-10-30

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Отменен 
2009-10-30 
24 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди. Хлорен диоксид, произвеждан на място
Английски
Действащ 
2016-07-18 
27 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химикали, използвани за пречистване на води, предназначени за човешко потребление. Хлорен диоксид, произвеждан на място