Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоБДС ENV 1993-4-3:2002

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС ENV 1993-4-3:2002
БДС ENV 1993-4-3:2002
Статус: Отменен
Език: Български
Страници: 33
Публикуван: 2002-04-05
Свързани международни стандарти

ENV 1993-4-3:1999
CEN/TC 250
Цена: 66.10 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-3: Силози, резервоари и тръбопроводи. Тръбопроводи

Заглавие на английски

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 4-3: Silos, tanks and pipelines - Pipelines

Област на действие на български

Част 4.3 на Еврокод 3 дава принципите и правилата за приложение при конструктивното проектиране на цилиндрични стоманени тръбопроводи за транспортиране на течности или газове или смес от течности и газове при нормални температури на околната среда, които не се разглеждат от други европейски стандарти, занимаващи се със специални приложения.

Област на действие на английски

Part 4.3 of Eurocode 3 provides principles and application rules for the structural design of cylindrical steel pipelines for the transport of liquids or gases or mixtures of liquids and gases at ambient temperatures, which are not treated by other European standards covering particular applications.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 1993-4-3:2007 заменя и отменя БДС ENV 1993-4-3:2002 на 2009-05-29

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Отменен 
2000-10-04 
459 
489.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради (стандартът се предлага само на CD-ROM)
Български
Отменен 
2002-08-04 
450 
486.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради (стандартът се предлага само на CD-ROM)
Български
Отменен 
2002-08-04 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради (стандартът се предлага само на CD-ROM)
Български
Отменен 
2002-08-04 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради (стандартът се предлага само на CD-ROM)
Български
Отменен 
2002-08-04 
71 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-2: Общи правила. Изчисляване на устойчивост на конструкции срещу пожар
Български
Отменен 
2001-12-29 
144 
194.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-3: Основни правила. Допълнителни правила за студеноформувани тънкостенни линейни и равнинни елементи
Английски
Отменен 
2000-10-04 
56 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Купи
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-4: Общи правила. Допълнителни правила за неръждаеми стомани
Български
Отменен 
2002-02-28 
62 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-4: Общи правила. Допълнителни правила за неръждаеми стомани
Български
Отменен 
2002-02-02 
39 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-5: Общи правила. Допълнителни правила за равнинни пълностенни конструкции без напречно натоварване
Български
Отменен 
2002-02-28 
94 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-6: Общи правила. Допълнителни правила за черупкови конструкции
Български
Отменен 
2002-04-05 
45 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-7: Общи правила. Допълнителни правила за равнинни и пълностенни конструктивни елементи с натоварване извън равнината им
Български
Отменен 
2001-12-29 
170 
233.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 2: Стоманени мостове (стандартът се предлага само на CD-ROM)
Български
Отменен 
2004-03-30 
104 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 3-1: Кули, мачти и комини. Кули и мачти
Български
Отменен 
2004-03-30 
46 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 3-2: Кули, мачти и комини. Комини
Български
Отменен 
2003-05-30 
105 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-1: Силози, резервоари и тръбопроводи. Силози
Български
Отменен 
2003-03-05 
52 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-2: Силози, резервоари и тръбопроводи. Резервоари
Български
Отменен 
2004-03-19 
138 
194.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 5: Пилоти и шпунтови стени
Български
Отменен 
2003-02-02 
63 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 6: Подкранови конструкции