Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПБДС ENV 1993-1-5:2002

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС ENV 1993-1-5:2002
БДС ENV 1993-1-5:2002
Статус: Отменен
Език: Български
Страници: 39
Публикуван: 2002-02-02
Свързани международни стандарти

ENV 1993-1-5:1997
CEN/TC 250
Цена: 72.60 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-5: Общи правила. Допълнителни правила за равнинни пълностенни конструкции без напречно натоварване

Заглавие на английски

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-5: General rules - Supplementary rules for planar plated structures without transverse loading

Област на действие на български

Няма въведена информация

Област на действие на английски

(1)P This part 1.5 of ENV 1993 gives supplementary provisions for the design of plated structures, with or without stiffeners, for use in conjunction with ENV 1993-1-1 (including ENV 1993-1-1/A1) and other parts of ENV 1993 that refer to it. (2)P Methods are given for determining the effects of plate buckling and shear lag in I-section plate girders and box girders.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 1993-1-5:2007 заменя и отменя БДС ENV 1993-1-5:2002 на 2007-02-28

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Отменен 
2000-10-04 
459 
489.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради (стандартът се предлага само на CD-ROM)
Български
Отменен 
2002-08-04 
450 
486.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради (стандартът се предлага само на CD-ROM)
Български
Отменен 
2002-08-04 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради (стандартът се предлага само на CD-ROM)
Български
Отменен 
2002-08-04 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради (стандартът се предлага само на CD-ROM)
Български
Отменен 
2002-08-04 
71 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-2: Общи правила. Изчисляване на устойчивост на конструкции срещу пожар
Български
Отменен 
2001-12-29 
144 
194.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-3: Основни правила. Допълнителни правила за студеноформувани тънкостенни линейни и равнинни елементи
Английски
Отменен 
2000-10-04 
56 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Купи
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-4: Общи правила. Допълнителни правила за неръждаеми стомани
Български
Отменен 
2002-02-28 
62 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-4: Общи правила. Допълнителни правила за неръждаеми стомани
Български
Отменен 
2002-02-28 
94 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-6: Общи правила. Допълнителни правила за черупкови конструкции
Български
Отменен 
2002-04-05 
45 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-7: Общи правила. Допълнителни правила за равнинни и пълностенни конструктивни елементи с натоварване извън равнината им
Български
Отменен 
2001-12-29 
170 
233.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 2: Стоманени мостове (стандартът се предлага само на CD-ROM)
Български
Отменен 
2004-03-30 
104 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 3-1: Кули, мачти и комини. Кули и мачти
Български
Отменен 
2004-03-30 
46 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 3-2: Кули, мачти и комини. Комини
Български
Отменен 
2003-05-30 
105 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-1: Силози, резервоари и тръбопроводи. Силози
Български
Отменен 
2003-03-05 
52 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-2: Силози, резервоари и тръбопроводи. Резервоари
Български
Отменен 
2002-04-05 
33 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-3: Силози, резервоари и тръбопроводи. Тръбопроводи
Български
Отменен 
2004-03-19 
138 
194.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 5: Пилоти и шпунтови стени
Български
Отменен 
2003-02-02 
63 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 6: Подкранови конструкции