Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиБДС EN 14683:2019

БДС EN 14683:2019
Статус: Отменен
Език: Английски
Страници: 25
Публикуван: 2019-06-17
Свързани международни стандарти
IDT
EN 14683:2019
CEN/TC 205
Цена: 49.20 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Медицински маски за лице. Изисквания и методи за изпитване

Заглавие на английски

Medical face masks - Requirements and test methods

Област на действие на български

Този документ определя структурата, проектирането, характерни изисквания и методи за изпитване на медицински маски за лице предназначени да ограничат предаването на инфекциозни агенти от персонала на пациентите по време на хирургични процедури и други медицински помещения с подобни изисквания. Медицинска маска за лице с подходяща микробна бариера може също да бъде ефективна за намаляване на отделянето на инфекциозни агенти от носа и устата на асимптоматичен носител или пациент с клинични симптоми. Този европейски стандарт не се прилага за маски, предназначени изключително за лична защита на персонала. БЕЛЕЖКА 1 Налични са стандарти за маски, използвани като лични предпазни средства за дихателна защита. БЕЛЕЖКА 2 Приложение А предоставя информация за потребителите на медицински маски за лице.

Област на действие на английски

This document specifies construction, design, performance requirements and test methods for medical face masks intended to limit the transmission of infective agents from staff to patients during surgical procedures and other medical settings with similar requirements. A medical face mask with an appropriate microbial barrier can also be effective in reducing the emission of infective agents from the nose and mouth of an asymptomatic carrier or a patient with clinical symptoms. This European Standard is not applicable to masks intended exclusively for the personal protection of staff. NOTE 1 Standards for masks for use as respiratory personal protective equipment are available. NOTE 2 Annex A provides information for the users of medical face masks.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Подходящ за малки и средни предприятия (МСП)

Да

Връзка с национални стандарти

БДС EN 14683:2019+AC:2019 заменя и отменя БДС EN 14683:2019 на 2019-12-16
БДС EN 14683:2019 заменя и отменя БДС EN 14683:2014 на 2019-06-17

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Отменен 
2006-08-10 
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Хирургически маски. Изисквания и методи за изпитване
Английски
Отменен 
2014-05-19 
21 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Медицински маски за лице. Изисквания и методи за изпитване
Английски
Действащ 
2019-12-16 
25 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Медицински маски за лице. Изисквания и методи за изпитване