Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеБДС EN IEC 60974-9:2018

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN IEC 60974-9:2018
БДС EN IEC 60974-9:2018
Статус: Действащ
Език: Английски
Страници: 35
Публикуван: 2018-11-14
Свързани международни стандарти
IDT
EN IEC 60974-9:2018
CLC/TC 26
Цена: 66.10 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 9: Инсталиране и използване (IEC 60974-9:2018)

Заглавие на английски

Arc welding equipment - Part 9: Installation and use

Област на действие на български

IEC 60974-9: 2018 се отнася за изискванията за монтаж и инструкциите за използване на съоръжения за електродъгово заваряване и сходните на него процеси, проектирани в съответствие с изискванията за безопасност на IEC 60974-1, IEC 60974-6 или еквивалентни. Този стандарт заменя и отменя първото издание, публикувано през 2010 г. Това издание представлява технически преразглеждане. Това издание включва следните значителни технически промени по отношение на предишното издание: - добавяне на нова точка 8; - добавяне на подробности за интерполацията в таблица 1.

Област на действие на английски

NEW!IEC 60974-9:2018 is available as IEC 60974-9:2018 RLV which contains the International Standard and its Redline version, showing all changes of the technical content compared to the previous edition.

IEC 60974-9:2018 is applicable to requirements for installation and instructions for use of equipment for arc welding and allied processes designed in accordance with safety requirements of IEC 60974-1, IEC 60974-6 or equivalent. This standard cancels and replaces the first edition published in 2010. This edition constitutes a technical revision. This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition: - addition of a new Clause 8; - addition of interpolation details in Table 1.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN IEC 60974-9:2018 заменя БДС EN 60974-9:2010 и го отменя на 2021-06-01

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2019-07-15 
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 1: Захранващи източници за заваряване (IEC 60974-1:2017/A1:2019)
Английски
Действащ 
2019-02-14 
153 
233.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 1: Захранващи източници за заваряване (IEC 60974-1:2017)
Английски
Действащ 
2019-04-11 
36 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 14: Калибриране, валидиране и последователност на изпитването (IEC 60974-14:2018)
Английски
Действащ 
2019-08-15 
24 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 2: Системи за охлаждане с течност (IEC 60974-2:2019)
Английски
Действащ 
2019-08-15 
29 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 5: Телоподаващи устройства (IEC 60974-5:2019)