Услуги
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеКолекции от стандарти

Колекция „Управление на човешките ресурси – указания, планиране, измерване на резултатност и качество при наемане на персонал”

Колекция „Управление на човешките ресурси – указания, планиране, измерване на резултатност и качество при наемане на персонал”

Новата колекция от стандарти се предлага онлайн и има за цел не само да акцентира на подобряването на процесите по подбор на персонал, но и да съдейства на бизнеса като цяло чрез използването на подобрени процеси за управление на човешките ресурси.

 

Виж повече


150.00 лв.     Купи
Колекция „Информационно-комуникационни технологии. Изисквания и указания за достъпност на уебсъдържание“

Колекция „Информационно-комуникационни технологии. Изисквания и указания за достъпност на уебсъдържание“

Колекцията включва изданията на български език на БДС EN 301 549 V2.1.2:2018 Изисквания за достъпност на продукти и услуги на ИКТ и Указания за достъпност на уебсъдържание. Препоръка на W3C от 5 юни 2018 г. Колекцията е източник на подробни, практични и количествено определими функционални изисквания за достъпност, които отразяват глобалните инициативи в тази област, и които са приложими за всички продукти и услуги на информационната и комуникационната технология (ИКТ).

Виж повече


220.00 лв.     Купи
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качеството - актуализирана на 29.05.2020 г.

Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качеството - актуализирана на 29.05.2020 г.

Колекцията, озаглавена „ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качеството”, е актуализирана и допълнена.

Актуализацията включва издадените с превод на български език нови издания на стандартите ISO 10001, ISO 10002, ISO 10003, ISO 10004 и ISO 10005 и добавяне на два нови: БДС ISO 10006:2018 и СД ISO/TS 9002:2016. Така колекцията вече включва 15 от най-търсените стандарти на български език от сериите ISO 9000 и ISO 10000.

Цената на актуализираната колекцията е 360 лв. с ДДС, което представлява отстъпка от 71 %.

Повече информация тук.

 


360.00 лв.     Купи
Колекция от стандарти за управление на проекти, програми и портфолиа

Колекция от стандарти за управление на проекти, програми и портфолиа

Предлаганата колекция съдържа официалните издания на български език на основните стандарти, които съдържат насоки относно основните принципи за управление на проекти, програми и портфолиа. Предназначена  е за различни организации независимо от естеството им на дейност.

Колекцията се предлага на CD на, цена 120 лв. с ДДС.

Повече информация тук


120.00 лв.     Купи
Колекция стандарти Сигурност на обществото и гражданите - актуализирана на 22.06.2020 г.

Колекция стандарти Сигурност на обществото и гражданите - актуализирана на 22.06.2020 г.

Колекцията включва официалните издания на български език на стандартите от серията 22300. Те съдържат терминология, изисквания и указания за управление на непрекъснатостта на дейността на фирмите и организациите в условия на кризи и при извънредни ситуации, а също така и изисквания за реакция при инциденти.

Цената на диска е 96 лв. с ДДС, което представлява 65 % отстъпка спрямо закупуването на стандартите отделно.

Повече информация


96.00 лв.     Купи
Колекция ISO 55000 Управление на активите  - актуализирана - февруари 2019 г.

Колекция ISO 55000 Управление на активите - актуализирана - февруари 2019 г.

Колекцията включва официалните издания на български език на основните стандарти от серията ISO 55000 Управление на активите, в които се съдържат принципи, терминология, методи и указания за практическото прилагане на системите за управление на активите във всяка една организация.

Цената на диска е 110 лв. с ДДС, като отстъпката е 33% в сравнение със закупуването на стандартите поотделно. Повече информация


110.00 лв.     Купи
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандарти - актуализирана на 22.06.2020 г.

Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандарти - актуализирана на 22.06.2020 г.

Колекцията включва официалните издания на български език на най-прилаганите стандарти и стандартизационни документи от серията ISO 31000 Управление на риска, в които са съдържат принципите, терминологията, методите и указания за практическото прилагане на управлението на риска. Колекцията е предназначена за организации с различен предмет на дейност и големина, които се стремят към подобряване на своите функции чрез прилагане на практика на управлението на риска.

Цената на диска е 129 лв. с ДДС, като отстъпката е 65 % в сравнение със закупуването на стандартите по отделно.

Повече информация тук


129.00 лв.     Купи
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управление - актуализирана на 18.03.2019

Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управление - актуализирана на 18.03.2019

Актуализираната колекция от стандарти със заглавие „Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управление” предоставя официалните издания на български език на стандартите и стандартизационните документи, свързани с практическото прилагане на оценяването на съответствието и сертификацията на системи за управлението на качеството. Включен е основният стандарт БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015 с изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление не само в областта на качеството, но и в останалите области като околна среда, здраве и безопасност при работа и др.

Цената е 120 лв. с ДДС, като отстъпката е 51% в сравнение със закупуването на стандартите по отделно.

Повече информация тук.


120.00 лв.     Купи
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандарти - актуализирана - януари 2019 г.

Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандарти - актуализирана - януари 2019 г.

Дискът с колекция от стандарти със заглавие „ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандарти” е актуализиран и съдържа официалните издания на български език на стандартите/стандартизационни документи, свързани с практическото прилагане на системите за управлението на качеството. Колекцията е разширена с включването на СД ISO/TS 9002:2016. Целта на колекцията е да подпомогне фирмите да приспособят своите системи за управление на качеството към най-новите изисквания на стандартите за качество, като успешно преминат от етапа на ефикасност към постигане на ефективност и устойчив успех чрез усъвършенстване на системите за управление на качество. Цената на диска е 210 лв. с ДДС, което представлява 60 % отстъпка в сравнение със закупуването на стандартите отделно. Повече информация тук.


210.00 лв.     Купи
Колекция Социална отговорност и околна среда - актуализирана - януари 2019 г.

Колекция Социална отговорност и околна среда - актуализирана - януари 2019 г.

Предлаганият диск с колекция от стандарти, озаглавен "Социална отговорност и околна среда", е актуализиран и съдържа официалните издания на български език на стандарти, които предоставят указания, свързани с практическото прилагане на социалната отговорност по отношение на управлението на околната среда и дават обща рамка за подпомагане на организациите при систематично решаване на въпроси относно устойчивото развитие и околната среда. В колекцията е добавено изданието на български език на БДС EN ISO 14004:2016.

Цената на CD e 180 лв. с ДДС, което спестява 65%, ако стандартите се купуват поотделно.

Повече информация тук.


180.00 лв.     Купи
Колекция Безопасност на играчки - актуализирана - на 21.10.2019 г.

Колекция Безопасност на играчки - актуализирана - на 21.10.2019 г.

Колекцията от стандарти „Безопасност на играчки” съдържа официалните издания на петте най-приложими стандарти от серията EN 71 „Безопасност на играчки”, които са основно средство за изпълнение на най-новите изисквания на Европейската директива 2009/48/ЕС относно безопасността на детските играчки. Цената на CD e 210 лв. с ДДС, което е с 60% по-изгодно в сравнение, ако се купуват стандартите отделно. За повече информация тук.


210.00 лв.     Купи
Колекция Опазване на културното наследство - Основополагащи стандарти - актуализирана декември 2019 г.

Колекция Опазване на културното наследство - Основополагащи стандарти - актуализирана декември 2019 г.

Този първи диск от колекцията с общо заглавие „Опазване на културното наследство” съдържа изданията на български език на най-важните стандарти от обхвата на БИС/ТК 94 „Опазване на културното наследство. Дискът, озаглавен „Основополагащи стандарти”, може да закупите на цена 80 лв. с ДДС, което спестява 70% от общата цена на стандартите. Кои стандарти са включени в диска може да видите тук.


80.00 лв.     Купи
Колекция Опазване на културното наследство - Методи за изпитване и средства за консервационни работи

Колекция Опазване на културното наследство - Методи за изпитване и средства за консервационни работи

Предлаганият втори диск „Методи за изпитване и средства за консервационни работи” е част от колекцията стандарти с общо заглавие „Опазване на културното наследство” от обхвата БИС/ТК 94 „Опазване на културното наследство. Той включва изданията на български език на специфични стандарти, определящи методи за изпитване. Дискът може да закупите на цена 75 лв. с ДДС, което спестява 70% от общата цена на стандартите. Кои стандарти са включени в диска може да видите тук.


75.00 лв.     Купи
Колекция от стандарти ISO/IEC 27000 - Системи за управление на сигурността на информацията - актуализирана - юни 2020 г.

Колекция от стандарти ISO/IEC 27000 - Системи за управление на сигурността на информацията - актуализирана - юни 2020 г.

Предлаганият диск представлява колекция, озаглавена ”ISO/IEC 27000 - Системи за управление на сигурността на информацията” и е четвърто актуализирано издание в електронен формат на официалните издания на основните стандарти за системи за управление на сигурността на информацията (СУСИ). Цената на диска е 348 лева, което спестява 57 %, ако се закупят стандартите поотделно. Повече информация тук


348.00 лв.     Купи
Колекция от стандарти ISO 22000 - Системи за управление на безопасността на хранителните продукти - актуализирана на 21.10.2019 г.

Колекция от стандарти ISO 22000 - Системи за управление на безопасността на хранителните продукти - актуализирана на 21.10.2019 г.

Предлаганият диск с колекция стандарти от серията ISO 22000 е актуализиран и съдържа официалните издания на български език на основни стандарти и стандартизационни документи, свързани със системите за управление на безопасността на хранителните продукти. В тях се съдържат принципите, изискванията и критериите, които трябва да спазва всяка организация, в която е внедрена системата за управление на безопасността на храните, препоръки как тя да произвежда безопасни хранителни продукти и информация за органите, извършващи одит и сертификация.
Цената на диска е 150 лв. с ДДС, което представлява 52 % отстъпка в сравнение със закупуването на стандартите отделно. Повече информация - тук


150.00 лв.     Купи