Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Три нови колекции от стандарти за работа в условията на COVID-19

БИС издаде три нови колекции от стандарти в помощ на бизнеса в България да оперира по-безопасно и ефективно в условията на паднемия от COVID-19.

Две от колекциите са предназначени за туристическия бранш: „Стандарти за места за настаняване и COVID-19” и „СПА и медицински туризъм и COVID-19”. Избраните стандарти ще помогнат на туристическия бранш по-лесно и бързо да адаптира услугите и продуктите, които предлага, към новите изисквания относно здравето и безопасността на клиентите.

Третата колекция „Стандарти за управление на здравето и безопасността при работа” е създадена в помощ на всички видове организации, без значение от сектора, в който работят, или тяхната големина, и включва стандарти, които обхващат всички аспекти, необходими за прецизното управление на здравето и безопасността при работа. Включен е и документът, който дава указания за безопасна работа по време на пандемията от COVID-19: СД ISO/PAS 45005:2021.

Подробна информация можете да намерите в Продукти -> Колекции от стандарти.

Collection "Occupational health and safety management standards"

ТК-34 more

Collection of standards "Standards for accommodation establishments and COVID-19"

ТК-89 more

Collection of standards "SPA and medical tourism and COVID-19"

ТК-89 more