Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead

Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
Main menu

Текстил

Почти всичко около нас, когато сме в закрити пространства, е текстил. Представяме международния стандарт ISO 105, който се състои от много части под общото заглавие Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета.

Експерти разказват колко са важни стандартите в тази област и споделят, че текстилът освен комфорт, може да причини и заболявания.

Представяме ANEC (European consumer voice in standardisation) – неправителствена организация, която се грижи да бъде чут гласът на потребителите в процесите на стандартизацията, както и десетгодишнината от Българския институт за стандартизация като публично-правна организация.

Повече информация: Разгледай.