Standardization
Subscribe to the BIS electronic newsletter Subscription

Wherever you look you can find a standard!
Economical use of energy does not contradict cozy warmth in living spaces. Standardized thermostatic radiator valves contribute a lot to this fact.TC-89 Tourism activities

Status: Active
Chairman: Silviia Paskaleva
Secretary: Desislava Gulenova
Phone: 02/81 74 581
E-mail: Desislava.Gulenova@bds-bg.org

Bulgarian title

Туристически дейности

English title

Tourism activities

Scope in Bulgarian

Стандартизация на терминология и спецификации на основните и допълнителни туристически услуги и дейности, предлагани от туристическия сектор, което може да бъде използвано с цел осигуряване на възможности за взимане на информирани решения от потребители, туристи и доставчици на туристически услуги, в това число:
- туроператорска и туристическа агентска дейност;
- хотелиерство;
- ресторантьорство;
- на екскурзоводски дейности- воденето на туристи в планинска, природна и градска среда, и предоставянето на услуги за спорт и др.
- на основни и допълнителни туристически услуги (по видове туризъм - морски, ски, културен, балнео, СПА, уелнес, селски, винен, еко, конгресен, детски и младежки, приключенски, спортен, ловен, голф и др.)

Scope in English

Standardization of tourism services offered by tour operators, travel agents and providers of services for transporting tourists, including: internal management activities, provision of services, quality of service and human resources management

Relation with all international committees

CEN/TC 329 - Active

Туристически услуги
Tourism services

ISO/TC 228 - Active

Туризъм и свързаните с него услуги
Tourism and related services

CEN/TC 394 - Disbanded

Услуги в областта на мануална терапия
Services of chiropractors

ISO/TC 312 - Active

Съвършенство при обслужването
Excellence in service