Standardization
Subscribe to the BIS electronic newsletter Subscription
Wherever you look you can find a standard!
It shall not be missing in any public building: an operative and ready for use hand fire extinguisher. Requirements, test methods and maintenance are regulated on an E...TC-82 Acoustics. Noise and vibrations

Status: Active
Chairman: Boncho Ivanov Bonchev
Secretary: Ekaterina Georgieva Slavova
Phone: 02/81 74 579
E-mail: Ekaterina.Slavova@bds-bg.org

Bulgarian title

Акустика. Шум и вибрации

English title

Acoustics. Noise and vibrations

Scope in Bulgarian

Стандартизация на терминология, методи за измерване и оценяване на акустични емисии, вибрации и удар от гледна точка на техническото състояние/качеството на машините и съоръженията, методи за измерване и оценяване на въздействието на шума, вибрациите и влиянието им върху човека и околната среда, както и методи за намаляване и защита от шум, вибрации и удари, чрез правилно конструиране, използване и контрол на машините и съоръженията. Акустични свойства на строителни материали и елементи на сгради

Scope in English

Terminology, acoustic emission, mechanical vibration and shock measurement and assessment methods about machines and equipment technical condition/ quality, measurement and assessment methods of noise, vibration and shock human and environment impact and reducing and noise, vibration and shock defence methods by correct design, exploitation and control of machines and equipment performance. Acoustic properties of building materials and elements of buildings.

Relation with all international committees

CEN/TC 159 - Active

Антифони (Слухови предпазители)
Hearing protectors

CEN/TC 211 - Active

Акустика
Acoustics

CEN/TC 231 - Active

Механични вибрации и удар
Mechanical vibration and shock

ISO/TC 43 - Active

Акустика
Acoustics

ISO/TC 108 - Active

Механични вибрациии, удар и мониторинг на състоянието
Mechanical vibration, shock and condition monitoring

ISO/TC 43/SC 1 - Active

Шум
Noise

ISO/TC 43/SC 2 - Active

Строителна акустика
Building acoustics

CEN/TC 126 - Active

Акустични свойства на строителни елементи и на сгради
Acoustic properties of building elements and of buildings

CEN/SS S01 - Disbanded

Акустична и звукова изолация
Acoustics and sound insulation