Standardization
Subscribe to the BIS electronic newsletter Subscription

Wherever you look you can find a standard!
Economical use of energy does not contradict cozy warmth in living spaces. Standardized thermostatic radiator valves contribute a lot to this fact.TC-80 Electronic data interchange for administration, commerce and transport

Status: Active
Chairman: Ivan Kostov
Secretary: Desislava Gulenova
Phone: 02/81 74 581
E-mail: Desislava.Gulenova@bds-bg.org

Bulgarian title

Електронен обмен на данни в администрацията, търговията и услугите

English title

Electronic data interchange for administration, commerce and transport

Scope in Bulgarian

Стандартизиране на процесите на управление на данни, свързани с електронния обмен за администрацията, търговията и при услугите. Стандартизиране на пощенски услуги и здравните записи в областта на информатиката за здравеопазването. Уеднаквяване на изискванията за провеждане на проучвания и социални изследвания

Scope in English

Стандартизиране на процесите на управление на данни, свързани с електронния обмен за администрацията, търговията и при услугите. Стандартизиране на пощенски услуги и здравните записи, в областта на информатиката за здравеопазването. Уеднаквяване на изискванията за провеждане на проучвания и социални изследвания

Relation with all international committees

CEN/TC 251 - Active

Информатика в здравеопазването
Health informatics

CEN/TC 331 - Active

Пощенски услуги
Postal services

ISO/TC 154 - Active

Процеси, елементи от данни и документи в търговията, индустрията и администрацията
Processes, data elements and documents in commerce, industry and administration

ISO/TC 215 - Active

Информатика в здравеопазването
Health informatics

ISO/TC 171 - Active

Приложения за управление на документи
Document management applications

ISO/TC 225 - Active

Проучвания на пазара, общественото мнение и проучвания в социалната сфера
Market, opinion and social research

ISO/TC 171/SC 1 - Active

Качество, съхраняване и интегритет на информацията
Quality, preservation and integrity of information

ISO/TC 171/SC 2 - Active

Файлови формати на документи, EDMS системи и достоверност на информацията
Document file formats, EDMS systems and authenticity of information

CEN/TC 440 - Active

Електронни обществени поръчки
Electronic Public Procurement

CEN/TC 445 - Active

Електронни бизнес процеси в застрахователната индустрия
Digital information Interchange in the Insurance Industry

CEN/TC 447 - Active

Хоризинтални стандарти за предоставяне на услуги
Horizontal standards for the provision of services

CEN/WS BII3 - Disbanded

Бизнес интерфейси за оперативна съвместимост за обществените поръчки в Европа – фаза 3
Business Interoperability Interfaces on public procurement in Europe phase 3

ISO/PC 294 - Active

Насоки за ценообразуване
Guidance on unit pricing

ISO/PC 303 - Active

Насоки за потребителите относно гаранции и гаранционни срокове
Guidelines on consumer warranties and guarantees

ISO/TC 321 - Active

Осигуряване на трансакциите в електронната търговия
Transaction assurance in E-commerce

CEN/TC 461 - Active

Обществени поръчки
Public Procurement