Standardization
Subscribe to the BIS electronic newsletter Subscription

Wherever you look you can find a standard!
Economical use of energy does not contradict cozy warmth in living spaces. Standardized thermostatic radiator valves contribute a lot to this fact.TC-57 Information and communication technology

Status: Active
Chairman: Kamen Vladimirov Rangelov
Secretary: Polya Velinova
Phone: 02/ 81 74 548
E-mail: polya.velinova@bds-bg.org

Bulgarian title

Информационни и комуникационни технологии

English title

Information and communication technology

Scope in Bulgarian

Стандарти в областта на информационните и комуникационните технологии. Включва: софтуер и хардуер; персонална идентификация; идентификационни карти и устройства; електронен подпис и карти, както и свързани с тях системи и дейности; AIDC технологии; информационни и комуникационни технологии за обучение, образование и квалификация; захранване на съобщителни системи; безопасност на електронни устройства от областта на аудио/видео и информационните технологии и съобщителните технологии; системи за дома и за сгради; оптични линии и оптични кабели; далекосъобщителен обмен на информация между системи; езици за програмирани; компютърна графика; свързване на съоръжения за обмен на информация; сигурност на информацията; съоръжения за офис; кодирани набори от знаци и кодиране; автоматично приемане на данни; обслужване и управление на данни; описание на документи и обработващи езици; потребителски интерфейс; електротехнически аспекти на съобщителните устройства; база данни и електронни съобщения; далекосъобщения, далекосъобщителни мрежи, ИКТ умения и професии, методи за сигурност на ИТ

Scope in English

Personal identification; electronic signature and cards and their related systems and operations; AIDC technologies; Information and Communication Technologies for Learning Education and Training; Mains communicating systems; Safety of electronic equipment within the fields of Audio/Video, Information Technology and Communication Technology; Home and Building Electronic Systems (HBES); Coded character sets, Telecommunications and information exchange between systems; Software and systems engineering; Cards and personal identification; Programming languages, their environments and system software interfaces; Digitally Recorded Media for Information Interchange and Storage; Interconnection of information technology equipment; IT Security techniques, Office equipment; Coding of audio, picture, multimedia and hypermedia information; Automatic identification and data capture techniques; Data management and interchange; Document description and processing languages; User interfaces; Electrotechnical aspects of telecommunication equipment; Database and electronic communications; Telecommunication

Relation with all international committees

CEN/TC 224 - Active

Персонална идентификация и свързани с нея персонални устройства със сигурни елементи, системи, операции и лични данни в мултисекторна среда
Personal identification and related personal devices with secure element, systems, operations and privacy in a multi sectorial environment

CEN/TC 225 - Active

AIDC технологии
AIDC technologies

CEN/TC 353 - Active

Информационни и комуникационни технологии за обучение, образование и квалификация
Information and Communication Technologies for Learning, Education and Training

CLC/SC 205A - Active

Захранване на съобщителни системи
Mains communicating systems

CLC/TC 108X - Active

Безопасност на електронни устройства в областта на аудио/видео и информационните технологии и съобщителните технологии
Safety of electronic equipment within the fields of Audio/Video, Information Technology and Communication Technology

CLC/TC 205 - Active

Електронни системи за дома и за сгради
Home and Building Electronic Systems (HBES)

CLC/TC 215 - Active

Електротехнически аспекти на съобщителните устройства
Electrotechnical aspects of telecommunication equipment

CLC/BTWG 80-3 - Disbanded

База-данни и електронни съобщения
Database and electronic communications

CEN/TC 304 - Dormant

Информационни и комуникационни технологии. Eвропейски локални изисквания
Information and communications technologies - European localization requirements

IEC/TC 108

Безопасност на електронни устройства в областта на аудио/видео и информационните технологии и съобщителните технологии
Safety of electronic equipment within the field of audio/video, information technology and communication technology

ISO/IEC JTC 1/SC 22 - Active

Езици за програмиране, техните среди и системни софтуерни интерфейси
Programming languages, their environments and system software interfaces

ISO/IEC JTC 1/SC 23 - Active

Носители за цифров запис за обмен и съхранение на информация
Digitally Recorded Media for Information Interchange and Storage

ISO/IEC JTC 1/SC 27 - Active

Методи за сигурност на ИТ
Information security, cybersecurity and privacy protection

ISO/IEC JTC 1/SC 34 - Active

Описание на документи и обработващи езици
Document description and processing languages

ISO/IEC JTC 1/SC 35 - Active

Потребителски интерфейс
User interfaces

CEN/CLC/ETSI/SMCG - Active

Координационна група за интелигентни измервателни уреди
CEN-CENELEC-ETSI Coordination Group on Smart Meters

CEN/CLC/ETSI/SMCG - Active

Координационна група за интелигентни измервателни уреди
CEN-CENELEC-ETSI Coordination Group on Smart Meters

CEN/CLC/ETSI/JWG eAcc - Active

Електронен достъп в рамките на мандат M/376
eAccessibility

CEN/TC 428 - Active

Професии за информационни и комуникационни технологии
ICT Professionalism and Digital Competences

CEN/WS ICT - Active

Работен форум по ИКТ умения
ICT/SKILLS Workshop (IT profiles and curricula)

CEN/CLC/ETSI/JWG eAcc - Active

Електронен достъп в рамките на мандат M/376
eAccessibility

CEN/SS F12 - Active

Системи за обработка на информация
Information Processing Systems

CEN/SS F12 - Active

Системи за обработка на информация
Information Processing Systems

ISO/IEC JTC 1/SC 40 - Active

Управление на ИТ услуги и ръководене на ИТ
IT Service Management and IT Governance

ISO/IEC JTC 1 - Active

Информационни технологии
Information technology

ETSI/USER

Потребителска група
User Group

ETSI/STQ

Качество на предаване на говор и мултимедия
Speech and multimedia Transmission Quality

ETSI/SmartM2M

Интелигентна М2М
Smart M2M

ETSI/SmartBAN

Интелигентна мрежа в близост до тялото
Smart Body Area Network

ETSI/SCP

Платформа за смарт карти
Smart Card Platform

ETSI/SAGE

Група от експерти за алгоритми за сигурност
Security Algorithms Group of Experts

ETSI/SAFETY

Безопасност
Safety

ETSI/PLT

Далекосъобщения по електрозахранващата мрежа
Powerline Telecommunications

ETSI/NTECH

Мрежови технологии
Network Technologies

ETSI/MTS

Методи за тестване и специфициране
Methods for Testing & Specification

ETSI/LI

Законосъобразно прихващане
Lawful Interception

ETSI/INT

Опорна мрежа и тестване за оперативна съвместимост
Core Network and Interoperability Testing

ETSI/HF

Човешки фактори
Human Factors

ETSI/ESI

Електронни подписи и инфраструктурa
Electronic Signatures and Infrastructures

ETSI/EMTEL

Комуникации за спешни случаи
Emergency Communications

ETSI/EE

Техники за околната среда
Environmental Engineering

ETSI/DECT

Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT)

ETSI/CABLE

Интегрирани широколентови кабелни далекосъобщителни мрежи
Integrated broadband cable telecommunication networks

ETSI/ATTM

Достъп, крайни устройства, пренасяне и мултиплексиране
Access, Terminals, Transmission and Multiplexing

CEN/CLC/JTC 13 - Active

Киберсигурност и защита на данни
Cybersecurity and Data Protection

CEN/CLC/JTC 13 - Active

Киберсигурност и защита на данни
Cybersecurity and Data Protection

ISO/IEC JTC 1/SC 22/WG 21 - Active

C++
C++

ISO/IEC JTC 1/SC 22 - Active

Езици за програмиране, техните среди и системни софтуерни интерфейси
Programming languages, their environments and system software interfaces

CEN/TC 365 - Active

Филтриране в интернет съдържание
Internet Filtering