Standardization
Subscribe to the BIS electronic newsletter Subscription
Wherever you look you can find a standard!
Economical use of energy does not contradict cozy warmth in living spaces. Standardized thermostatic radiator valves contribute a lot to this fact.TC-27 Industrial trucks

Status: Dormant
Chairman:
Secretary:
Phone:
E-mail:

Bulgarian title

Кари

English title

Industrial trucks

Scope in Bulgarian

Стандарти в областта за безопасност на конструкциите на електрокарите и мотокарите, опазване на околната среда и хората при тяхната експлоатация, методи за изпитване, както и хармонизацията на терминологията и символите с възприетите в международните и европейски стандарти

Scope in English

No information added.

transformed into EWG 14