Standardization
Subscribe to the BIS electronic newsletter Subscription

Wherever you look you can find a standard!
Thanks to standards, books are unique. This is guaranteed by the so-called ISBN number, an internationally unified coding system making each work identifiable.TC-17 Ferrous metallurgy

Status: Active
Chairman: Kiril Minchev
Secretary: Katia Sokolova
Phone: 02 8174 593
E-mail: katia.sokolova@bds-bg.org

Bulgarian title

Черна металургия

English title

Ferrous metallurgy

Scope in Bulgarian

Стандартизация в областта на чугун, стомана, феросплави и металургични изделия от черни метали-термини и определения, класификация и означение, марки и технически изисквания, размери и допустими отклонения, химичен анализ, методи за вземане на проби и изпитвания

Scope in English

Standardisation in the field of cast iron, steel, ferroalloys and metallurgical products of ferrous metals - terms and definitions, classification and designation, grades and technical requirements, dimensions and tolerances, chemical analysis, methods of sampling and testing.

Relation with all international committees

CEN/TC 190 - Active

Леярство
Foundry technology

CEN/TC 203 - Active

Лети тръби, фитинги и техните съединения
Cast iron pipes, fittings and their joints

CEN/TC 342 - Active

Метални маркучи, комплектовани маркучи, гофрирани и разширяеми съединения
Metal hoses, hose assemblies, bellows and expansion joints

CEN/TC 459/SC 12 - Active

Общи издания
General issues

CEN/TC 459/SC 2 - Active

Методи за химически анализ на чугун и стомана
Methods of chemical analysis for iron and steel

CEN/TC 459/SC 3 - Active

Конструкционни стомани, различни от армировъчни
Structural steels other than reinforcements

CEN/TC 459/SC 4 - Active

Стомани за армиране на бетон и за предварително напрягане
Concrete reinforcing and prestressing steels

CEN/TC 459/SC 5 - Active

Стомани за термообработка, легирани стомани, автоматни стомани и корозионноустойчиви стомани
Steels for heat treatment, alloy steels, free-cutting steels and stainless steels

CEN/TC 459/SC 6 - Active

Валцдрат и телове
Wire rod and wires

CEN/TC 459/SC 7 - Active

Стомани за използване под налягане
Steels for pressure purposes

CEN/TC 459/SC 8 - Active

Стоманени лист и лента с електротехническо приложение
Steel sheet and strip for electrical applications

CEN/TC 459/SC 9 - Active

Плоски продукти с и без покритие, предназначени за студено формуване
Coated and uncoated flat products to be used for cold forming

CEN/TC 459/SC 10 - Active

Стоманени тръби и фитинги от чугун и стомана
Steel tubes, and iron and steel fittings

CEN/TC 459/SC 11 - Active

Стоманени отливки и изковки
Steel castings and forgings

ISO/TC 5 - Active

Тръби от черни метали и метални фитинги
Ferrous metal pipes and metallic fittings

ISO/TC 17 - Active

Стомана
Steel

ISO/TC 25 - Active

Леярски чугун и чугун за преработка
Cast irons and pig irons

ISO/TC 132 - Active

Феросплави
Ferroalloys

ISO/TC 5/SC 2 - Active

Тръби, фитинги и техните връзки от ковък чугун
Cast iron pipes, fittings and their joints