Standardization
Subscribe to the BIS electronic newsletter Subscription

Wherever you look you can find a standard!
Economical use of energy does not contradict cozy warmth in living spaces. Standardized thermostatic radiator valves contribute a lot to this fact.TC-100 Construction machinery and road service area maintenance equipment (including winter maintenance)

Status: Active
Chairman: Yanko Dragnev
Secretary: Zhana Georgieva
Phone: 02/81 74 584
E-mail: zhana.georgieva@bds-bg.org

Bulgarian title

Техника и съоръжения за строителство и поддържане (включително зимно) на пътища. Минни машини и оборудване

English title

Construction machinery and road service area maintenance equipment (including winter maintenance)

Scope in Bulgarian

Стандартизация в областта на пътно поддържащата и пътно строителната техника и нейното изпитване за оценяване на съответствието, включително техника за зимно поддържане, съоръжения за събиране и транспортиране на отпадъци, машини за земни работи и безопасност на машини

Scope in English

Standardization in the field of road maintenance equipment and road construction equipment and its testing for conformity assessment, including winter maintenance equipment and safety equipment. Waste collection, waste transportation and road-operation and associated equipment

Relation with all international committees

CEN/TC 151 - Active

Строителна техника и съоръжения за строителни материали. Безопасност
Construction equipment and building material machines - Safety

CEN/TC 337 - Active

Съоръжения и продукти за експлоатация на пътища
Road operation equipment and products

ISO/TC 195 - Active

Строителна техника и съоръжения
Building construction machinery and equipment

ISO/TC 127 - Active

Земекопни машини
Earth-moving machinery

ISO/TC 297 - Active

Управление на събирането и извозването на отпадъци
Waste collection and transportation management

CEN/TC 196 - Active

Минни машини и оборудване. Безопасност
Mining machinery and equipment - Safety