Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
Main menu

COVID19

БИС въведе новия европейски документ CEN/CWA 17553:2020 „Маски за лице за населението. Ръководство за минимални изисквания, методи за изпитване и използване“ като български стандартизационен документ СД CEN/CWA 17553:2020

Българският институт за стандартизация в помощ на бизнеса в условия на криза

CEN публикува безплатно Споразумение на работен форум за маски за лице за населението

Безплатен достъп до документи на CEN за лични предпазни средства

Важно съобщение за клиентите на БИС