Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead

Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
Main menu

Стандартизация при отпадъци от електрическо и електронно оборудване и автомобили

Темата на този брой е дейността на един от най-новите технически комитети на БИС – ТК 103 „Стандартизация на околната среда относно електрическо и електронно оборудване и автомобили и дейностите по събиране и оползотворяване на отпадъци от тях”.

Представяме европейската директива, стандартите за маркировка, изисквания за третиране на подобни отпадъци, за рециклиране и оползотворяване.

Разказваме и за техническата спецификация на ISO, която влага ред в търговията със стоки втора употреба.

Повече информация: Разгледай.