Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead

Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
Main menu

Стандартизация и сертификация

Стандартизация и сертификация е темата на този брой на списание „БДС Компас”. Един от сигурните начини да получим доказателство, че продуктите и услугите отговарят на изискванията, е сертификацията – когато оценяването на съответствието се извършва от независим орган.

Представяме важни стандарти за изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги, както и как се разработват и поддържат схеми за сертификация.

Експерти разказват за важността на стандартизацията и сертификацията, както и какви ще бъдат промените в новото издание на най-известния в света стандарт ISO 9001.

Повече информация: Разгледай.