Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Стандартите и сигурността

Бр.1/2017 г. Стандартите и сигурността

Живеем във все по-несигурен свят и отново стандартите се грижат за нашата безопасност. Представяме новата наредба за физическа сигурност на строежите, където голяма част от изискванията се позовават на конкретни стандарти.

Представяме важни стандарти в сферата на сигурността, които определят терминология, изисквания за системите за управление на сигурността, изисквания за реакция при инциденти, разказваме как се осигурява непрекъснатост на дейността и как се регламентират частните дейности за сигурност.

Повече информация: Разгледай.