Standardization
Subscribe to the BIS electronic newsletter Subscription

Wherever you look you can find a standard!
It shall not be missing in any public building: an operative and ready for use hand fire extinguisher. Requirements, test methods and maintenance are regulated on an E...БДС EN 60695-11-20:2003/A1:2006

Home » Standardization » Search » БДС EN 60695-11-20:2003/A1:2006
БДС EN 60695-11-20:2003/A1:2006
Status: Withdrawn
Lang: English
Pages: 9
Published: 2006-03-02
Related international standards

EN 60695-11-20:1999/A1:2003
CLC/SR 89
Price: 19.40 BGN

Buy Buy to read online
The standard is available on PDF file.The standard is available on PDF file.

Bulgarian title

Изпитване на опасност от пожар. Част 11-20: Изпитвателни пламъци. Методи за изпитване с пламък с мощност 500 W (IEC 60695-11-20:1999/A1:2003)

English title

Fire hazard testing - Part 11-20: Test flames - 500 W flame test methods

Scope in Bulgarian

Този стандарт определя процедура за малкомащабно лабораторно изпитване за сравняване на свързаното с горенето поведение на образци, направени от пластични или други неметални материали, както и тяхната устойчивост на горене, когато са изложени на пламък от източник на горене с номинална мощност 500 W. Този метод е приложим както за твърди материали, така и за порести пластични материали, които имат очевидна плътност 50 kg/m3 или по-голяма, когато е определена в съответствие с ISO 845. Не се прилага за тънки материали, които се свиват от прилагания пламък без горене, за които трябва да се използва ISO 9773. Описаният метод за изпитване е предназначен да характеризира работните характеристики на материала, например за целите на управление на качеството, и не е предназначен за оценяване на поведението при пожар на строителни материали и мебелировка. Могат да бъдат използвани за предварителен избор на материал, осигуряващ положителни резултати, получени при дебелина, равна на най-малката дебелина, използвана в приложението. Получените резултати осигуряват определена информация относно поведението на пластичните материали при работа. Описаните методи за изпитване осигуряват системи за класификация, които могат да бъдат използвани за осигуряване на качеството и за нов подбор на материалите за елементите на продуктите. Този стандарт има статут на основна публикация за безопасност в съответствие с Ръководство 104 на ІЕС.

Scope in English

Amendment 1

Technical committee

ICS

Directive

No relation with a directive

Correnspondence with national standards

More similar standards

Number
Lang
Status
Published
Pages
Price online
 
Buy
Английски
Withdrawn 
2006-03-02 
17 
35.00 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 10-2: Abnormal heat - Ball pressure test
Английски
Published 
2014-09-19 
21 
42.80 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 10-2: Abnormal heat - Ball pressure test method
Английски
Withdrawn 
2003-12-22 
11 
23.30 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 10-3: Abnormal heat - Mould stress relief distortion test
Английски
Published 
2017-03-16 
17 
35.00 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 10-3: Abnormal heat - Mould stress relief distortion test
Български
Withdrawn 
1998-01-01 
26 
49.20 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 1: Guidance for assessing fire hazard of electrotechnical products - Section 1: General guidance
Английски
Withdrawn 
2003-12-22 
43 
81.60 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 1-1: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products - General guidelines
Английски
Withdrawn 
2010-06-17 
22 
42.80 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 1-10: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products - General guidelines
Английски
Published 
2017-05-15 
30 
59.60 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 1-10: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products - General guidelines
Английски
Withdrawn 
2011-01-21 
49 
90.70 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 1-11: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products - Fire hazard assessment
Английски
Published 
2016-01-18 
51 
105.00 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 1-11: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products - Fire hazard assessment
Английски
Withdrawn 
2006-03-02 
10 
19.40 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 11-10: Test flames - 50 W horizontal and vertical flame test methods
Български
Withdrawn 
2006-03-02 
15.60 BGN 
The standard is available only on paper.
Buy
Fire hazard testing - Part 11-10: Test flames - 50 W horizontal and vertical flame test methods
Български
Withdrawn 
2003-06-30 
26 
49.20 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 11-10: Test flames - 50 W horizontal and vertical flame test methods
Английски
Published 
2013-10-14 
41 
81.60 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 11-10: Test flames - 50 W horizontal and vertical flame test methods
Български
Published 
2019-03-14 
38 
72.60 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 11-10: Test flames - 50 W horizontal and vertical flame test methods
Английски
Published 
2014-12-17 
0.00 BGN 
The standard is available on PDF file.
Fire hazard testing - Part 11-10: Test flames - 50 W horizontal and vertical flame test methods
Български
Withdrawn 
2006-10-31 
28 
54.40 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 11-10: Test flames - 50 W horizontal and vertical flame test methods
Английски
Withdrawn 
2006-03-02 
26 
49.20 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 11-2: Test flames - 1 kW nominal pre-mixed flame - Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance
Английски
Published 
2014-06-17 
25 
49.20 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 11-2: Test flames - 1 kW nominal pre-mixed flame: Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance
Английски
Published 
2017-12-14 
26 
49.20 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 11-2: Test flames - 1 kW nominal pre-mixed flame - Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance
Български
Withdrawn 
2003-06-30 
22 
42.80 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 11-20: Test flames - 500 W flame test methods
Български
Withdrawn 
2006-03-02 
15.60 BGN 
The standard is available only on paper.
Buy
Fire hazard testing - Part 11-20: Test flames - 500 W flame test methods
Английски
Published 
2015-09-16 
38 
72.60 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 11-20: Test flames - 500 W flame test method
Английски
Published 
2016-03-17 
0.00 BGN 
The standard is available on PDF file.
Fire hazard testing - Part 11-20: Test flames - 500 W flame test method
Български
Withdrawn 
2006-10-31 
22 
42.80 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 11-20: Test flames - 500 W flame test methods
Английски
Published 
2012-12-18 
34 
66.10 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 11-3: Test flames - 500 W flames - Apparatus and confirmational test methods
Английски
Published 
2011-12-16 
26 
49.20 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 11-4: Test flames - 50 W flame - Apparatus and confirmational test method
Английски
Withdrawn 
2006-03-02 
25 
49.20 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 11-5: Test flames - Needle-flame test method - Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance
Английски
Published 
2017-07-12 
29 
54.40 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 11-5: Test flames - Needle-flame test method - Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance
Английски
Published 
2016-06-16 
28 
54.40 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 1-20: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products - Ignitability - General guidance
Английски
Published 
2017-03-16 
39 
72.60 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 1-21: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products - Ignitability - Summary and relevance of test methods
Английски
Withdrawn 
2003-12-22 
23 
42.80 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 1-30: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products - Use of preselection testing procedures
Английски
Withdrawn 
2008-12-30 
18 
35.00 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 1-30: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products - Preselection testing process - General guidelines
Английски
Published 
2017-08-17 
20 
38.90 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 1-30: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products - Preselection testing process - General guidelines
Български
Published 
2019-07-15 
16 
31.10 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 1-30: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products - Preselection testing process - General guidelines
Английски
Published 
2014-06-17 
37 
72.60 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 1-40: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products - Insulating liquids
Български
Withdrawn 
2000-06-19 
13 
27.20 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 2: Test methods - Section 1/sheet 0: Glow-wire test methods - General (IEC 60695-2-1/0:1994)
Български
Withdrawn 
2006-01-30 
16 
31.10 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 2-10: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire apparatus and common test procedure
Английски
Published 
2013-08-15 
27 
54.40 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 2-10: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire apparatus and common test procedure
Български
Withdrawn 
2000-09-01 
11 
23.30 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 2: Test methods - Section 1/sheet 1: Glow-wire end-product test and guidance (IEC 60695-2-1/1:1994 + corrigendum 1995)
Английски
Withdrawn 
2003-12-22 
15 
31.10 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire flammability test method for end-products
Английски
Published 
2014-09-19 
20 
38.90 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire flammability test method for end-products (GWEPT) (IEC 60695-2-11:2014)
Български
Withdrawn 
2000-09-01 
10 
19.40 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 2: Test methods - Section 1/sheet 2: Glow-wire flammability test on materials (IEC 60695-2-1/2:1994)
Английски
Withdrawn 
2003-12-22 
12 
23.30 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 2-12: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire flammability test method for materials
Английски
Published 
2011-01-21 
19 
38.90 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 2-12: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire flammability index (GWFI) test method for materials
Английски
Published 
2014-09-19 
11 
23.30 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 2-12: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire flammability index (GWFI) test method for materials
Български
Withdrawn 
2000-09-01 
10 
19.40 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 2: Test methods - Section 1/sheet 3: Glow-wire ignitability test on materials (IEC 60695-2-1/3:1994)
Английски
Withdrawn 
2003-12-22 
12 
23.30 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 2-13: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire ignitability test method for materials
Английски
Published 
2011-01-21 
19 
38.90 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 2-13: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire ignition temperature (GWIT) test method for materials
Английски
Published 
2014-09-19 
11 
23.30 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 2-13: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire ignition temperature (GWIT) test method for materials
Български
Withdrawn 
1998-01-01 
0.00 BGN 
The standard is available only on paper.
Fire hazard testing - Part 2: Test methods - Section 2: Needle-flame test
Български
Withdrawn 
1998-01-01 
16 
31.10 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 2: Test methods - Section 2: Needle-flame test
Английски
Withdrawn 
2003-12-22 
17 
35.00 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 2: Test methods - Section 4/sheet 0: Diffusion type and premixed type flame test methods
Английски
Withdrawn 
2003-12-22 
7.80 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 2: Test methods - Section 4/sheet 1: 1 kW nominal pre-mixed test flame and guidance
Английски
Withdrawn 
2003-12-22 
15 
31.10 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 2: Test methods - Section 4/sheet 1: 1 kW nominal pre-mixed test flame and guidance
Английски
Withdrawn 
2003-12-22 
23 
42.80 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 4: Terminology concerning fire tests
Английски
Withdrawn 
2006-12-27 
24 
49.20 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 4: Terminology concerning fire tests for electrotechnical products
Английски
Published 
2012-09-20 
14 
27.20 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 4: Terminology concerning fire tests for electrotechnical products
Английски
Withdrawn 
2003-12-22 
13 
27.20 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 5: Assessment of potential corrosion damage by fire effluent - Section 1: General guidance
Английски
Published 
2003-12-22 
13 
27.20 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 5-1: Corrosion damage effects of fire effluent - General guidance
Английски
Withdrawn 
2003-12-22 
32 
59.60 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 6-1: Smoke opacity - General guidance
Английски
Published 
2011-01-21 
19 
38.90 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 6-1: Smoke obscuration - General guidance
Английски
Published 
2006-03-02 
37 
72.60 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 6-1: Smoke obscuration - General guidance
Английски
Published 
2011-11-17 
39 
72.60 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 6-2: Smoke obscuration - Summary and relevance of test methods
Английски
Withdrawn 
2003-12-22 
12 
23.30 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 7: Guidance on the minimization of toxic hazards due to fires involving electrotechnical products - Section 1: General
Английски
Withdrawn 
2006-03-02 
29 
54.40 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 7-1: Toxicity of fire effluent - General guidance
Английски
Published 
2010-09-16 
30 
59.60 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 7-1: Toxicity of fire effluent - General guidance
Английски
Published 
2011-11-17 
52 
105.00 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 7-2: Toxicity of fire effluent - Summary and relevance of test methods
Английски
Published 
2011-11-17 
39 
72.60 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 7-3: Toxicity of fire effluent - Use and interpretation of test results
Английски
Withdrawn 
2003-12-22 
15 
31.10 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 8-1: Heat release - General guidance
Английски
Withdrawn 
2008-09-05 
29 
54.40 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 8-1: Heat release - General guidance
Английски
Published 
2017-04-18 
31 
59.60 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 8-1: Heat release - General guidance
Английски
Published 
2017-05-15 
31 
59.60 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 8-2: Heat release - Summary and relevance of test methods
Английски
Withdrawn 
2003-12-22 
11 
23.30 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 9-1: Surface spread of flame - General guidance
Английски
Withdrawn 
2006-03-02 
21 
42.80 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 9-1: Surface spread of flame - General guidance
Английски
Published 
2013-10-14 
20 
38.90 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 9-1: Surface spread of flame - General guidance
Английски
Published 
2014-06-17 
36 
72.60 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Fire hazard testing - Part 9-2: Surface spread of flame - Summary and relevance of test methods