Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead

Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
Main menu

Сигурност на обществото и на гражданите

Сигурността е изключително важна, а и е невъзможна без стандарти. Представяме важни стандарти за сигурността на обществото – терминология, изисквания, управление. Експерти за пореден път доказват, че съвременният живот е немислим без стандарти. Представяме новия комитет, който ще разработва стандарти, за да се въведе ред в надзора на опасни съоръжения. Разказваме и за опасностите в използването на солариумите, както и какви ща са новостите при преработване на ISO 31000 „Управление на риска”.

Повече информация: Разгледай.