Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead

Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
Main menu

Семинар на тема: „Новото издание на БДС ISO 31000:2018 – промени, свързани с принципите, рамката и процеса на управление на риска”

Семинар на тема: „Новото издание на БДС ISO 31000:2018 – промени, свързани с принципите, рамката и процеса на управление на риска”

Българският институт за стандартизация (БИС) организира семинар на тема: „Новото издание на БДС ISO 31000:2018 – промени, свързани с принципите, рамката и процеса на управление на риска”, който ще се проведе на 29.11.2019 г. в зала 1 на Центъра за срещи, конференции и обучения на БИС.

Всички организации са изправени пред несигурност при изпълнение на своите цели. Намирането на добри решения за проблемите добавя стойност и предпазва всяка организация. Ако рискът се управлява правилно, може да се управлява и успехът. БДС ISO 31000:2018 „Управление на риска. Указания“ дава най-добрите насоки и практики при управлението на риска, които може да помогнат да се защити всеки бизнес дългосрочно и в оперативен план, и да се постигнат заложените цели. Управлението на риска, в качеството си на доказана методология, осигурява систематична рамка и процес за увеличаване на ползите за организацията, като се контролират опасностите и ограничава тяхното въздействие.

Семинарът дава възможност да се разбере управлението на риска и ще запознае с основните принципи и указания, заложени в стандарта. Семинарът е полезен за всеки, който участва в планирането, прилагането, наблюдаването или надзора на процесите и рамката, свързани с управлението на рисковете съгласно ISO 31000:2018.

Участниците ще се запознаят с:

Лектор: Петър Лозев, гл. експерт в БИС и секретар на БИС/ТК 34 „Управление на качеството и осигуряване на съответствието“.

Такса за участие в семинара: 150.00 лв. с ДДС.

За всеки следващ участник от една организация: 125.00 лв. с ДДС.

За членове на БИС: 125.00 лв. с ДДС.

Цената включва информационни материали, кафе-паузи и обяд. На участниците в семинара ще бъдат издадени сертификати.

Всички участници ще могат да закупят новото издание на БДС ISO 31000:2018 с отстъпка от 20 %.

Желаещите да участват е необходимо да попълнят и изпратят регистрационна карта на посочения в нея адрес най-късно до 28.11.2019 г.

За повече информация: Ивелина Никова, тел.: 02/817-45-71;

ел. поща: ivelina.nikova@bds-bg.org.

Покана

Програма

Регистрационна карта