Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead

Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
Main menu

Семинар на тема: „БДС ISO/IEC 27701:2020 Методи за сигурност. Допълнение към ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 27002 за управление на неприкосновеността на информацията. Изисквания и указания“

Семинар на тема: „БДС ISO/IEC 27701:2020 Методи за сигурност. Допълнение към ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 27002 за управление на неприкосновеността на информацията. Изисквания и указания“

Българският институт за стандартизация организира семинар на тема: „БДС ISO/IEC 27701: Методи за сигурност. Допълнение към ISO****/****IEC 27001 и ISO****/****IEC 27002 за управление на неприкосновеността на информацията. Изисквания и указания****“, който ще се проведе на 17.03.2020 г. в зала 1 на Центъра за срещи, конференции и обучения на БИС.

Участниците ще бъдат запознати с основните принципи и обхвата на стандарта, със специфичните изисквания и указания, свързани с ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 27002, както и със съответствието с ISO/IEC 29100, GDPR, ISO/ EC 27018 и ISO/IEC 29151.

Стандартът БДС ISO/IEC 27701:2020 е изграден въз основа на ISO/IEC 27001 "Системи за управление на сигурността на информацията", като са добавени необходимите допълнителни изисквания, свързани с поверителност на информацията, и по него също ще се извършва сертификация.

Лектор ще бъде доц. д-р Боян Жеков от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ).

На участниците в семинара ще бъдат издадени сертификати.

Такса за участие: 1****5****0.00 лв. с ДДС.

За всеки следващ участник от една организация: 125****.00 лв. с ДДС.

За членове на БИС: 125****.00 лв. с ДДС.

Желаещите да участват в семинара е необходимо да попълнят и изпратят регистрационната карта на посочения в нея адрес най-късно до 12.00 ч. на 16.03.2020 г.

За повече информация****: Елена Друмева, тел. 02 8174 572;

ел. поща: elena.drumeva@bds-bg.org

Покана

Програма на семинара

Регистрационна карта